Rejestr zmian w biuletynie

08.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Wynik I przetargu na sprzedaż dz. nr 21/17 w jaszkówce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rokowania na sprzedaż dz. nr 1139/1 w St. Wielisławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rokowania na sprzedaż działki nr 590 w Wojborzu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz Dziennych Opiekunów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz Dziennych Opiekunów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz Dziennych Opiekunów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz Dziennych Opiekunów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz Dziennych Opiekunów.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wykaz Dziennych Opiekunów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych.pdf

06.08.2018

Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja obiektu na potrzeby Dziennego Domu „Aktywny Senior” w Jaszkowej Górnej – IV przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienia do SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek o zwrot podatku akcyzowego
Dotyczy dokumentu:
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wniosek o zwrot podatku akcyzowego"
Dotyczy dokumentu:
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
Dotyczy dokumentu:
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wniosek o zwrot podatku akcyzowego"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą: "Projektowanie oświetlenia ulicznego lampami hybrydowymi na terenie Gminy Kłodzko"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 19/2018 nieruchomości do zbycia w Wojborzu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wynik rokowań ba sprzedaż dz. nr 1081 w Starym Wielisławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna