Rejestr zmian w biuletynie

23.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20.02.2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20.02.2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 672/2018 z dn. 02.01.2018 r. w spr.zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
Piszkowice I przetarg ograniczony na sprzedaż dz. nr 24/6
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 671/2018 z dn. 02.01.2018 r. w spr.zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie nr 671/2018 z dn. 02.01.2018 r. wspr. zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Kłodzko
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY KŁODZKO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 671.2018 Wójta Gminy Kłodzko z dn.02.01.2018 r. w spr. Regulaminu Urzędu Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY KŁODZKO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie nr 671.2018 Wójta Gminy Kłodzko zdn. 02.01.2018 r.pdf

20.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20.02.2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20.02.2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi dz. nr 1171/2 i 737 we wsi Jaszkowa Dolna - odwodnienie”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na opracowanie projektu rozbudowy Szkoły Integracyjnej w Szalejowie Górnym.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski na zadaniu pn. ”Budowa wiejskiego miejsca spotkań w Krosnowicach”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy w ZWiK Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o L Sesji Rady Gminy Kłodzko w dniu 26 lutego 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy ZWiK Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 693/2018 z dn. 26.01.2018 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wykaz1/D/2018"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 694/2018 z dn. 26.01.2018 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia wykaz nr3/2018"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 695/2018 z dn. 26.01.2018 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia wykaz nr2/2018"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 696/2018 z dn. 26.01.2018 r. w spr.powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu pn.”Remontmostu w ciągu drogi nr działki 90/5 we wsi Szalejów Dolny”"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 697/2018 z dn. 29.01.2018 r. w spr.powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu pn.”Budowaodcinka kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Krosnowicach docmentarza”"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 698/2018 z dn. 31.01.2018 r. w spr.zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2018"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 699/2018 z dn. 01.02.2018 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 700/2018 z dn. 06.02.2018 r. w spr.przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących warunków, trybuoraz zakresie udzielania pomocy uzdolnionym uczniom i studentom w ramachLokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów istudentów z terenu Gminy Kłodzko im. Grzegorza Ciechowskiego zorganizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytkupublicznego"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 690/2018 z dn. 22.01.2018 r. w spr.ustalenia składu osobowego Społecznej Komisji Mieszkaniowej orazustalenia zasad jej działania"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 691/2018 z dn. 24.01.2018 r. w spr.ustalenia podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego doprzedszkoli prowadzonych przez Gminę Kłodzko w okresie od 1 listopada2017 r."
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 692/2018 z dn. 25.01.2018 r. w spr.powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu pn.„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie przebudowy chodnikaw miejscowości Bierkowice”"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 680/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dn. 16.01.2018 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budowy nowego budynku Centrum Biblioteczno-Kulturalnego - Filia w Żelaźnie w Gminie Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z konsultacji społecznych.pdf"

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna