Rejestr zmian w biuletynie

31.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 3/2018 nieruchomości do sprzedaży dz. nr 57 w Podzamku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 2/2018 nieruchomości dz. nr 1081 w St. Wielisławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. oświaty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki mieszkaniowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut OKSiR Gm. kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Statut OKSiR GK"
Dotyczy dokumentu:
Statut OKSiR Gm. kłodzko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut OKSiR Gm. kłodzko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut OKSiR Gm. kłodzko
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Statut Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji GminyKłodzko
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zakup pomocy w postaci tablicy interaktywnej i projektora na potrzeby realizacji zadania związanego z utworzeniem Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji przy Szkole Podstawowej w Jaszkowej Dolnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

29.01.2018

Dotyczy dokumentu:
OSTRZEZENIE METEOROLOGICZNE NR 7
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Krosnowicach do cmentarza”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 6 do SIWZ -proj. bud. - rys. 6 -profil podł. odcinka sieci kan. sanit. Odcinek S1-S11.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Krosnowicach do cmentarza”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 6 do SIWZ -proj. bud. - rys. 7 -schemat odbudowy drogi i pobocza.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Krosnowicach do cmentarza”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 6 do SIWZ -proj. bud.- rys.2 - szkictrasy odc.kan.i i wod. na mapie ew.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Krosnowicach do cmentarza”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 6 do SIWZ -proj.bud. - rys. 1 -orientacja.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Krosnowicach do cmentarza”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 6 do SIWZ -projekt bud. - opistechniczny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Krosnowicach do cmentarza”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 6 do SIWZ -projekt bud. -uzgodnienia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Krosnowicach do cmentarza”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 do SIWZ -STWiOR.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Krosnowicach do cmentarza”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 8 do SIWZ - przedmiar.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Krosnowicach do cmentarza”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 9 do SIWZ - projekt umowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Krosnowicach do cmentarza”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytk. wieczyst. gruntu dz. nr 553/28 w Ołdrzychowicach Kł.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn."Remont mostu w ciągu drogi nr działki 90/5 we wsi Szalejów Dolny"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf"

26.01.2018

Dotyczy dokumentu:
wystąpienie pokontrolne w przedmiocie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan kontroli wewnętrznej na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko, z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan kontroli na rok 2018 oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko, z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan kontroli wewnętrznej na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko, z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z przeprowadzonych konsultacjispołecznych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko, z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn."Remont mostu w ciągu drogi nr działki 90/5 we wsi Szalejów Dolny"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn."Remont mostu w ciągu drogi nr działki 90/5 we wsi Szalejów Dolny"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zadanie: "Transport materiałów sypkich (kruszywo, piasek, destrukt asfaltowy) oraz innych materiałów budowlanych na terenie Gminy Kłodzko w roku 2018".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
II przetarg na dzierżawę nieruchomosci działki nr 580/3 w Starkowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
II przetarg na dzierżawę nieruchomosci działki nr 580/3 w Starkowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.01.2018

Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Bierkowice”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 do SIWZ - SSTWiOR.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Bierkowice”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 8 do SIWZ -Kosztorys Ofertowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Bierkowice”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 9 do SIWZ -Przedmiar Robót.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Bierkowice”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 10 do SIWZ -Projekt umowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Bierkowice”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 6 do SIWZ -Proj.bud.-Opis technicznyprojektu SOR(7).pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Bierkowice”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 6 do SIWZ -Proj.bud.-rys. 1SOR(8).pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Bierkowice”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 6 do SIWZ -Proj.bud.-rys. 2SOR(9).pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Bierkowice”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 6 do SIWZ -Proj.bud.-rys. 3 -przekroje poprzeczne(5).pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Bierkowice”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 6 do SIWZ -Proj.bud-stronatytułowa(1).pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Bierkowice”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 6 do SIWZ -Proj.bud.- opistechniczny(2).pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Bierkowice”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 6 do SIWZ -Proj.bud.- przekrojepoprzeczne(4).pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Bierkowice”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 6 do SIWZ -Proj.bud.- rys. 1 - planzag. terenu(3).pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Bierkowice”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 6 do SIWZ -Proj.bud.- rys. 3SOR(10).pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Bierkowice”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 6 do SIWZ -Proj.bud.- rys. 4 -przekrój zjazdu(6).pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Bierkowice”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Gminy Kłodzko w dniu 29 stycznia 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Gminy Kłodzko wdniu 29.01.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Gminy Kłodzko w dniu 29 stycznia 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie o XLIX Sesji Rady gminy Kłodzko.pdf"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna