Rejestr zmian w biuletynie

09.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na opracowanie projektu rozbudowy Szkoły Integracyjnej w Szalejowie Górnym.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyborze oferty II.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na opracowanie projektu rozbudowy Szkoły Integracyjnej w Szalejowie Górnym.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Akty prawa miejscowego 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Akty prawa miejscowego 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Akty prawa miejscowego 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Akty prawa miejscowego 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Akty prawa miejscowego 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

08.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Akty prawa miejscowego 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Akty prawa miejscowego 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pn. "Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Krosnowicach do cmentarza".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 405.VII.2018 z dn. 02.03.2018 r. w spr.zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 404.VII.2018 z dn. 26.02.2018 r. w spr.zmiany Uchwały Nr 50/VI/2011 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 marca 2011r. w spr. zasad udzielania dotacji celowych na realizacjęprzedsięwzięć związanych z ochroną środowiska i gospodarkąwodną"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 401.VII.2018 z dn. 26.02.2018 r. w spr.zmiany uchwały nr 184/VII/2016 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 maja 2016r. w spr. określenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekunazatrudnionego przez Gminę Kłodzko, zasad jego ustalania orazwysokości opłaty za pobyt u dziennego opiekuna oraz maksymalnejwysokości opłat za wyżywienie"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 402.VII.2018 z dn. 26.02.2018 r. w spr.przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci imłodzieży z terenu Gminy Kłodzko im. Grzegorza Ciechowskiego"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 403.VII.2018 z dn. 26.02.2018 r. w spr.warunków, trybu oraz zakresie udzielania pomocy uzdolnionym uczniom istudentom w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionychuczniów i studentów z terenu Gminy Kłodzko im. GrzegorzaCiechowskiego"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 398.VII.2018 z dn. 26.02.2018 r. w spr.zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 399.VII.2018 z dn. 26.02.2018 r. w spr.zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 400.VII.2018 z dn. 26.02.2018 r. w spr.utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Kłodzko, działającej wformie jednostki budżetowej pod nazwą „Zespół Żłobków GminyKłodzko” oraz nadania jej statutu"
Dotyczy dokumentu:
PROTOKOŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr XLIX.VII.2018 z Sesji Rady Gminy z dn.29.01.2018 r."
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram zebrań wiejskich na terenie Gminy Kłodzko w 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana terminu zebrania wiejskiego "
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na opracowanie projektu rozbudowy Szkoły Integracyjnej w Szalejowie Górnym.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyborze oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na opracowanie projektu rozbudowy Szkoły Integracyjnej w Szalejowie Górnym.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

05.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z działalności OPS za 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Zakup średniego używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Szalejowie Górnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Remont mostu w ciągu drogi nr działki 90/5 we wsi Szalejów Dolny – II przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. energetycznych gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Statut szkoły
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Statut Szkoly Podstawowej w Krosnowicach.doc"
Dotyczy dokumentu:
Statut szkoły
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut szkoły
Treść zmiany:
Usunięto załącznik statut 2011.doc
Dotyczy dokumentu:
skład organów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
skład organów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skład Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej wKrosnowicach.doc
Dotyczy dokumentu:
Organy szkoły
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Organy szkoły
Treść zmiany:
Usunięto załącznik organy.doc
Dotyczy dokumentu:
Rekrutacja do szkoły
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rekrutacja sp.doc"
Dotyczy dokumentu:
Rekrutacja do szkoły
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rekrutacja sp.doc
Dotyczy dokumentu:
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Dotyczy dokumentu:
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zajęcia pozalekcyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Status prawny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Status prawny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Status prawny
Dotyczy dokumentu:
Status prawny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Władze Szkoły Podstawowej w Krosnowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna