Rejestr zmian w biuletynie

16.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Plan audytu wewnętrznego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 706/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadańpuvblicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Remont mostu w ciągu drogi nr działki 90/5 we wsi Szalejów Dolny – II przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ.docx"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Remont mostu w ciągu drogi nr działki 90/5 we wsi Szalejów Dolny – II przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Remont mostu w ciągu drogi nr działki 90/5 we wsi Szalejów Dolny – II przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 6 do SIWZ-Rys.4. Zbrojeniepłyty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Remont mostu w ciągu drogi nr działki 90/5 we wsi Szalejów Dolny – II przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 6 do SIWZ-Rys.3. Stanprojektowany.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Remont mostu w ciągu drogi nr działki 90/5 we wsi Szalejów Dolny – II przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 6 do SIWZ-Rys.2. Inwentaryzacja.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Remont mostu w ciągu drogi nr działki 90/5 we wsi Szalejów Dolny – II przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 6 do SIWZ-Rys.1. Plan sytuacyjny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Remont mostu w ciągu drogi nr działki 90/5 we wsi Szalejów Dolny – II przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 6 do SIWZ - Projektbudowlano-wykonawczy Szalejów Dolny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Remont mostu w ciągu drogi nr działki 90/5 we wsi Szalejów Dolny – II przetarg”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jaszkówka przetarg ograniczony na sprzedaż dz. nr 5/6
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podzamek rokowania na sprzedaż dz. nr 97-2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podzamek rokowania na sprzedaż dz. nr 97-1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podzamek- Rokowania na sprzedaż działki nr 97/1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 487/2017 z dn. 01.03.2017 r. w spr.ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wynagradzania pracownikówUrzędu Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi dz. nr 1171/2 i 737 we wsi Jaszkowa Dolna - odwodnienie”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf"

14.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Krosnowicach do cmentarza”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf"

13.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Bierkowice – II przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 6 do SIWZ -Proj.bud.-Opis technicznyprojektu SOR(7).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Bierkowice – II przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 6 do SIWZ -Proj.bud.-rys. 1SOR(8).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Bierkowice – II przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 6 do SIWZ -Proj.bud.-rys. 2SOR(9).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Bierkowice – II przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 6 do SIWZ -Proj.bud.-rys. 3 -przekroje poprzeczne(5).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Bierkowice – II przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 6 do SIWZ -Proj.bud-stronatytułowa(1).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Bierkowice – II przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 do SIWZ - SSTWiOR.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Bierkowice – II przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 8 do SIWZ -Kosztorys Ofertowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Bierkowice – II przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 9 do SIWZ -Przedmiar Robót.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Bierkowice – II przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 10 do SIWZ -Projekt umowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Bierkowice – II przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 6 do SIWZ -Proj.bud.- rys. 1 - planzag. terenu(3).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Bierkowice – II przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 6 do SIWZ -Proj.bud.- rys. 3SOR(10).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Bierkowice – II przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 6 do SIWZ -Proj.bud.- rys. 4 -przekrój zjazdu(6).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Bierkowice – II przetarg”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.02.2018

Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn."Remont mostu w ciągu drogi nr działki 90/5 we wsi Szalejów Dolny"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn."Remont mostu w ciągu drogi nr działki 90/5 we wsi Szalejów Dolny"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn."Remont mostu w ciągu drogi nr działki 90/5 we wsi Szalejów Dolny"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o komisjach w miesiącu lutym 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby dzieci
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DLA OSÓB PRAWNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Stawki podatków i opłat na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna