Rejestr zmian w biuletynie

05.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "formularz do wniosku o zwrot podatku akcyzowego "
Dotyczy dokumentu:
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Formularz informacji
Dotyczy dokumentu:
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna do deklaracji na podatek odśrodków transportowych"
Dotyczy dokumentu:
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula Informacyjna do deklaracji na podatek odśrodków transportowych
Dotyczy dokumentu:
PODATEK ROLNY DLA OSÓB PRAWNYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Od 1 lipca 2019 r. deklaracja DR-1
Dotyczy dokumentu:
PODATEK ROLNY DLA OSÓB PRAWNYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Od 1 lipca 2019 r. deklaracja DR-1"
Dotyczy dokumentu:
PODATEK ROLNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Od 1 lipca 2019 r. informacja IR-1
Dotyczy dokumentu:
PODATEK ROLNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Od 1 lipca 2019 r. informacja IR-1"
Dotyczy dokumentu:
PODATEK LEŚNY DLA OSÓB PRAWNYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Od 1 lipca 2019 r. deklaracja DL-1"
Dotyczy dokumentu:
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DLA OSÓB PRAWNYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Od 1 lipca 2019 r. deklaracja DN-1
Dotyczy dokumentu:
PODATEK LEŚNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Od 1 lipca 2019 r. informacja IL-1"
Dotyczy dokumentu:
PODATEK LEŚNY DLA OSÓB PRAWNYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Od 1 lipca 2019 r. deklaracja DL-1
Dotyczy dokumentu:
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Od 1 lipca 2019 r. informacja IN-1"
Dotyczy dokumentu:
PODATEK LEŚNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Od 1 lipca 2019 r. informacja IL-1
Dotyczy dokumentu:
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DLA OSÓB PRAWNYCH
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "DN-1 dla osób prawnych.pdf" na "Od 1lipca 2019 r. deklaracja DN-1 .pdf"
Dotyczy dokumentu:
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Od 1 lipca 2019 r. - informacja IN-1
Dotyczy dokumentu:
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DLA OSÓB PRAWNYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Od 1 lipca 2019 r. deklaracja DN-1 "
Dotyczy dokumentu:
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DLA OSÓB PRAWNYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DN-1 dla osób prawnych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DLA OSÓB PRAWNYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Od 1 lipca 2019 r. deklaracja DN-1
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja zaplecza gastronomicznego oraz Sali wystawowej w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko – II przetarg
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja zaplecza gastronomicznego oraz Sali wystawowej w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko – II przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 4 - obmiar zadanie 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja zaplecza gastronomicznego oraz Sali wystawowej w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko – II przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 4 - obmiar zadanie 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja zaplecza gastronomicznego oraz Sali wystawowej w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko – II przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 5 - STWiOR.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja zaplecza gastronomicznego oraz Sali wystawowej w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko – II przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 6 - Projekt umowy zadanie 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja zaplecza gastronomicznego oraz Sali wystawowej w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko – II przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 6 - Projekt umowy zadanie 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja zaplecza gastronomicznego oraz Sali wystawowej w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko – II przetarg
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia ulicznego lampami hybrydowymi na terenie Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienia nr 1.pdf"

04.07.2019

Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VIII KADENCJI 2018 - 2023 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 64/VIII/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. wspr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kłodzko za rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VIII KADENCJI 2018 - 2023 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 65/VIII/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. wspr. udzielenia Wójtowi Gminy Kłodzko absolutorium z tytułu wykonaniabudżetu za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VIII KADENCJI 2018 - 2023 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 66/VIII/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. wspr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2019"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VIII KADENCJI 2018 - 2023 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 67/VIII/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. wspr. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VIII KADENCJI 2018 - 2023 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 68/VIII/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. wspr. zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VIII KADENCJI 2018 - 2023 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 69/VIII/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. wspr. zmiany uchwały nr 31/VIII/2019 Rady Gminy Kłodzko z dnia 25stycznia 2019 r. w spr. nadania Statutu Sołectw"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VIII KADENCJI 2018 - 2023 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 70/VIII/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. wspr. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu Gminy Kłodzko prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącejwłasność Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VIII KADENCJI 2018 - 2023 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 71/VIII/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. wspr. ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałówprzedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VIII KADENCJI 2018 - 2023 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 72/VIII/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. wspr. ustalenia obowiązującego od dnia 1 września 2019 r. planu siecipublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko oraz określenia granic ich obwodów"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VIII KADENCJI 2018 - 2023 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 62/VIII/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. wspr. udzielenia Wójtowi Gminy Kłodzko wotum zaufania"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VIII KADENCJI 2018 - 2023 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 63/VIII/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. wspr. zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodzko zarok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi dz. 126, 108 we wsi Piszkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 10 - SSTWiOR D-06.04.01 CZYSZCZENIEROWÓW.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi dz. 126, 108 we wsi Piszkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 10 - SSTWiOR Strona tytułowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi dz. 126, 108 we wsi Piszkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 10 - SSTWiOR.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi dz. 126, 108 we wsi Piszkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 10 - SSTWiORD - 06.01.01 - Utwardzone pobocze.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi dz. 126, 108 we wsi Piszkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 10 - SSTWiORD-00.00.00- OST.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi dz. 126, 108 we wsi Piszkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 10 - SSTWiORD-01.01.01 odtworzenietrasy i punktów wysokościowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi dz. 126, 108 we wsi Piszkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 10 - SSTWiORD-01.02.04 ROBOTYROZBIÓRKOWE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi dz. 126, 108 we wsi Piszkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 10 - SSTWiORD-03.02.01 PRZEPUSTY.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi dz. 126, 108 we wsi Piszkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 10 - SSTWiORD-03.02.01Umocnienia-skarp-narzutem-kamiennym.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi dz. 126, 108 we wsi Piszkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 10 - SSTWiOR D-04.05.01 PODBUDOWA ZKRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi dz. 126, 108 we wsi Piszkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 10 - SSTWiOR D-05.03.05Nawierzchnieasfaltowe.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi dz. 126, 108 we wsi Piszkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 10 - SSTWiOR D-06.01.01 Przebudowahydrantu nadziemnego na podziemny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi dz. 126, 108 we wsi Piszkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 10 - SSTWiOR D-06.03.01 Ścinanie iuzupełnianie poboczy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi dz. 126, 108 we wsi Piszkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 10 - SSTWiOR D-03.06.01 Regulacjaurządzeń podziemnych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi dz. 126, 108 we wsi Piszkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 10 - SSTWiOR D-04.03.01_oczyszczeniei skropienie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi dz. 126, 108 we wsi Piszkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 10 - SSTWiOR D-04.04.02 Podbudowa zkruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi dz. 126, 108 we wsi Piszkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 8 - PRZEDMIAR ROBÓT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi dz. 126, 108 we wsi Piszkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 11 - Projekt umowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi dz. 126, 108 we wsi Piszkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów na stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. budżetu oświaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Kłodzko ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - ds. remontów i inwestycji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. remontów i inwestycji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów na stanowisko urzędnicze - informatyk urzędu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 181/2019 z dn. 21.06.2019 r. w spr.powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowiskodyrektora Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 182/2019 z dn. 21.06.2019 r. w spr.powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowiskodyrektora Przedszkola Gminnego w Ołdrzychowicach Kłodzkich"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 183/2019 z dn. 21.06.2019 r. w spr.powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowiskodyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w JaszkowejDolnej"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 184/2019 z dn. 21.06.2019 r. w spr.powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowiskodyrektora Szkoły Podstawowej w Krosnowicach"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 185/2019 z dn. 25.06.2019 r. w spr.zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów jednostekoświatowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 186/2019 z dn. 27.06.2019 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 179/2019 z dn. 21.06.2019 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy,17/D/2019"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 180/2019 z dn. 21.06.2019 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy,18/D/2019"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 175/2019 z dn. 18.06.2019 r. w spr.zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucjikultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko z/s wOłdrzychowicach Kłodzkich za rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 176/2019 z dn. 18.06.2019 r. w spr.zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucjikultury pod nazwą Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzkoz/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich za rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 177/2019 z dn. 21.06.2019 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia wykaz nr24/2019"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 178/2019 z dn. 21.06.2019 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia wykaz nr25/2019"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 172A/2019 z dn. 13.06.2019 r. w spr.wyznaczenia Przewodniczącej Komisji Konkursowej powołanej doprzeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora SzkołyPodstawowej w Krosnowicach"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 173/2019 z dn. 17.06.2019 r. w spr.powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargunieograniczonego pn. „Modernizacja zaplecza gastronomicznego oraz Saliwystawowej w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko” "
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 174/2019 z dn. 17.06.2019 r. w spr.zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 172/2019 z dn. 13.06.2019 r. w spr.wyznaczenia Przewodniczącej Komisji Konkursowej powołanej doprzeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora SzkołyPodstawowej im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. remontów i inwestycji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów na stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. budżetu oświaty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont dachu, części wspólnych i lokalu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprostowanie - Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont dachu, części wspólnych i lokalu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszejoferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja zaplecza gastronomicznego oraz Sali wystawowej w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja zaplecza gastronomicznego oraz Sali wystawowej w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA -UNIEWAŻNIENIE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opinia RIO o wykonaniu budżetu za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opinia RIO o wykonaniu budżetu za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opinia RIO o wykonaniu budżetu za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wpłynięciu oferty na podstawie art. 19a złożonej przez Fundację Razem Możemy Więcej w Kłodzku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na rozbiórkę budyku gospodarczego i stodoły w Starym Wielisławiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na rozbiórkę budyku gospodarczego i stodoły w Starym Wielisławiu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt Budowlano- Wykonawczy-strony-13-27.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na rozbiórkę budyku gospodarczego i stodoły w Starym Wielisławiu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt Budowlano- Wykonawczy-strony-1-12.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na rozbiórkę budyku gospodarczego i stodoły w Starym Wielisławiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na rozbiórkę budyku gospodarczego i stodoły w Starym Wielisławiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na rozbiórkę budyku gospodarczego i stodoły w Starym Wielisławiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na rozbiórkę budyku gospodarczego i stodoły w Starym Wielisławiu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Specyfikacja.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na rozbiórkę budyku gospodarczego i stodoły w Starym Wielisławiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 168/2019 z dn. 13.06.2019 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia wykaz nr20/2019"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 169/2019 z dn. 13.06.2019 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia wykaz nr21/2019"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 170/2019 z dn. 13.06.2019 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia wykaz nr22/2019"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 171/2019 z dn. 13.06.2019 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia wykaz nr23/2019"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na rozbiórkę budyku gospodarczego i stodoły w Starym Wielisławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 167/2019 z dn. 12.06.2019 r. w spr.przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw projektu zmianuchwały nr 31/VIII/2019 Rady Gminy Kłodzko z dnia 25 stycznia 2019r. wsprawie nadania Statutu Sołectwa"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 166/2019 z dn. 12.06.2019 r. w spr.przekazania środka trwałego"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 162/2019 z dn. 11.06.2019 r. w spr.opinii na temat przeniesienia nauczycieli mianowanych ze SzkołyPodstawowej im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku do Szkoły Podstawowej wKrosnowicach"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 163/2019 z dn. 11.06.2019 r. w spr.wyznaczenia Przewodniczącej Komisji Konkursowej powołanej doprzeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko DyrektoraPrzedszkola Gminnego w Ołdrzychowicach Kłodzkich"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 164/2019 z dn. 11.06.2019 r. w spr.wyznaczenia Przewodniczącej Komisji Konkursowej powołanej doprzeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora SzkołyPodstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Jaszkowej Dolnej"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 165/2019 z dn. 11.06.2019 r. w spr.ustalenia Regulaminu Pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 159/2019 z dn. 05.06.2019 r. w spr.powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargunieograniczonego pn. „Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresieubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia GminyKłodzko i jednostek organizacyjnych, których interesy majątkoweobjęte są ubezpieczeniem"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 160/2019 z dn. 05.06.2019 r. w spr.sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego marki STAR model 244 10,7t nr rejestracyjny DKL 8HN7, stanowiącego własność Gminy Kłodzko wdrodze przetargu ofertowego oraz powołania komisji przetargowej"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 161/2019 z dn. 07.06.2019 r. w spr.powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargunieograniczonego pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowegow wysokości 6 450 000,00 zł (słownie: sześć milionów czterystapięćdziesiąt tysięcy złotych)"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 158/2019 z dn. 04.06.2019 r. w spr.powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargunieograniczonego pn. Remont dachu, części wspólnych i lokalu w ramachprojektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”"
Dotyczy dokumentu:
ZAWIADOMIENIE O WPŁYNIĘCIU OFERTY ZŁOŻONEJ PRZEZ FUNDACJĘ RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ NA PODST ART.19a
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAWIADOMIENIE O WPŁYNIĘCIU OFERTY ZŁOŻONEJ PRZEZ FUNDACJĘ RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ NA PODST ART.19a
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 152/2019 z dn. 30.05.2019 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wykaz nr16/D/2019"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 153/2019 z dn. 31.05.2019 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia nr 19/2019"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 154/2019 z dn. 31.05.2019 r. w spr.ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektor Szkoły Podstawowej wKrosnowicach "
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 155/2019 z dn. 31.05.2019 r. w spr.zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2019"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 156/2019 z dn. 04.06.2019 r. w spr.przedłużenia okresu działania Zespołu Interdyscyplinarnego do SprawPrzeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 157/2019 z dn. 04.06.2019 r. w spr.odwołania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krosnowicach z zajmowanegostanowiska"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 128/2019 z dn. 26.04.2019 r. w spr.przedłożenia Radzie Gminy Kłodzko sprawozdania z realizacji rocznegoProgramu Współpracy Gminy Kłodzko z organizacjami pozarządowymi orazinnymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w2018 roku"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 120/2019 z dn. 16.04.2019 r. w spr.powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznejobsługi obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kłodzko w wyborach doParlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r."
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 73/2019 z dn. 13.02.2019 r. w spr.zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2019"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 33/2019 z dn. 02.01.2019 r. w spr.czynności kancelaryjnych i zasad obiegu korespondencji w UrzędzieGminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków oraz zagospodarowanie terenu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
II przetarg na sprzedaż działki nr 822 w Jaszkowej Górnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
II przetarg na sprzedaż działki nr 107/2 w Jaszkowej Górnej /Gaj/
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROTOKOŁY RADY GMINY KŁODZKO VIII KADENCJI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr VII.VIII.2019 z dnia 29 marca 2019 r."
Dotyczy dokumentu:
PROTOKOŁY RADY GMINY KŁODZKO VIII KADENCJI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr VIII.VIII.2019 z dnia 18 kwietnia 2019r. "
Dotyczy dokumentu:
PROTOKOŁY RADY GMINY KŁODZKO VIII KADENCJI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

01.07.2019

Dotyczy dokumentu:
informacja o wolnych lokalach 14.06.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VIII KADENCJI 2018 - 2023 ROK
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VIII KADENCJI 2018 - 2023 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 57/VIII/2019 z dnia 30 maja 2019 r.wsprawie udzielenia dotacji na cele konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru,"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VIII KADENCJI 2018 - 2023 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwałą nr 58/VIII/2019 z dn. 30 maja 2019 r. wsprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłodzkiemu,"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VIII KADENCJI 2018 - 2023 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 59/VIII/2019 z dn. 30 maja 2019 r. wsprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych wmiejscowościach: Ołdrzychowice Kłodzkie, Żelazno, Stary Wielisław,Szalejów Górny"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VIII KADENCJI 2018 - 2023 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 60/VIII/2019 z dnia 30 maja 2019 r. wsprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VIII KADENCJI 2018 - 2023 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 61/VIII/2019 z dnia 30 maja 2019 r. wsprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VIII KADENCJI 2018 - 2023 ROK
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VIII KADENCJI 2018 - 2023 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 55/VIII/2019 z dn. 30 maja 2019r. wsprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od osoby fizycznej prawa własności udziału w nieruchomościach położonych w StarymWielisławiu "
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VIII KADENCJI 2018 - 2023 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 56/VIII/2019 w sprawie wyrażenia zgodyna utworzenie miejsca okazjonalniewykorzystywanego do kąpieli w 2019roku na terenie Gminy Kłodzko, "
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VIII KADENCJI 2018 - 2023 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała nr 53/VIII/2019 z dn. 30 maja 2019 r. wsprawie zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2019,"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VIII KADENCJI 2018 - 2023 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 54/VIII/2019 z dn. 30 maja 2019 r. wsprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko,"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VIII KADENCJI 2018 - 2023 ROK
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PODATEK LEŚNY DLA OSÓB PRAWNYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik ZDL-2 przedmiot zwolniony"
Dotyczy dokumentu:
PODATEK LEŚNY DLA OSÓB PRAWNYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik ZDL-1 przedmiot opodatkowania"
Dotyczy dokumentu:
PODATEK LEŚNY DLA OSÓB PRAWNYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Od 1 lipca 2019 r. deklaracja DL-1"
Dotyczy dokumentu:
PODATEK LEŚNY DLA OSÓB PRAWNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PODATEK LEŚNY DLA OSÓB PRAWNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PODATEK LEŚNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik ZIL-3 pozostali podatnicy"
Dotyczy dokumentu:
PODATEK LEŚNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik ZIL-2 przedmiot zwolniony"
Dotyczy dokumentu:
PODATEK LEŚNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik ZIL-1 przedmiot opodatkowania"
Dotyczy dokumentu:
PODATEK LEŚNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Od 1 lipca 2019 r. informacja IL-1"
Dotyczy dokumentu:
PODATEK LEŚNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PODATEK ROLNY DLA OSÓB PRAWNYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik ZDR-2 przedmiot zwolniony"
Dotyczy dokumentu:
PODATEK ROLNY DLA OSÓB PRAWNYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik ZDR-1 przedmiot opodatkowania"
Dotyczy dokumentu:
PODATEK ROLNY DLA OSÓB PRAWNYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Od 1 lipca 2019 r. deklaracja DR-1"
Dotyczy dokumentu:
PODATEK ROLNY DLA OSÓB PRAWNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PODATEK ROLNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Załacznik ZIR-3 przedmiotopodatkowania" na "Załacznik ZIR-1 przedmiot opodatkowania"
Dotyczy dokumentu:
PODATEK ROLNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik ZIR-3 pozostali podatnicy"
Dotyczy dokumentu:
PODATEK ROLNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik ZIR-2 przedmiot zwolniony"
Dotyczy dokumentu:
PODATEK ROLNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik ZIR-3 przedmiot opodatkowania"
Dotyczy dokumentu:
PODATEK ROLNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Od 1 lipca 2019 r. informacja IR-1"
Dotyczy dokumentu:
PODATEK ROLNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DLA OSÓB PRAWNYCH
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Załacznik ZDN-2 przedmiotopodatkowania" na "Załacznik ZDN-1 przedmiot opodatkowania"
Dotyczy dokumentu:
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DLA OSÓB PRAWNYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik ZDN-2 przedmiot zwolniony"
Dotyczy dokumentu:
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DLA OSÓB PRAWNYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik ZDN-2 przedmiot opodatkowania"
Dotyczy dokumentu:
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DLA OSÓB PRAWNYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Od 1 lipca 2019 r. deklaracja DN-1"
Dotyczy dokumentu:
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DLA OSÓB PRAWNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Od 1 lipca 2019 r. - informacja IN-1 "
Dotyczy dokumentu:
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik ZIN-1 przedmiot opodatkowania"
Dotyczy dokumentu:
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik ZIN-2 przedmioty zwolnione"
Dotyczy dokumentu:
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik ZIN-3 pozostali podatnicy"
Dotyczy dokumentu:
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna