Rejestr zmian w biuletynie

12.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 202/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 12 lipca 2019 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Kłodzko, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 202/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 12 lipca 2019 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Kłodzko, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 202/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 12 lipca 2019 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Kłodzko, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 202/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 12 lipca 2019 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Kłodzko, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XI Sesji Rady Gminy Kłodzko w dniu 19 lipca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia ulicznego lampami hybrydowymi na terenie Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienia nr5.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o ogłoszeniu konsultacji społecznych projektu programu ochrony środowiska przed hałasem
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wpłynięciu oferty na podstawie art. 19a złożonej przez Towarzystwo Miłośników Krosnowic
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. budżetu oświaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. budżetu oświaty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o Komisjach Rady w miesiącu lipcu 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia ulicznego lampami hybrydowymi na terenie Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienia nr 4.pdf"

11.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Wynik rokowań na sprzedaż działki nr 115/4 w Romanowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji z mieszkańcami sołectw w sprawie projektu zmiany statutu sołectw Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia ulicznego lampami hybrydowymi na terenie Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjaśnienia 2.pdf"

08.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Konserwacja drukarek, urządzeń kopiujących, niszczarek oraz skanerów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wynik zapytania ofertowego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Kłodzko ogłosił wykaz nr 20/D/2019 z dnia 4 lipca 2019r. nieruchomosci gruntowej do dzierzawy pod obiekt nietrwały typu garaz blaszak cz. dz. nr 846/8 w Ołdrzychowicach Kłodzkich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Kłodzko ogłosił wykaz nr 19/D/2019 z dnia 4 lipca 2019r. nieruchomosci gruntowej do dzierzawy pod ogródek przydomowy cz. dz. nr 21 w Jaszkowej Dolnej, cz.dz. nr 795/84 w Krosnowicach, cz. dz.603/42 w Ołdrzychowicach Kłodzkich cz. dz. 603/35 w Ołdrzychowicach Kłodzkich, cz.dz. nr 310 w Wojborzu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rokowania na sprzedaż działki nr 2183 w Krosnowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rokowania na sprzedaż działki nr 2182 w Krosnowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rokowania na sprzedaż działki nr 2181 w Krosnowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rokowania na sprzedaż działki nr 2180 w Krosnowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rokowania na sprzedaż działki nr 2179 w Krosnowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Unieważnienie przetargu na sprzedaż działki nr 230 w Gołogłowach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna