Rejestr zmian w biuletynie

14.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Dostawa artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku przy ul. Traugutta 1a
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozwój i integracja systemów informatycznych oraz wdrożenie e-usług publicznych na terenie Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozwój i integracja systemów informatycznych oraz wdrożenie e-usług publicznych na terenie Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 8 - Karta Gwarancyjna - Zadanie nr1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozwój i integracja systemów informatycznych oraz wdrożenie e-usług publicznych na terenie Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 8 - Karta Gwarancyjna - Zadanie nr2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozwój i integracja systemów informatycznych oraz wdrożenie e-usług publicznych na terenie Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 8 - Karta Gwarancyjna - Zadanie nr3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozwój i integracja systemów informatycznych oraz wdrożenie e-usług publicznych na terenie Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 8 - Karta Gwarancyjna - Zadanie nr4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozwój i integracja systemów informatycznych oraz wdrożenie e-usług publicznych na terenie Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 9 - Projekt umowy powierzenia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozwój i integracja systemów informatycznych oraz wdrożenie e-usług publicznych na terenie Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozwój i integracja systemów informatycznych oraz wdrożenie e-usług publicznych na terenie Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Projekt umowy - Zadanie nr 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozwój i integracja systemów informatycznych oraz wdrożenie e-usług publicznych na terenie Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Projekt umowy - Zadanie nr 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozwój i integracja systemów informatycznych oraz wdrożenie e-usług publicznych na terenie Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Projekt umowy - Zadanie nr 3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozwój i integracja systemów informatycznych oraz wdrożenie e-usług publicznych na terenie Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Projekt umowy - Zadanie nr 4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 7/2019 nieruchomości do zbycia - lokal mieszkalny w Wojborzu 211B/I/8
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 9/2019 nieruchomości do zbycia - działka nr 230 w Gołogłowach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 8/2109 nieruchomości do zbycia - działki nr 1466/24, 1466/25, 1466/26, 1466/27 w Starym Wielisławiu - do zbycia na poprawienie war. zagosp.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 7/2019 nieruchomości do zbycia - lokal mieszkalny w Wojborzu 211B/I/8
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 6/2019 nieruchomości do zbycia - lokal mieszkalny w krosnowicach ul. Fabryczna 12/6
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa twórczej świetlicy tematycznej w miejscowości Gorzuchów w ramach projektu pod nazwą „Budowa twórczych świetlic tematycznych w miejscowości Droszków, Gorzuchów i Młynów” - II przetarg
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 8 - Świetlica Gorzuchów -Przedmiar robót.pdf

13.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa twórczej świetlicy tematycznej w miejscowości Młynów w ramach projektu pod nazwą „Budowa twórczych świetlic tematycznych w miejscowości Droszków, Gorzuchów i Młynów”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wynik I przetargu na sprzedaż dz. nr 847/2 w Krosnowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wynik I przetargu na sprzedaż dz. nr 152 w Ławicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg na sprzedaż dz. nr 2183 w Krosnowicach pod garaż
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg na sprzedaż dz. nr 2182 w Krosnowicach pod garaż
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg na sprzedaż dz. nr 2181 w Krosnowicach pod garaż
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg na sprzedaż dz. nr 2180 w Krosnowicach pod garaż
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg na sprzedaż dz. nr 2179 w Krosnowicach pod garaż
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg na sprzedaż dz. nr 2178 w Krosnowicach pod garaż
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ograniczony na sprzedaż dz. nr 537 w Starym Wielisławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetag na sprzedaż dz. nr 2177 w Krosnowicach pod garaż
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na "Dostawę fabrycznie nowego samochodu typu BUS w formie leasingu operacyjnego dla Centrum Integracji Społecznej Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o Komisjach Rady w miesiącu marzec 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 88/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 12 marca 2019 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 88/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 12 marca 2019 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na sporządzenie dokumentacji projektowej na zadanie: "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Krosnowicach w kierunku Starkowa i Łysej Góry".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa twórczej świetlicy tematycznej w miejscowości Droszków w ramach projektu pod nazwą „Budowa twórczych świetlic tematycznych w miejscowości Droszków, Gorzuchów i Młynów”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa drogi dz. nr 559 we wsi Wojbórz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf"

08.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa twórczej świetlicy tematycznej w miejscowości Roszyce w ramach projektu pod nazwą „Budowa twórczych świetlic tematycznych w miejscowości Łączna, Kamieniec i Roszyce
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. " Dostawa i montaż dźwigu osobowego, elektrycznego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy Kłodzko ul. Okrzei 8a”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Modyfikacja projektu umowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 86/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 8 marca 2019 r. wsprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Rocznego programu współpracy Gminyt Kłodzko z organizacjami pozadządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art..3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 86/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 8 marca 2019 r. wsprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Rocznego programu współpracy Gminyt Kłodzko z organizacjami pozadządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art..3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 86/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 8 marca 2019 r. wsprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Rocznego programu współpracy Gminyt Kłodzko z organizacjami pozadządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art..3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 86/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 8 marca 2019 r. wsprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Rocznego programu współpracy Gminyt Kłodzko z organizacjami pozadządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art..3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dowody osobiste
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZABEZPIECZENIA NOWEGO_DOWODU OSOBISTEGO.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 86/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 8 marca 2019 r. wsprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Rocznego programu współpracy Gminyt Kłodzko z organizacjami pozadządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art..3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dowody osobiste
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgloszenia zawieszenia certyfikatow w dowodzieosobistym.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dowody osobiste
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgloszenie cofniecia zawieszenia certyfikatow wdowodzie osob.._.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa twórczej świetlicy tematycznej w miejscowości Młynów w ramach projektu pod nazwą „Budowa twórczych świetlic tematycznych w miejscowości Droszków, Gorzuchów i Młynów”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienia 4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Rady Rodziców - marzec 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna