Rejestr zmian w biuletynie

08.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 4.400.000 PLN
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjasnienia 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 4.400.000 PLN
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb 28 S II kw. 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
I przetarg na sprzedaż działki nr 80/1 w Wojciechowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg na sprzedaż działki nr 2178 w krosnowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg na sprzedaż działki nr 2177 w Krosnowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wykazach nr 25 i 26/2017 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.09.2017

Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn."Budowa sieci wodociągowej w Wojborzu, Podzamku, Wilczej oraz sieci kanalizacyjnej w Święcku"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn."Budowa sieci wodociągowej w Wojborzu, Podzamku, Wilczej oraz sieci kanalizacyjnej w Święcku"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych działki nr 579/3, 509 we wsi Starków – II przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - STWiOR- STARKÓW_2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych działki nr 579/3, 509 we wsi Starków – II przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - STWiOR- STARKÓW_3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych działki nr 579/3, 509 we wsi Starków – II przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - STWiOR-STARKÓW_1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych działki nr 579/3, 509 we wsi Starków – II przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 8 - Kosztorys ofertowy.doc"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych działki nr 579/3, 509 we wsi Starków – II przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 9 - Przedmiar robót.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych działki nr 579/3, 509 we wsi Starków – II przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 10 - projekt umowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych działki nr 579/3, 509 we wsi Starków – II przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 10 - Projekt umowy-wykazpracowników.docx"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych działki nr 579/3, 509 we wsi Starków – II przetarg”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych działki nr 579/3, 509 we wsi Starków – II przetarg”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Termomodernizacja remizy OSP w Ołdrzychowicach Kłodzkich – II przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O UDZIELENIUZAMÓWIENIA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
PROTOKOŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "protokół nr XL.VII.2017 z dn. 30.08.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
PROTOKOŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY KŁODZKO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY KŁODZKO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 611.2017 Wójta Gminy Kłodzko wsprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Gminy Nr 343.VII.2017 z dnia 30.08.2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Termomodernizacja remizy OSP w Ołdrzychowicach Kłodzkich – II przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 344.VII.2017 z dn. 30.08.2017r. wsprawier ozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół w Wojborzu"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 341.VII.2017 z dn. 30.08.2017 r. wsprawie zmieniająca uchwałę nr 308/VII/2017 Rady Gminy Kłodzko zdnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na celekonserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkuwpisanym do rejestru"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 342.VII.2017 z dn. 30.08.2017 r. wsprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłodzkiemu,"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 343.VII.2017 z dn. 30.08.2017 r. wsprawie zmiany Statutu Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 339.VII.2017 z dn. 30.08.2017r. wsprawie wyrażenia zgody na zamianę z osobami fizycznymi prawawłasności nieruchomości w Ołdrzychowicach Kłodzkich"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 340.VII.2017 z dn. 30.08.2017r. wsprawie wyrażenia zgody na zamianę z osobami fizycznymi prawawłasności nieruchomości w Szalejowie Górnym"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 336.VII.2017 z dn. 30.08.2017r. wsprawie zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 337.VII.2017 z dn. 30.08.2017r. wsprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 338.VII.2017 z dn. 30.08.2017r. wsprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Dowóz i odwóz uczniów do jednostek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku II przetargu na sprzedaż dz. nr 27 w Jaszkowej Dolnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.09.2017

Dotyczy dokumentu:
II przetarg na sprzedaż lokalu niemieszkalnego w Krosnowicach ul. Fabryczna 18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogólnopolski konkurs wiedzy o prawie wyborczym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych działki nr 63/3, cz. 80, cz. 78, 79 we wsi Mikowice”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na dostawę węgla i ekogroszku w sezonie grzewczym 2017\2018 dla Filii Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko w Bierkowicach i Jaszkowej Górnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 4.400.000 PLN
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie unieważnione Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych działki nr 579/3, 509 we wsi Starków”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Kłodzko ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. podatków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie unieważnione Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych działki nr 579/3, 509 we wsi Starków”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie unieważnione Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych działki nr 579/3, 509 we wsi Starków”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku, ul. Traugutta 1A
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku, ul. Traugutta 1A
Treść zmiany:
Usunięto załącznik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku, ul. Traugutta 1A
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf"

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna