Rejestr zmian w biuletynie

13.03.2018

Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Zakup średniego używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Szalejowie Górnym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Zakup średniego używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Szalejowie Górnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Remont mostu w ciągu drogi nr działki 90/5 we wsi Szalejów Dolny – II przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Krosnowicach do cmentarza”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wynik I przetargu ograniczonego na sprzedaż dz. nr 5/6 w Jaszkówce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o niebezpiecznym zjawisku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ostrzeżenie.docx"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o niebezpiecznym zjawisku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU.TXT
Dotyczy dokumentu:
Informacja o niebezpiecznym zjawisku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o komisjach w miesiącu marcu 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 8/2018 nieruchomości przeznaczonej do zbycia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 7/2018 nieruchomości przeznaczonej do zbycia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 6/2018 nieruchomości przeznaczonej do zbycia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 5/2018 nieruchomości przeznaczonej do zbycia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wzór - oświadczenia majątkowego radnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe radnego.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wzór - oświadczenia majątkowego radnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wzór - oświadczenia majątkowego radnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe radnego.doc
Dotyczy dokumentu:
Wzór - oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza, skarbnika, kierownika jednostki organizacyjnej oraz osób wydających decyzje administracyjne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta,sekretarza, skarbnika.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wzór - oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza, skarbnika, kierownika jednostki organizacyjnej oraz osób wydających decyzje administracyjne (pdf)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta,sekretarza, skarbnika.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wzór - oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza, skarbnika, kierownika jednostki organizacyjnej oraz osób wydających decyzje administracyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta,sekretarza, skarbnika.doc
Dotyczy dokumentu:
Wzór - oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza, skarbnika, kierownika jednostki organizacyjnej oraz osób wydających decyzje administracyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wzór - oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza, skarbnika, kierownika jednostki organizacyjnej oraz osób wydających decyzje administracyjne (pdf)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta,sekretarza, skarbnika.doc
Dotyczy dokumentu:
Wzór - oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza, skarbnika, kierownika jednostki organizacyjnej oraz osób wydających decyzje administracyjne (pdf)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wzór - oświadczenia majątkowego radnego (pdf)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe radnego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wzór - oświadczenia majątkowego radnego (pdf)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wzór - oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza, skarbnika, kierownika jednostki organizacyjnej oraz osób wydających decyzje administracyjne
Treść zmiany:
Przywrócenie poprzedniej wersji dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wzór - oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza, skarbnika, kierownika jednostki organizacyjnej oraz osób wydających decyzje administracyjne (pdf)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wzór - oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza, skarbnika, kierownika jednostki organizacyjnej oraz osób wydających decyzje administracyjne (pdf)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta,sekretarza, skarbnika.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wzór - oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza, skarbnika, kierownika jednostki organizacyjnej oraz osób wydających decyzje administracyjne (pdf)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wzór - oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza, skarbnika, kierownika jednostki organizacyjnej oraz osób wydających decyzje administracyjne (pdf)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór - oświadczenia majątkowego wójta,zastępcy wójta, sekretarza, skarbnika, kierownika jednostkiorganizacyjnej oraz osób wydających decyzje administracyjne.pdf

09.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na opracowanie projektu rozbudowy Szkoły Integracyjnej w Szalejowie Górnym.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyborze oferty II.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na opracowanie projektu rozbudowy Szkoły Integracyjnej w Szalejowie Górnym.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Akty prawa miejscowego 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Akty prawa miejscowego 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Akty prawa miejscowego 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Akty prawa miejscowego 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Akty prawa miejscowego 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

08.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Akty prawa miejscowego 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Akty prawa miejscowego 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pn. "Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Krosnowicach do cmentarza".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 405.VII.2018 z dn. 02.03.2018 r. w spr.zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 404.VII.2018 z dn. 26.02.2018 r. w spr.zmiany Uchwały Nr 50/VI/2011 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 marca 2011r. w spr. zasad udzielania dotacji celowych na realizacjęprzedsięwzięć związanych z ochroną środowiska i gospodarkąwodną"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 401.VII.2018 z dn. 26.02.2018 r. w spr.zmiany uchwały nr 184/VII/2016 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 maja 2016r. w spr. określenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekunazatrudnionego przez Gminę Kłodzko, zasad jego ustalania orazwysokości opłaty za pobyt u dziennego opiekuna oraz maksymalnejwysokości opłat za wyżywienie"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 402.VII.2018 z dn. 26.02.2018 r. w spr.przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci imłodzieży z terenu Gminy Kłodzko im. Grzegorza Ciechowskiego"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 403.VII.2018 z dn. 26.02.2018 r. w spr.warunków, trybu oraz zakresie udzielania pomocy uzdolnionym uczniom istudentom w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionychuczniów i studentów z terenu Gminy Kłodzko im. GrzegorzaCiechowskiego"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 398.VII.2018 z dn. 26.02.2018 r. w spr.zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 399.VII.2018 z dn. 26.02.2018 r. w spr.zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 400.VII.2018 z dn. 26.02.2018 r. w spr.utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Kłodzko, działającej wformie jednostki budżetowej pod nazwą „Zespół Żłobków GminyKłodzko” oraz nadania jej statutu"
Dotyczy dokumentu:
PROTOKOŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr XLIX.VII.2018 z Sesji Rady Gminy z dn.29.01.2018 r."
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram zebrań wiejskich na terenie Gminy Kłodzko w 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana terminu zebrania wiejskiego "
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na opracowanie projektu rozbudowy Szkoły Integracyjnej w Szalejowie Górnym.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyborze oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na opracowanie projektu rozbudowy Szkoły Integracyjnej w Szalejowie Górnym.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna