Rejestr zmian w biuletynie

28.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Bierkowice – II przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz pracowników Urzędu Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o LI Sesji Rady Gminy Kłodzko w dniu 2 marca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
konsultacje społeczne Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
konsultacje społeczne Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach społecznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Krosnowicach do cmentarza”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia różne - konsultacje
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Szalejowie Górnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kalendarz roku szkolnego 2017/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kalendarz imprez i uroczystości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram spotkań z rodzicami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rada Pedagogiczna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje publiczne nieudostępnione w BIP
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Zajęcia dodatkowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zajęcia dodatkowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zajęcia dodatkowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zajęcia dodatkowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zajęcia dodatkowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zajęcia dodatkowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Władze Szkoły Podstawowej w Krosnowicach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Władze szkoły
Dotyczy dokumentu:
Władze Szkoły Podstawowej w Krosnowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Władze Szkoły Podstawowej w Krosnowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Strona główna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20.02.2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20.02.2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 672/2018 z dn. 02.01.2018 r. w spr.zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
Piszkowice I przetarg ograniczony na sprzedaż dz. nr 24/6
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 671/2018 z dn. 02.01.2018 r. w spr.zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie nr 671/2018 z dn. 02.01.2018 r. wspr. zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Kłodzko
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY KŁODZKO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 671.2018 Wójta Gminy Kłodzko z dn.02.01.2018 r. w spr. Regulaminu Urzędu Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY KŁODZKO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie nr 671.2018 Wójta Gminy Kłodzko zdn. 02.01.2018 r.pdf

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna