Rejestr zmian w biuletynie

13.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Oferta na realizacje zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu - GLKS Orlęta Krosnowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta na realizacje zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu - GLKS Orlęta Krosnowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY KŁODZKO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie nr 625.2017 Wójta Gminy Kłodzko zdn. 26.09.2017 r.pdf
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY KŁODZKO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 625.2017 Wójta Gminy Kłodzko z dn.26.09.2017 r.pdf"

12.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Zakup licencji Acronics
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wynik zapytania ofertowego"
Dotyczy dokumentu:
Zakup licencji Acronics
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XLIV Sesji Rady Gminy w dniu 17 października 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn."Budowa sieci wodociągowej w Wojborzu, Podzamku, Wilczej oraz sieci kanalizacyjnej w Święcku"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych działki nr 579/3, 509 we wsi Starków – II przetarg”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku, ul. Traugutta 1A
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie unieważnione Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych działki nr 579/3, 509 we wsi Starków”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych działki nr 63/3, cz. 80, cz. 78, 79 we wsi Mikowice”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi działka nr 729 we wsi Jaszkowa Dolna”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Gminnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bierkowicach; Bierkowice 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na dostawę artykułów żywnościowych dla Przedszkola Gminnego ,ul. Sportowa 12 ; 57-362 Krosnowice
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na dostawę artykułów żywnościowych dla Przedszkola Gminnego ,ul. Sportowa 12 ; 57-362 Krosnowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przebudowa drogi działki nr 1171/2 i 737 we wsi Jaszkowa Dolna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Gminnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bierkowicach; Bierkowice 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Termomodernizacja remizy OSP w Ołdrzychowicach Kłodzkich – II przetarg
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont mostu w ciągu drogi nr działek 436/1 i 446/6 we wsi Szalejów Górny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dowóz i odwóz uczniów do jednostek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3247D w miejscowosći Święcko - IV przetarg
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja sal gimnastycznych przy szkołach prowadzonych przez Gminę Kłodzko w Ołdrzychowicach Kłodzkich i Kłodzku – II przetarg
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Jaszkowej Dolnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dowóz uczniów do jednostek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obiweszcenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego o przedłużeniu terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejminu Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnosląskiego organiczeń w zakresie eksploatacji instalacji w których następuje spalanie paliw do 31 października 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obiweszcenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego o przedłużeniu terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejminu Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnosląskiego organiczeń w zakresie eksploatacji instalacji w których następuje spalanie paliw do 31 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie "
Dotyczy dokumentu:
Obiweszcenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego o przedłużeniu terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejminu Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnosląskiego organiczeń w zakresie eksploatacji instalacji w których następuje spalanie paliw do 31 października 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin PSZOK
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Poziomy odzysku odpadów komunalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych działki nr 579/3, 509 we wsi Starków – III przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf"

11.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie - konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - intendent
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup filtrów prywatyzujących
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wynik I przetargów na sprzedaż działek pod boksy garażowe w Krosnowicach dz. 2177 i 2178
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wynik II przetargu na sprzedaż lokalu niemieszkalnego w krosnowicach ul. Fabryczna 18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wynik I przetargu na sprzedaż dz. nr 80/1 w Wojciechowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wykazach nr 11/D/2017, 12/D/2017, 13/D/2017 nieruchomości do dzierżawy na terenie Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wykazach nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy nr 27/2017 i 11/D/2017, 12/D/2017, 13/D/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ograniczony na sprzedaż dz. nr 96 w Podzamku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg na sprzedaż działki nr 672/3 w Jaszkowej Górnaj
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 4.400.000 PLN
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf"

10.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Samorząd Uczniowski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Władze szkoły
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna