Rejestr zmian w biuletynie

31.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn.Modernizacja Domu Ludowego w Szalejowie Dolnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 8 - Przedmiar.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn.Modernizacja Domu Ludowego w Szalejowie Dolnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 9 - Specyfikacje techniczne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn.Modernizacja Domu Ludowego w Szalejowie Dolnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 10 - Projekt umowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn.Modernizacja Domu Ludowego w Szalejowie Dolnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 11 - Harmonogram rzeczowofinansowy.xlsx"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn.Modernizacja Domu Ludowego w Szalejowie Dolnym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn.Modernizacja Domu Ludowego w Szalejowie Dolnym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wynik II przetargu na sprzedaż dz. nr 966/2 w Ołdrzychowicach Kł.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn.Modernizacja Domu Ludowego w Szalejowie Dolnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Z19 schemat rozdzielnicygłównej oświetlenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn.Modernizacja Domu Ludowego w Szalejowie Dolnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Z20 schemat rozdzielnicygłównej gniazda.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn.Modernizacja Domu Ludowego w Szalejowie Dolnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Z21 oznaczenie ewakuacja.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn.Modernizacja Domu Ludowego w Szalejowie Dolnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Z22 schemat blokowy inst.teletechn..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn.Modernizacja Domu Ludowego w Szalejowie Dolnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Z23 schemat rozdzielnicypomiarowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn.Modernizacja Domu Ludowego w Szalejowie Dolnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Z24 projekt co.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn.Modernizacja Domu Ludowego w Szalejowie Dolnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Z25 projekt co rozwinięcie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn.Modernizacja Domu Ludowego w Szalejowie Dolnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Z26 projekt instalacjawodociągowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn.Modernizacja Domu Ludowego w Szalejowie Dolnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Z27 projekt inst. wodociągowarozwinięcie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn.Modernizacja Domu Ludowego w Szalejowie Dolnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Z28 projekt inst. kanalizacji -parter.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn.Modernizacja Domu Ludowego w Szalejowie Dolnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Z29 projekt kanalizacjirozwinięcie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn.Modernizacja Domu Ludowego w Szalejowie Dolnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Z30 projekt instalacjagazowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn.Modernizacja Domu Ludowego w Szalejowie Dolnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Z31 projekt wentylacjaparter.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wynik II przetargu na sprzedaż dz. nr 961/14 w Ołdrzychowicach Kł
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn.Modernizacja Domu Ludowego w Szalejowie Dolnym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn.Modernizacja Domu Ludowego w Szalejowie Dolnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Z11 projekt przekrój A-A.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn.Modernizacja Domu Ludowego w Szalejowie Dolnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Z12 projekt przekrój B-B.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn.Modernizacja Domu Ludowego w Szalejowie Dolnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Z13 projekt elewacja frontowa iboczna wschodnia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn.Modernizacja Domu Ludowego w Szalejowie Dolnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Z14 Widok elewacja frontowa iboczna wschodnia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn.Modernizacja Domu Ludowego w Szalejowie Dolnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Z15 Projekt elewacja tylna iboczna zachodnia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn.Modernizacja Domu Ludowego w Szalejowie Dolnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Z16 Widok elewacja tylna i bocznazachodnia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn.Modernizacja Domu Ludowego w Szalejowie Dolnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Z17 zestawienie stolarki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn.Modernizacja Domu Ludowego w Szalejowie Dolnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Z18 schemat oświetlenia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn.Modernizacja Domu Ludowego w Szalejowie Dolnym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn.Modernizacja Domu Ludowego w Szalejowie Dolnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Z4 inwentaryzacja rzutparteru.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn.Modernizacja Domu Ludowego w Szalejowie Dolnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Z5 inwentaryzacja piętra.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn.Modernizacja Domu Ludowego w Szalejowie Dolnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Z6 inwentaryzacja elewacjafrontowa i boczna wschodnia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn.Modernizacja Domu Ludowego w Szalejowie Dolnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Z7 inwentaryzacja elewacja tylnai boczna zachodnia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn.Modernizacja Domu Ludowego w Szalejowie Dolnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Z8 projekt rzut parteru.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn.Modernizacja Domu Ludowego w Szalejowie Dolnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Z9 projekt rzut piętra.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn.Modernizacja Domu Ludowego w Szalejowie Dolnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Z10 projekt rzut dachu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn.Modernizacja Domu Ludowego w Szalejowie Dolnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Kryteria i terminy rekrutacji na rok szkolny 2019/2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kryteria i terminy rekrutacji na rok szkolny 2019/2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kryteria i terminy rekrutacji na rok szkolny 2019/2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kryteria i terminy rekrutacji na rok szkolny 2019/2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XIII.12.2019 RIO z dnia 17.01.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XIII.11.2019 RIO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kryteria i terminy rekrutacji na rok szkolny 2019/2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY KLODZKO ZA IV KWARTAŁ 2018 ROKU
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 801/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 13.06.208 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rachunek o zwrot kosztów"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 801/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 13.06.208 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 801/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 13.06.208 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rachunek o zwrot kosztów
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 801/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 13.06.208 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rachunek o zwrot kosztów"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 801/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 13.06.208 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rachunek o zwrot kosztów"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 801/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 13.06.208 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rachunek o zwrot kosztów przejazdu ucznianiepełnosprawnego oraz jego rodzica do szkoły (ośrodka) prywatnymsamochodem osobowym
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 801/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 13.06.208 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rachunek o zwrot kosztów przejazdu ucznianiepełnosprawnego oraz jego rodzica do szkoły (ośrodka) środkamikomunikacji publicznej
Dotyczy dokumentu:
I przetarg nieograniczony na sprzedaż dz. nr 4/5 w Wojborzu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ograniczony na sprzedaż działki nr 93 w Wojborzu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na "Dostawę i montaż regałów przesuwnych do archiwum zakładowego Urzędu Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ograniczony na sprzedaż działki nr 115/4 w Romanowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.01.2019

Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY KŁODZKO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 65/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia28.01.2019 r. w spr. zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu GminyKłodzko"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 40/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dn. 08.01.2019 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw w spr. projektu statutu sołectw Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie z przebiegu konsultacji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZAWIADOMIENIE O WPŁYNIĘCIU OFERTY ZŁOŻONEJ PRZEZ KŁODZKI STOWARZYSZENIE AMAZONKI NA PODST ART.19a
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAWIADOMIENIE O WPŁYNIĘCIU OFERTY ZŁOŻONEJ PRZEZ KŁODZKI STOWARZYSZENIE AMAZONKI NA PODST ART.19a
Treść zmiany:
Usunięto załącznik oferta Amazonki.pdf
Dotyczy dokumentu:
ZAWIADOMIENIE O WPŁYNIĘCIU OFERTY ZŁOŻONEJ PRZEZ KŁODZKI STOWARZYSZENIE AMAZONKI NA PODST ART.19a
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2019 oferta AMAZONKI.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZAWIADOMIENIE O WPŁYNIĘCIU OFERTY ZŁOŻONEJ PRZEZ KŁODZKI STOWARZYSZENIE AMAZONKI NA PODST ART.19a
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Kłodzko część 1
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Kłodzko ogłasza wykaz nr 3/D/2019 z dnia 24 stycznia 2019r. nieruchomości grntowej przeznaczonej do dzierżawy pod reklamę
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Kłodzko ogłasza wykaz nr 2/D/2019 z dnia 24 stycznia 2019r. nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy pod obiekt nietrwały typu garaż cz. dz. 797/60 w Krosnowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Kłodzkoogłasza wykaz nr 1/D/2019 z dnia 24 stycznia 2019r. nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy pod ogródek przydomowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na "Dostawę i montaż regałów przesuwnych do archiwum zakładowego Urzędu Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa drogi dz. nr 559 we wsi Wojbórz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 8 -Przedmiar.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa drogi dz. nr 559 we wsi Wojbórz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 9 - Kosztorys ofertowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa drogi dz. nr 559 we wsi Wojbórz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 9 - Kosztorys ofertowy.xlsx"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa drogi dz. nr 559 we wsi Wojbórz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 10 - SSTWiOR.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa drogi dz. nr 559 we wsi Wojbórz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 11 - Projekt umowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa drogi dz. nr 559 we wsi Wojbórz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa drogi dz. nr 559 we wsi Wojbórz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7 - rys. nr 1 - projektzagospodarowania terenu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa drogi dz. nr 559 we wsi Wojbórz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7 - rys. nr 2 - profil drogi.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa drogi dz. nr 559 we wsi Wojbórz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7 - rys. nr 3 - przekrojekonstrukcyjne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa drogi dz. nr 559 we wsi Wojbórz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7- rys. nr 4 - przepust podzjazdem.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Kłodzko ogłasza II przetarg nieograniczony na cz. dz. nr 680/1 o pow. 15m pod obiekt nietrwały typu garaż na dzień 25 lutego 2019r. godz.10.00
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAWIADOMIENIE O WPŁYNIĘCIU OFERTY ZŁOŻONEJ PRZEZ KŁODZKI STOWARZYSZENIE AMAZONKI NA PODST ART.19a
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anulowanie konkursu - Asystent rodziny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anulowanie konkursu - Asystent rodziny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... następna