Rejestr zmian w biuletynie

30.08.2018

Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 844/2018 z dn. 31.07.2018 r. w spr.zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2018"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 845/2018 z dn. 01.08.2018 r. w spr.ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Kłodzko "
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 846/2018 z dn. 01.08.2018 r. w spr.zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 847/2018 z dn. 01.08.2018 r. w spr.powołania Administratora Bezpieczeństwa Systemu Informatycznego wUrzędzie Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 848/2018 z dn. 02.08.2018 r. w spr.powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu pn.„Dowóz uczniów do jednostek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019– bilety miesięczne”"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 849/2018 z dn. 02.08.2018 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia nr 19/2018"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 843/2018 z dn. 30.07.2018 r. w spr.powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu pn.„Modernizacja obiektu na potrzeby Dziennego Domu „Aktywny Senior”w Jaszkowej Górnej – IV przetarg”"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 841/2018 z dn. 26.07.2018 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia nr 18/2018"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 842/2018 z dn. 27.07.2018 r. w spr.przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania na terenie GminyKłodzko"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 837/2018 z dn. 24.07.2018 r. w spr.powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu pn.„Budowa parkingu dz. Nr 1125/1,1134,594/4 we wsi Stary Wielisław”"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 838/2018 z dn. 24.07.2018 r. w spr.powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu pn.„Przebudowa drogi dz. 134 we wsi Ścinawica”"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 839/2018 z dn. 26.07.2018 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nr24/D/2018"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 840/2018 z dn. 26.07.2018 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nr25/D/2018"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 836/2018 z dn. 17.07.2018 r. w spr.zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2018"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 831/2018 z dn. 11.07.2018 r. w spr.powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargunieograniczonego pn. Remont dachu i elewacji budynku nr 1 w SzalejowieDolnym –etap I remont dachu"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 832/2018 z dn. 12.07.2018 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr16/2018"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 833/2018 z dn. 12.07.2018 r. w spr.sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedażynr 17/2018"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 835/2018 z dn. 16.07.2018 r. w spr.powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu pn.„Budowa sieci wodociągowej w Żelaźnie – etap I”"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Poprawa bezpieczeństwa i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kłodzko z uwzględnieniem gór, dróg krajowych i międzynarodowych oraz akwenów wodnych. Zakup średniego samochodu pożarniczego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wzór - oświadczenia majątkowego radnego (pdf)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wzór - oświadczenia majątkowego radnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wzór - oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza, skarbnika, kierownika jednostki organizacyjnej oraz osób wydających decyzje administracyjne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wzór - oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza, skarbnika, kierownika jednostki organizacyjnej oraz osób wydających decyzje administracyjne (pdf)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wzór - oświadczenia majątkowego radnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

29.08.2018

Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. Doświetlenie miejscowości Jaszkowa Górna. Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej nr 79
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wyniki II przetrgu z dnia 29 sierpnia 2018r. na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Scinawicy działki nr 59/2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach II przetargu na sprzedaż nieruchomosci gruntowej działki nr 60/4 w Ścinawicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Kłodzko ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzień 27 września 2018r. godz. 11.00 na dzierżawęczęści nieruchomosci połozonej w Krosnowicach przeznaczonej pod ogródek przydomowy/cz. dz. 805/41 i 798/8
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla Wyborców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla Wyborców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla Wyborców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla Wyborców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla Wyborców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla Wyborców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla Wyborców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla Wyborców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla Wyborców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla Wyborców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla Wyborców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla Wyborców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla Wyborców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla Wyborców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

27.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Gminnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bierkowicach, Bierkowice 3, 57-300 Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.docx"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi dz. nr 184/21 we wsi Ławica
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik Nr 6 - Projekt budowlany.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi dz. nr 184/21 we wsi Ławica
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik Nr 7 - STWiORB.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi dz. nr 184/21 we wsi Ławica
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 8 - Przedmiar.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi dz. nr 184/21 we wsi Ławica
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 9 - KOSZTORYS OFERTOWY.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi dz. nr 184/21 we wsi Ławica
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 10 - Projekt umowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi dz. nr 184/21 we wsi Ławica
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi dz. nr 184/21 we wsi Ławica
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik Nr 6 - Proj. bud.- Przekrój kostrukcyjnyrys. 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi dz. nr 184/21 we wsi Ławica
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik Nr 6 - Proj. bud.- rys. 1.2 PZT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi dz. nr 184/21 we wsi Ławica
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik Nr 6 - Proj. bud.- rys. 1.3 PZT cz.1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi dz. nr 184/21 we wsi Ławica
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik Nr 6 - Proj. bud.- rys. 1.3 PZT cz.2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
wnioski pokontrolne RIO -kontrola gospodarki fin.Gminy za okres od 01.01.2013-30.06.2015
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Akty prawa miejscowego 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Akty prawa miejscowego 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Akty prawa miejscowego 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Akty prawa miejscowego 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wzór - oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza, skarbnika, kierownika jednostki organizacyjnej oraz osób wydających decyzje administracyjne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe 2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Wzór - oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza, skarbnika, kierownika jednostki organizacyjnej oraz osób wydających decyzje administracyjne (pdf)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wzór - oświadczenia majątkowego radnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe radnego 2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Akty prawa miejscowego 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wzór - oświadczenia majątkowego radnego (pdf)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe radnego 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Akty prawa miejscowego 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Akty prawa miejscowego 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Akty prawa miejscowego 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 829/2018 z dn. 05.07.2018 r. w spr.powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargunieograniczonego pn. Dowóz uczniów do jednostek oświatowych w rokuszkolnym 2018/2019"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 830/2018 z dn. 05.07.2018 r. w spr.zmiany Zarządzenia Nr 551/2013 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 29 kwietnia2013r.w sprawie wyznaczenia samorządowych koordynatorów do sprawkontaktów z 35 sołectwami na terenie Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 827/2018 z dn. 02.07.2018 r. w spr.zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 828/2018 z dn. 04.07.2018 r. w spr.powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargunieograniczonego pn. „Modernizacja obiektu na potrzeby Dziennego Domu„Aktywny Senior” w Jaszkowej Górnej – III przetarg” "
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 825/2018 z dn. 29.06.2018 r. w spr.zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko "
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 826/2018 z dn. 02.07.2018 r. w spr.zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 820/2018 z dn. 27.06.2018 r. w spr.przekazania środka trwałego"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 821/2018 z dn. 28.06.2018 r. w spr.powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowegoubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 822/2018 z dn. 28.06.2018 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu nr 23/D/2018"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 823/2018 z dn. 28.06.2018 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr15/2018"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 824/2018 z dn. 29.06.2018 r. w spr.zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2018"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 824A/2018 z dn. 29.06.2018 r. w spr.zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2018"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 814/2018 z dn. 19.06.2018 r. w spr.upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko doprowadzenia postępowań w sprawie szczegółowych warunków realizacjirządowego programu „Dobry start” do wydawania w tych sprawachrozstrzygnięć, e tym decyzji oraz przekazywania informacji, o którejmowa w §10 ust.6 rozporządzenia"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 815/2018 z dn. 19.06.2018 r. w spr.udzielenia upoważnienia pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej GminyKłodzko do poświadczenia za zgodność odpisów dokumentówprzedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań zoryginałem"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 816/2018 z dn. 19.06.2018 r. w spr.udzielenia upoważnienia pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej GminyKłodzko do poświadczenia za zgodność odpisów dokumentówprzedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań zoryginałem"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 817/2018 z dn. 19.06.2018 r. w spr.powołania zespołu zadaniowego ds. Wdrażania Strategii Rozwoju GminyKłodzko na lata 2016 - 2022"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 818/2018 z dn. 19.06.2018 r. w spr.powołania zespołu zadaniowego ds. rewitalizacji "
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 819/2018 z dn. 21.06.2018 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wykaz nr14/2018"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna