Rejestr zmian w biuletynie

26.07.2019

Dotyczy dokumentu:
TRENING SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA NA TERENIE GMINY KŁODZKO - 1 SIERPNIA 2019 R.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Szalejowie Górnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Modyfikacja SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Szalejowie Górnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Szalejowie Górnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 8 -PRZEDMIAR -Z39. Przedmiarbudowlany ath.ath"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Szalejowie Górnym
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 8 -PRZEDMIAR -Z39. Przedmiarbudowlany ath.ath
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 205/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 205/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danychosobowych.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 205/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danychosobowych.pdf"

25.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Szalejowie Górnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 8 -PRZEDMIAR -Z39. Przedmiarbudowlany ath.ath"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Szalejowie Górnym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Szalejowie Górnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ.docx"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Szalejowie Górnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Szalejowie Górnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 8 -PRZEDMIAR - Z42. Przedmiarbudowlany pdf.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Szalejowie Górnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 8 -PRZEDMIAR -Z40. Przedmiarelektryczny ath.ath"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Szalejowie Górnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 8 -PRZEDMIAR -Z41. Przedmiarsanit.arny ath.ath"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Szalejowie Górnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 8 -PRZEDMIAR -Z43 Przedmiarelektryczny pdf.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Szalejowie Górnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 8 -PRZEDMIAR -Z44. Przedmiarsanitarny pdf.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Szalejowie Górnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 9 -STWiOR - Z45. Specyfikacjatechniczna Klodzko ELEKTRYKA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Szalejowie Górnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 9 -STWiOR - Z46. STWiOR arch ikonst.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Szalejowie Górnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 9 -STWiOR - Z47. STWIOR_KLODZKOSANITARNE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Szalejowie Górnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 10 - Projekt umowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Szalejowie Górnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 11 - Z48 Harmonogram rzeczowo -finansowy.xlsx"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Szalejowie Górnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7 - Proj. bud. - Z31. S_3.01 INST.WENTYLACJI MECHANICZNEJ RZUT PARTERU.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Szalejowie Górnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7 - Proj. bud. - Z32. S_3.02 INST. WENTYLACJI MECHANICZNEJ RZUT PODDASZA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Szalejowie Górnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7 - Proj. bud. - Z33. S_3.11 INST.WENTYLACJI MECHANICZNEJ PRZEKRÓJ A-A.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Szalejowie Górnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7 - Proj. bud. - Z34. S_4.01 INSTWODY RZUT PARTERU.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Szalejowie Górnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7 - Proj. bud. - Z35. S_4.11 INST.WODY ROZWINIĘCIE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Szalejowie Górnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7 - Proj. bud. - Z36. S_5.01 INST.KANALIZACJI RZUT PARTERU.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Szalejowie Górnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7 - Proj. bud. - Z37. S_5.11 INST.KANALIZACJI ROZWINIĘCIE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Szalejowie Górnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7 - Proj. bud. - Z38. S-2.01 INST.OGRZEWANIA RZUT PARTERU.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Szalejowie Górnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7 - Proj. bud. - Z21. K-7 ZBROJENIEBELKI B.W.1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Szalejowie Górnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7 - Proj. bud. - Z22. K-8 ZBROJENIEBELKI B.W.2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Szalejowie Górnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7 - Proj. bud. - Z23. K-9 ZBROJENIEBELKI B.W.3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Szalejowie Górnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7 - Proj. bud. - Z24. K-11 ZBROJENIEBELKI B.W.5.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Szalejowie Górnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7 - Proj. bud. - Z25. K-12 ZBROJENIEBELKI B.W.6.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Szalejowie Górnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7 - Proj. bud. - Z26. K-13 ZBROJENIEBELKI B.W.7.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Szalejowie Górnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7 - Proj. bud. - Z27. PZT-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Szalejowie Górnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7 - Proj. bud. - Z28. S_1.01 PLANINSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Szalejowie Górnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7 - Proj. bud. - Z29. S_1.11 PROFILKANALIZACJI SANITARNEJ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Szalejowie Górnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7 - Proj. bud. - Z30. S_2.01INSTALACJA OGRZEWANIA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Szalejowie Górnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7 - Proj. bud. - Z11. E-3 SCHEMAT TNCZ. 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Szalejowie Górnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7 - Proj. bud. - Z12. E-4 SCHEMAT TNCZ. 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Szalejowie Górnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7 - Proj. bud. - Z13. E-5 SCHEMATUKŁADU PRZYZYWOWEGO.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Szalejowie Górnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7 - Proj. bud. - Z14. E-6 SCHEMATRADIOWĘZŁA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Szalejowie Górnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7 - Proj. bud. - Z15. E-7 INSTALACJAODGROMOWA I UZIEMIAJĄCA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Szalejowie Górnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7 - Proj. bud. - Z16. K-1 RZUT STROPUNAD PARTEREM.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Szalejowie Górnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7 - Proj. bud. - Z17. K-3 RZUTPODDASZA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Szalejowie Górnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7 - Proj. bud. - Z18. K-4 RZUTWIĘŹBY DACHOWEJ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Szalejowie Górnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7 - Proj. bud. - Z19. K-5 ZBROJENIEŁAWY FUNDAMENTOWEJ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Szalejowie Górnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7 - Proj. bud. - Z20. K-6 ZBROJENIESTROPU NAD PARTEREM.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Szalejowie Górnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 192/2019 z dn. 04.07.2019 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wykaz nr19/D/2019"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 193/2019 z dn. 04.07.2019 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wykaz nr20/D/2019"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 194/2019 z dn. 05.07.2019 r. w spr.powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargunieograniczonego pn. „Modernizacja zaplecza gastronomicznego oraz Saliwystawowej w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko – IIprzetarg”"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 195/2019 z dn. 09.07.2019 r. w spr.zaopiniowania powierzenia stanowiska wicedyrektora w Szkole Podstawowejz Oddziałami Integracyjnymi w Szalejowie Górnym"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 196/2019 z dn. 09.07.2019 r. w spr.wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo podczas nieobecnościdyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w JaszkowejDolnej"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 197/2019 z dn. 09.07.2019 r. w spr.zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2019"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 198/2019 z dn. 09.07.2019 r. w spr.powołania Administratora Bezpieczeństwa Systemu Informatycznego wUrzędzie Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 199/2019 z dn. 10.07.2019 r. w spr.zmiany Zarządzenia nr 551/2013 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 29 kwietnia2013r. w sprawie wyznaczenia samorządowych koordynatorów do sprawkontaktów z 35 sołectwami na terenie Gminy Kłodzko "
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 188/2019 z dn. 28.06.2019 r. w spr.zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2019 r."
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 189/2019 z dn. 28.06.2019 r. w spr.zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 190/2019 z dn. 02.07.2019 r. w spr.powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargunieograniczonego pn. „Dowóz uczniów do jednostek oświatowych w rokuszkolnym 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 – II przetarg”"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 191/2019 z dn. 04.07.2019 r. w spr.powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargunieograniczonego pn. „Przebudowa drogi dz. 126,108 we wsiPiszkowice”"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 187/2019 z dn. 28.06.2019 r. w spr.powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargunieograniczonego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego lampamihybrydowymi na terenie Gminy Kłodzko”"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja zaplecza gastronomicznego oraz Sali wystawowej w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko – II przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja zaplecza gastronomicznego oraz Sali wystawowej w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko – II przetarg
Treść zmiany:
Usunięto załącznik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja zaplecza gastronomicznego oraz Sali wystawowej w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko – II przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VIII KADENCJI 2018 - 2023 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała nr 74/VIII/2019 z dn. 19 lipca 2019 r. wsprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VIII KADENCJI 2018 - 2023 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała nr 75/VIII/2019 z dn, 19.07.2019 r. wsprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego "
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VIII KADENCJI 2018 - 2023 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała nr 76/VIII/2019 19.07.2019 r. w sprawieokreślenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna "
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VIII KADENCJI 2018 - 2023 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała nr 73/VIII/2019 z dnia 19 lipca 209 r. wsprawie zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2019,"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VIII KADENCJI 2018 - 2023 ROK
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z konsultacji społecznych dotyczących maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Kłodzko, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z konsultacji społecznych dotyczących maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Kłodzko, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z konsultacji społecznych dotyczących maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Kłodzko, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Rokowania na sprzedaż działki nr 2182 w Krosnowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rokowania na sprzedaż działki nr 2183 w Krosnowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rokowania na sprzedaż działki nr 2181 w Krosnowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rokowania na sprzedaż działki nr 2180 w Krosnowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rokowania na sprzedaż działki nr 2179 w Krosnowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod.-kan.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont dachu, części wspólnych i lokalu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja zaplecza gastronomicznego oraz Sali wystawowej w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko – II przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienia-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zadanie pn: "Projektowanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłodzko 2019".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pytania i odpowiedzi 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zadanie pn: "Projektowanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłodzko 2019".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał 1 formularz ofertowy_projektowanie oświetleniaGK 2019.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zadanie pn: "Projektowanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłodzko 2019".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał 2 wykaz prac projektowych_projektowanieoświetlenia GK 2019.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zadanie pn: "Projektowanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłodzko 2019".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
informacja o wolnych lokalach 22.07.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi dz. 126, 108 we wsi Piszkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zadanie pn: "Projektowanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłodzko 2019".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pytania i odpowiedzi 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zadanie pn: "Projektowanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłodzko 2019".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna