Rejestr zmian w biuletynie

28.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia ulicznego lampami hybrydowymi na terenie Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 9 - Boguszyn_Osw_PVH_STWiORE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia ulicznego lampami hybrydowymi na terenie Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 9 - Krosnowice_Osw_PVH_STWiORE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia ulicznego lampami hybrydowymi na terenie Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 9 - Podtynie_Osw_PVH_STWiORE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia ulicznego lampami hybrydowymi na terenie Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 9 - Święcko_Osw_PVH_STWiORE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia ulicznego lampami hybrydowymi na terenie Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 10 - Projekt umowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia ulicznego lampami hybrydowymi na terenie Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7 - Proj. bud. -Święcko_Osw_PVH_Projekt Budowlany.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia ulicznego lampami hybrydowymi na terenie Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 8 - Przedmiar -Boguszyn_PVH_Przedmiar.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia ulicznego lampami hybrydowymi na terenie Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 8 - Przedmiar -Krosnowice_PVH_Przedmiar.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia ulicznego lampami hybrydowymi na terenie Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 8 - Przedmiar -Podtynie_PVH_Przedmiar.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia ulicznego lampami hybrydowymi na terenie Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 8 - Przedmiar -Święcko_PVH_Przedmiar.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia ulicznego lampami hybrydowymi na terenie Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7 - Proj. bud. -Boguszyn_Osw_PVH_Projekt Budowlany.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia ulicznego lampami hybrydowymi na terenie Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7 - Proj. bud. -Krosnowice_Osw_PVH_Projekt Budowlany.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia ulicznego lampami hybrydowymi na terenie Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7 - Proj. bud. -Podtynie_Osw_PVH_Projekt Budowlany.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia ulicznego lampami hybrydowymi na terenie Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomieniedotyczące udzielenia ZWiK Gminy Kłodzko pozwolenia wodnoporawnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Kłodzko ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę cz. dz. nr 499/7 w Ołdrzychowicach Kłodzkich, na dzień 30 lipca 2019r. godz. 10.00, z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa drogi dz. nr 382/3 we wsi Żelazno
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O UDZIELENIUZAMÓWIENIA-UNIEWAŻNIENIE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -UNIEWAŻNIENIE.pdf"

27.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników otwartego twartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Warunki wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UCHWAŁA NR 452/VII/2018 RADY GMINY KŁODZKO z dnia15 czerwca 2018 r. w spr. maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedażnapojów alkoholowych na terenie Gminy Kłodzko, w sprawie zasadusytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojówalkoholowych w Gminie Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
Warunki wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UWAGA - zmiana terminu składania ofert. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia Gminy Kłodzko i jednostek organizacyjnych, których interesy majątkowe są objęte ubezpieczeniem
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik oświadczenie.doc
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "oświadczenie o wartości sprzedanych napojówalkoholowych.doc"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RODO.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wniosek jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojówalkoholowych.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wniosek wydanie zezwolenia na sprzedaż napojówalkoholowych.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek alkohol jednorazowe.doc
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek alkohol.doc
Dotyczy dokumentu:
Warunki wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zezwolenia.docx
Dotyczy dokumentu:
Warunki wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Warunki wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacje dla Przedsiębiorcy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Warunki wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RODO.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Warunki wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Działalność gospodarcza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Działalność gospodarcza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Druki CEIDG
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Informatyk Urzędu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie do złożenia ofert na dostawę artykułów żywnościowych do Przedszkola Gminnego w Krosnowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
II przetarg na sprzedaż działki nr 613/9 w Wojciechowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
II przetarg na sprzedaż działki nr 613/8 w Wojciechowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
II przetarg na sprzedaż działki nr 613/3 w Wojciechowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
II przetarg na sprzedaż działki nr 613/7 w Wojciechowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
II przetarg na sprzedaż działki nr 613/4 w Wojciechowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
II przetarg na sprzedaż działki nr 613/2 w Wojciechowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
II przetarg na sprzedaż działki nr 613/1 w Wojciechowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie rozwiązania komisji wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wynik I przetargu na sprzedaż działki nr 822 w Jaszkowej Górnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wynik I przetargu na sprzedaż dz. nr 107/2 w jaszkowej Górnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu BUS w formie leasingu operacyjnego dla Centrum Integracji Społecznej Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf"

24.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 25/2019 nieruchomości do zbycia dz. 80/37, 80/38 i 80/39 w Starym Wielisławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 24/2019 nieruchomości do zbycia dz. nr 435 w Wojborzu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna