Rejestr zmian w biuletynie

07.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa twórczej świetlicy tematycznej w miejscowości Roszyce w ramach projektu pod nazwą „Budowa twórczych świetlic tematycznych w miejscowości Łączna, Kamieniec i Roszyce
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. " Dostawa i montaż dźwigu osobowego, elektrycznego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy Kłodzko ul. Okrzei 8a”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Modyfikacja projektu umowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 86/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 8 marca 2019 r. wsprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Rocznego programu współpracy Gminyt Kłodzko z organizacjami pozadządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art..3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 86/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 8 marca 2019 r. wsprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Rocznego programu współpracy Gminyt Kłodzko z organizacjami pozadządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art..3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 86/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 8 marca 2019 r. wsprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Rocznego programu współpracy Gminyt Kłodzko z organizacjami pozadządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art..3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 86/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 8 marca 2019 r. wsprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Rocznego programu współpracy Gminyt Kłodzko z organizacjami pozadządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art..3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dowody osobiste
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZABEZPIECZENIA NOWEGO_DOWODU OSOBISTEGO.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 86/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 8 marca 2019 r. wsprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Rocznego programu współpracy Gminyt Kłodzko z organizacjami pozadządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art..3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dowody osobiste
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgloszenia zawieszenia certyfikatow w dowodzieosobistym.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dowody osobiste
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgloszenie cofniecia zawieszenia certyfikatow wdowodzie osob.._.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa twórczej świetlicy tematycznej w miejscowości Młynów w ramach projektu pod nazwą „Budowa twórczych świetlic tematycznych w miejscowości Droszków, Gorzuchów i Młynów”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienia 4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Rady Rodziców - marzec 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.03.2019

Dotyczy dokumentu:
WYKAZ RADNYCH RADY GMINY KŁODZKO W KADENCJI 2018-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYKAZ RADNYCH RADY GMINY KŁODZKO W KADENCJI 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WYKAZ RADNYCH RADY GMINY KŁODZKO W KADENCJI2018-2023"
Dotyczy dokumentu:
WYKAZ RADNYCH RADY GMINY KŁODZKO W KADENCJI 2018-2023
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WYKAZ RADNYCH RADY GMINY KŁODZKO W KADENCJI2018-2023.docx
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa twórczej świetlicy tematycznej w miejscowości Gorzuchów w ramach projektu pod nazwą „Budowa twórczych świetlic tematycznych w miejscowości Droszków, Gorzuchów i Młynów”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienia 3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa twórczej świetlicy tematycznej w miejscowości Gorzuchów w ramach projektu pod nazwą „Budowa twórczych świetlic tematycznych w miejscowości Droszków, Gorzuchów i Młynów”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do Wyjaśnień nr 3 – Wymaganiaminimalne sprzęt.docx"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa twórczej świetlicy tematycznej w miejscowości Gorzuchów w ramach projektu pod nazwą „Budowa twórczych świetlic tematycznych w miejscowości Droszków, Gorzuchów i Młynów”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 do Wyjaśnień nr 3 - Mapalokalizacja ogrodu miododajnego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa twórczej świetlicy tematycznej w miejscowości Droszków w ramach projektu pod nazwą „Budowa twórczych świetlic tematycznych w miejscowości Droszków, Gorzuchów i Młynów”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienia 3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa twórczej świetlicy tematycznej w miejscowości Droszków w ramach projektu pod nazwą „Budowa twórczych świetlic tematycznych w miejscowości Droszków, Gorzuchów i Młynów”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do Wyjaśnień nr 3 – Wymaganiaminimalne sprzęt.docx"
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Kłodzko ogłasza wykaz nr 4/D/2019 z dnia 28 lutego 2019r. nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy pod ogródek przydomowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa twórczej świetlicy tematycznej w miejscowości Młynów w ramach projektu pod nazwą „Budowa twórczych świetlic tematycznych w miejscowości Droszków, Gorzuchów i Młynów”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienia 3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dowody osobiste
Treść zmiany:
Dodano załącznik "NOWY WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO"
Dotyczy dokumentu:
Dowody osobiste
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego.pdf
Dotyczy dokumentu:
WYBORY SOŁTYSÓW W GMINIE KŁODZKO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 83.2019 Wójta Gminy Kłodzko z dn.06.03.2019 r. w spr. powołania Sołeckich Komisji Wyborczych"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn.Modernizacja Domu Ludowego w Szalejowie Dolnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
WYBORY SOŁTYSÓW W GMINIE KŁODZKO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA DLA OSÓB CHCĄCYCH WZIĄĆ UDZIAŁ WGŁOSOWANIU W WYBORACH NA SOŁTYSA NIE POSIADAJĄCYCH ZAMELDOWANIA NAPOBYT STAŁY"
Dotyczy dokumentu:
Wynik I przetargu na sprzedaż dz. nr 115/4 w Romanowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WYBORY SOŁTYSÓW W GMINIE KŁODZKO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie Wójta Gminy Kłodzko z dn. 05.03.2019r. dot. informacji o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysów GminyKłodzko, w wyborach zarządzonych na dzień 17 marca 2019 r."
Dotyczy dokumentu:
WYBORY SOŁTYSÓW W GMINIE KŁODZKO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie Wójta Gminy Kłodzko z dn. 05.03.2019r. dot. informacji o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysów wsiJaszkowa Górna, w wyborach zarządzonych na dzień 17 marca 2019 r."
Dotyczy dokumentu:
WYBORY SOŁTYSÓW W GMINIE KŁODZKO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Kłodzko z dn.05.03.2019 r. dot. informacji o zarejestrowanych kandydatach naSołtysów Gminy Kłodzko, w wyborach zarządzonych na dzień 17 marca2019 r.
Dotyczy dokumentu:
WYBORY SOŁTYSÓW W GMINIE KŁODZKO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Kłodzko z dn.05.03.2019 r. dot. informacji o zarejestrowanych kandydatach naSołtysów wsi Jaszkowa Górna, w wyborach zarządzonych na dzień 17marca 2019 r

05.03.2019

Dotyczy dokumentu:
WYBORY SOŁTYSÓW W GMINIE KŁODZKO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Kłodzko z dn.05.03.2019 r. dot. informacji o zarejestrowanych kandydatach naSołtysów Gminy Kłodzko, w wyborach zarządzonych na dzień 17 marca2019 r.
Dotyczy dokumentu:
WYBORY SOŁTYSÓW W GMINIE KŁODZKO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie Wójta Gminy Kłodzko z dn. 05.03.2019r. dot. informacji o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysów GminyKłodzko, w wyborach zarządzonych na dzień 17 marca 2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Regulamin korzystania ze stołówki - styczeń 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 474/VII/2018 Rady Gminy Kłodzko z dnia 27.09.2018 r. w spr. zmiany Statutu Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 441/VII/2018 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30.05.2018 r. w spr. zmiany Statutu Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WYBORY SOŁTYSÓW W GMINIE KŁODZKO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie Wójta Gminy Kłodzko z dn. 05.03.2019r. dot. informacji o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysów GminyKłodzko, w wyborach zarządzonych na dzień 17 marca 2019 r."
Dotyczy dokumentu:
WYBORY SOŁTYSÓW W GMINIE KŁODZKO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Kłodzko z dn.05.03.2019 r. dot. informacji o zarejestrowanych kandydatach naSołtysów Gminy Kłodzko, w wyborach zarządzonych na dzień 17 marca2019 r.
Dotyczy dokumentu:
WYBORY SOŁTYSÓW W GMINIE KŁODZKO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie Wójta Gminy Kłodzko z dn. 05.03.2019r. o siedzibach i numerach Sołeckich Komisji Wyborczych"
Dotyczy dokumentu:
WYBORY SOŁTYSÓW W GMINIE KŁODZKO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie Wójta Gminy Kłodzko z dn. 05.03.2019r. dot. informacji o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysów wsiWojciechowice, w wyborach zarządzonych na dzień 17 marca 2019 r."
Dotyczy dokumentu:
WYBORY SOŁTYSÓW W GMINIE KŁODZKO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie Wójta Gminy Kłodzko z dn. 05.03.2019r. dot. informacji o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysów wsiWojbórz, w wyborach zarządzonych na dzień 17 marca 2019 r."
Dotyczy dokumentu:
WYBORY SOŁTYSÓW W GMINIE KŁODZKO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie Wójta Gminy Kłodzko z dn. 05.03.2019r. dot. informacji o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysów wsiŚcinawica, w wyborach zarządzonych na dzień 17 marca 2019 r."
Dotyczy dokumentu:
WYBORY SOŁTYSÓW W GMINIE KŁODZKO
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Obwieszczenie Wójta Gminy Kłodzko zdn. 05.03.2019 r. dot. informacji o zarejestrowanych kandydatach naSołtysów wsi Ołdrzychowice Kłodzkie, w wyborach zarządzonych nadzień 17 marca 2019 r" na "Obwieszczenie Wójta Gminy Kłodzko z dn.05.03.2019 r. dot. informacji o zarejestrowanych kandydatach naSołtysów wsi Ołdrzychowice Kłodzkie, w wyborach zarządzonych nadzień 17 marca 2019 r."
Dotyczy dokumentu:
WYBORY SOŁTYSÓW W GMINIE KŁODZKO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie Wójta Gminy Kłodzko z dn. 05.03.2019r. dot. informacji o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysów wsiOłdrzychowice Kłodzkie, w wyborach zarządzonych na dzień 17 marca2019 r"
Dotyczy dokumentu:
WYBORY SOŁTYSÓW W GMINIE KŁODZKO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie Wójta Gminy Kłodzko z dn. 05.03.2019r. dot. informacji o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysów wsiJaszkowa Górna, w wyborach zarządzonych na dzień 17 marca 2019 r"
Dotyczy dokumentu:
WYBORY SOŁTYSÓW W GMINIE KŁODZKO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie Wójta Gminy Kłodzko z dn. 05.03.2019r. dot. informacji o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysów wsiJaszkowa Dolna, w wyborach zarządzonych na dzień 17 marca 2019 r."
Dotyczy dokumentu:
WYBORY SOŁTYSÓW W GMINIE KŁODZKO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie Wójta Gminy Kłodzko z dn. 05.03.2019r. dot. informacji o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysów wsiGorzuchów, w wyborach zarządzonych na dzień 17 marca 2019 r."
Dotyczy dokumentu:
WYBORY SOŁTYSÓW W GMINIE KŁODZKO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie Wójta Gminy Kłodzko z dn. 05.03.2019r. dot. informacji o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysów GminyKłodzko, w wyborach zarządzonych na dzień 17 marca 2019 r."
Dotyczy dokumentu:
PLAN KONTROLI NA ROK 2019 oświadczeń o wartości sprzedazy napojów alkoholowych składanych przez przedsiębiorców, o których mowa w art. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwosci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan kontroli zmiana"
Dotyczy dokumentu:
PLAN KONTROLI NA ROK 2019 oświadczeń o wartości sprzedazy napojów alkoholowych składanych przez przedsiębiorców, o których mowa w art. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwosci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa drogi dz. nr 559 we wsi Wojbórz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa drogi dz. nr 559 we wsi Wojbórz
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa drogi dz. nr 559 we wsi Wojbórz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa twórczej świetlicy tematycznej w miejscowości Kamieniec w ramach projektu pod nazwą „Budowa twórczych świetlic tematycznych w miejscowości Łączna, Kamieniec i Roszyce
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa twórczej świetlicy tematycznej w miejscowości Młynów w ramach projektu pod nazwą „Budowa twórczych świetlic tematycznych w miejscowości Droszków, Gorzuchów i Młynów”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do Wyjaśnień nr 2 – Wymaganiaminimalne sprzęt.docx"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa twórczej świetlicy tematycznej w miejscowości Młynów w ramach projektu pod nazwą „Budowa twórczych świetlic tematycznych w miejscowości Droszków, Gorzuchów i Młynów”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienia-2.pdf"

04.03.2019

Dotyczy dokumentu:
I przetarg ograniczony na sprzedaż działki nr 853 w Szalejowie Górnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruch. zabudowanej nr 606/5 w Starym Wielisłąwiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... następna