Rejestr zmian w biuletynie

04.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wykazach nr 25 i 26/2017 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

03.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 4.400.000 PLN
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 356.VII.2017 z dn. 29.09.2017 r. w spr.udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Sośno"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 357.VII.2017 z dn. 29.09.2017 r. w spr.zmiany uchwały nr 153/VII/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawienawiązania współpracy z Powiatem Kłodzkim w zakresie realizacjizadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3247D ( nr ewidencyjnydziałki 80/1) w miejscowości Święcko"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 358.VII.2017 z dn. 29.09.2017 r. w spr.przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczegopołudniowej części Dolnego Śląska, „SUDETY 2030” "
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 355.VII.2017 z dn. 29.09.2017 r. w spr.uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenówzabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położonych we wsi Wojbórz"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 354.VII.2017 z dn. 29.09.2017 r. w spr.uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminyKłodzko dla terenów położonych we wsiach: Jaszkowa Dolna, Boguszyn,Szalejów Górny"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 352.VII.2017 z dn. 29.09.2017 r. w spr.zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 353.VII.2017 z dn. 29.09.2017 r. w spr.lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie SzkołyPodstawowej im. Wł. St. Reymonta ul. Traugutta 1a w Kłodzku przydrodze miejskiej nr 119084D w Kłodzku"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 349.VII.2017 z dn. 29.09.2017 r. w spr.określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 350.VII.2017 z dn. 29.09.2017 r.zmieniająca uchwałę nr 278/V/2009 Rady Gminy Kłodzko z dnia 31 marca2009 r. w spr. ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek iszczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków dowynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania iwypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnychzastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracynauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 351.VII.2017 z dn. 29.09.2017 r. w spr.zmiany uchwały nr 258/VII/2016 Rady Gminy Kłodzko z dnia 21 grudnia2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostekorganizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dlaktórych organem prowadzącym jest Gmina Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 345.VII.2017 z dn. 29.09.2017 r. w spr.przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłodzko,informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej orazsprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucjikultury za I półrocze 2017 roku"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 346.VII.2017 z dn. 29.09.2017 r. w spr.zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 347.VII.2017 z dn. 29.09.2017 r. w spr.zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 348.VII.2017 z dn. 29.09.2017 r. w spr.określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe w sprawie sporządzenia ekspertyzy naruszenia stosunków wodnych Stary Wielisław i Krosnowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe w sprawie sporządzenia ekspertyzy naruszenia stosunków wodnych Stary Wielisław i Krosnowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

28.09.2017

Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY KŁODZKO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY KŁODZKO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO NA SEZON GRZEWCZY 2017/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJ OFERTY"

poprzednia ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... następna