Rejestr zmian w biuletynie

28.09.2017

Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY KŁODZKO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY KŁODZKO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO NA SEZON GRZEWCZY 2017/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJ OFERTY"

27.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na odbiór, transport i utilizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr III/212/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19.09.2017 r. w spr. opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Kłodzko informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych działki nr 579/3, 509 we wsi Starków – III przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - STWiOR- STARKÓW_2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych działki nr 579/3, 509 we wsi Starków – III przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - STWiOR- STARKÓW_3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych działki nr 579/3, 509 we wsi Starków – III przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - STWiOR-STARKÓW_1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych działki nr 579/3, 509 we wsi Starków – III przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 8 - Kosztorys ofertowy.doc"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych działki nr 579/3, 509 we wsi Starków – III przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 9 - Przedmiar robót.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych działki nr 579/3, 509 we wsi Starków – III przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 10 - Projekt umowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych działki nr 579/3, 509 we wsi Starków – III przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 10 - Projekt umowy-wykazpracowników.docx"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych działki nr 579/3, 509 we wsi Starków – III przetarg”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPAŁU NA SEZON GRZEWCZY 2017/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Kłodzko ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. finansowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 4.400.000 PLN
Treść zmiany:
Dodano załącznik "opinia RIO kredyt.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi działka nr 729 we wsi Jaszkowa Dolna”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku, ul. Traugutta 1A
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3247D w miejscowosći Święcko - IV przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. podatków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych działki nr 63/3, cz. 80, cz. 78, 79 we wsi Mikowice”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Budowa sieci wodociągowej w Wojborzu, Podzamku, Wilczej oraz sieci kanalizacyjnej w Święcku – II przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienia do SIWZ.pdf"

25.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Zakup licencji Acronics
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY KŁODZKO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 624.2017 Wójta Gminy Kłodzko z dn.25.09.2017 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 616/2017 z dn. 05.09.2017 r. w spr.opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu GminyKłodzko oraz do projektu wieloletniej prognozy finansowej na rok 2018 "
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 617/2017 z dn. 07.09.2017 r. w spr.powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargunieograniczonego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnychdziałki nr 579/3, 509 we wsi Starków – II przetarg”"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 618/2017 z dn. 07.09.2017 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia nr 25/2017"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 619/2017 z dn. 07.09.2017 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia nr 26/2017"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 620/2017 z dn. 13.09.2017 r. w spr.zaopiniowania zmiany uchwały nr IX/77/2016 Rady Powiatu Kłodzkiego zdnia 30 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracyoraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnychfunkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 621/2017 z dn. 13.09.2017 r. w spr.zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2017"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 611/2017 z dn. 01.09.2017 r. w spr.zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 612/2017 z dn. 01.09.2017 r. w spr.zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2017"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 613/2017 z dn. 05.09.2017 r. w spr.upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko doprowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 614/2017 z dn. 05.09.2017 r. w spr.upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko doprowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszualimentacyjnego oraz prowadzenia postępowania wobec dłużnikówalimentacyjnych"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 615/2017 z dn. 05.09.2017 r. w spr.upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko doprowadzenia postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 607/2017 z dn. 30.08.2017 r. w spr.powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargunieograniczonego pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowegow wysokości do 4 400 000 PLN”"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 608/2017 z dn. 30.08.2017 r. w spr.powołania komisji przetargowej"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 609/2017 z dn. 31.08.2017 r. w spr.zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2017"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 610/2017 z dn. 31.08.2017 r. w spr.zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 605/2017 z dn. 24.08.2017 r. w spr.powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargunieograniczonego pn. „Budowa sieci wodociągowej w Wojborzu, Podzamku,Wilczej oraz sieci kanalizacyjnej w Święcku”"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 600/2017 z dn. 21.08.2017 r. w spr.powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargunieograniczonego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnychdziałki nr 579/3,509 we wsi Starków”"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 601/2017 z dn. 22.08.2017 r. w spr.powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Żłobka Gminnego wOłdrzychowicach Kłodzkich"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 602/2017 z dn. 23.08.2017 r. w spr.przekazania środka trwałego „Kolektora deszczowego odprowadzającegowodę z terenu WSSE w miejscowości Jaszkowa Dolna Zakładowi Wodociągi Kanalizacji Gminy Kłodzko "
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 603/2017 z dn. 24.08.2017 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr24/2017"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 604/2017 z dn. 24.08.2017 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nr9/D/2017"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 596/2017 z dn. 17.08.2017 r. w spr.powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargunieograniczonego pn. „Przebudowanie drogi dojazdowej do gruntówrolnych działki nr 63/3, cz.80,cz. 78, 79 we wsi Mikowice”"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 597/2017 z dn. 18.08.2017 r. w spr.powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargunieograniczonego pn. „Przebudowanie drogi działka nr 729 we wsiJaszkowa Dolna”"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 598/2017 z dn. 18.08.2017 r. w spr.ustalenia wysokości ceny za wykonanie usługi dowozu wody w sytuacjachnadzwyczajnych do celów gospodarczych do gospodarstw domowychpołożonych na terenie Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 599/2017 z dn. 21.08.2017 r. w spr.powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargunieograniczonego pn. „Modernizacja Sali gimnastycznej w GimnazjumPublicznym im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku , ul. Traugutta 1A”"

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna