Rejestr zmian w biuletynie

27.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WYJAŚNIENIA WRAZ Z MODYFIKACJĄ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O TRENINGU WSO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wojt Gminy Kodzko ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzień 26 kwietnia 2018r. na dzierawę nieruchomści niezabudowanej położonej we wsi Ołdrzychowice Kodzkie przeznaczonej pod działalnosc usługowo-hadlową
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Kłodzko ogłasza I przetarg nadzień 26 kwietnia 2018r. godz.12.00, na dzierżawę części nieruchomosci połozonych w Krosnowicach przeznaczonych pod obiekty nietrwałe typu garaże
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I Przetarg ustny nieograniczony na dzień 26 kwietnia 2018r. godz.11.30, na dzierżawę nieruchomosci połozonych w Gminie Kłodzki, przeznaczonych do uzytkowania rolniczego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Odwołanie I przetargu ograniczonego na sprzedaż dz. nr 24/6 w Piszkowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
majątek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
skład Samorządu Uczniowskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skład Rady Rodziców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Remont mostu w ciągu drogi nr działki 90/5 we wsi Szalejów Dolny – II przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wniosek uczeń spoza obwodu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zgłoszenie do klasy pierwszej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenia i zgody rodziców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
karta zapisu do świetlicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie o miejscu zamieszkania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rekrutacja do szkoły
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skład Rady Pedagogicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
STATUT
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ŚLEPY 4kw 2017adaptacja pomieszczeń bibliotecznychZADANIE 2.ath"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ŚLEPY cennik 4kw2017Krosnowice-budowlany+instalacje sanitarne +elektryczne ZADANIE 1.ath"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku przy ul. Traugutta 1a
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert SP im.Wł.St.Reymonta wKłodzku.pdf"
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ograniczony na sprzedaż działki nr 1081 w Starym Wielisławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut po zmianach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia pojazdów oraz NNW strażaków OSP Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia pojazdów oraz NNW strażaków OSP Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Usunięto załącznik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia pojazdów oraz NNW strażaków OSP Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienia do SIWZ-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Bierkowice – II przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf"

22.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Wynik rokowań na sprzedaż działki nr 97/1 w Podzamku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wynik rokowań na sprzedaż działki nr 97/2 w Podzamku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.03.2018

Dotyczy dokumentu:
STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IMIENIA WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W KŁODZKU
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ponowne zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski dla zadania pn.: „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Krosnowicach do cmentarza”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia pojazdów oraz NNW strażaków OSP Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienia do SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia pojazdów oraz NNW strażaków OSP Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "07d gm kłodzko_kom 2018 2021_ SIWZ wykaz poj zBrokera.xls"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. Utworzenie Wiejskiego Miejsca Spotkań w Krosnowicach będącego częścią projektu pn.: ”Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Modyfikacja SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - SWiOR cz. 2..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - SWiOR cz. elektryczna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 -SWiOR cz. 1..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 9 - Projekt umowy-Zadanie nr 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 9 - Projekt umowy-Zadanie nr 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 6 - Proj.bud. Podhalanka opis-ZadanieNr 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 6 - Proj.bud.Podhalanka rysunkiIE-Zadanie Nr 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 6 - Proj.bud.Podhalanka rysunkiIS-Zadanie Nr 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 6 - Proj.bud.Podhalanka stronatytułowa-Zadanie Nr 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik Nr 8 - PRZEDMIAR biblioteka-Zadanie Nr2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik Nr 8 - PRZEDMIAR Podhalanka-Zadanie Nr1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik Nr 6 - Proj.bud. Podhalanka opisIS-Zadanie Nr 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik Nr 6 - Proj.bud. bibliotekaKrosnowice-Zadanie Nr 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik Nr 6 - Proj.bud. Podhalanka instalacjesanitarne opis-Zadanie 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik Nr 6 - Proj.bud. Podhalanka opis-ZadanieNr 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik Nr 6 - Proj.bud. Podhalanka rys.1-Zadanie Nr 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik Nr 6 - Proj.bud. Podhalanka rys.2-Zadanie Nr 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik Nr 6 - Proj.bud. Podhalanka rysunki imapy A+K-Zadanie Nr 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz pracowników Urzędu Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z konsultacji społecznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z konsultacji społecznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PLAN KONTROLI PODATKOWEJ NA 2018 ROK
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetwarzanie danych osobowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna