Rejestr zmian w biuletynie

26.01.2018

Dotyczy dokumentu:
wystąpienie pokontrolne w przedmiocie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan kontroli wewnętrznej na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko, z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan kontroli na rok 2018 oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko, z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan kontroli wewnętrznej na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko, z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z przeprowadzonych konsultacjispołecznych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko, z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn."Remont mostu w ciągu drogi nr działki 90/5 we wsi Szalejów Dolny"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn."Remont mostu w ciągu drogi nr działki 90/5 we wsi Szalejów Dolny"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zadanie: "Transport materiałów sypkich (kruszywo, piasek, destrukt asfaltowy) oraz innych materiałów budowlanych na terenie Gminy Kłodzko w roku 2018".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
II przetarg na dzierżawę nieruchomosci działki nr 580/3 w Starkowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
II przetarg na dzierżawę nieruchomosci działki nr 580/3 w Starkowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.01.2018

Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Bierkowice”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 do SIWZ - SSTWiOR.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Bierkowice”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 8 do SIWZ -Kosztorys Ofertowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Bierkowice”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 9 do SIWZ -Przedmiar Robót.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Bierkowice”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 10 do SIWZ -Projekt umowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Bierkowice”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 6 do SIWZ -Proj.bud.-Opis technicznyprojektu SOR(7).pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Bierkowice”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 6 do SIWZ -Proj.bud.-rys. 1SOR(8).pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Bierkowice”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 6 do SIWZ -Proj.bud.-rys. 2SOR(9).pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Bierkowice”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 6 do SIWZ -Proj.bud.-rys. 3 -przekroje poprzeczne(5).pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Bierkowice”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 6 do SIWZ -Proj.bud-stronatytułowa(1).pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Bierkowice”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 6 do SIWZ -Proj.bud.- opistechniczny(2).pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Bierkowice”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 6 do SIWZ -Proj.bud.- przekrojepoprzeczne(4).pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Bierkowice”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 6 do SIWZ -Proj.bud.- rys. 1 - planzag. terenu(3).pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Bierkowice”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 6 do SIWZ -Proj.bud.- rys. 3SOR(10).pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Bierkowice”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 6 do SIWZ -Proj.bud.- rys. 4 -przekrój zjazdu(6).pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Bierkowice”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Gminy Kłodzko w dniu 29 stycznia 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Gminy Kłodzko wdniu 29.01.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Gminy Kłodzko w dniu 29 stycznia 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie o XLIX Sesji Rady gminy Kłodzko.pdf"

24.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Wynik rokowań na sprzedaż dz. nr 60/2 w Bierkowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 691/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji na ucznia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 691/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji na ucznia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 691 2018 Wójta Gminy Kłodzko zdnia 24 stycznia 2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 691/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji na ucznia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie nr 681.2018 Wójta Gminy Kłodzko zdnia 17 stycznia 2018 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 691/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji na ucznia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 691/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji na ucznia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Gminy Kłodzko w dniu 29 stycznia 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Gminy Kłodzko wdniu 29.01.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Gminy Kłodzko w dniu 29 stycznia 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Gminy Kłodzko wdniu 29 styczni.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Gminy Kłodzko w dniu 29 stycznia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rokowania na sprzedaż działki nr 96 w Podzamku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr III/8/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dn. 11.01.2018 r. w spr. opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale Rady Gminy Kłodzko nr 383/VII/2017 z dn. 18.12.2017 r. w spr. uchwalenia budżetu Gminy Kłodzko na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr III/7/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dn. 11.01.2018 r. w spr. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Gminy Kłodzko nr 382/VII/2017 z dn. 18.12. 2017 r. w spr. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko oraz w uchwale Rady Gminy Kłodzko nr 383/VII/2017 z dn. 18.12.2017 r. w spr. uchwalenia budżetu Gminy Kłodzko na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyiki przetrgu z 16.01.2018 r. na dzierzawę
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki przetargu z dnia 16.01.2018 r. działek przeznaczonych do uzytkowania roniczego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
II Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części dz. 680/1 w Ołdrzychowicach Kłodzkich pod obiekt nietrwały typu garaż
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna