Rejestr zmian w biuletynie

20.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie informacji publicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Załączniki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycje
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zajęcie pasa drogowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wniosek o zajęcie pasa drogowego.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zajęcie pasa drogowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zajęcie pasa drogowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświata
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ochrona środowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewidencje i rejestry
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Profil zaufany
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Profil zaufany
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Profil zaufany
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzanie kryzysowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Profil zaufany
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 641/2017 z dn. 02.11.2017 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nr14/D/2017"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 642/2017 z dn. 02.11.2017 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 643/2017 z dn. 02.11.2017 r. w spr.zmiany Zarządzenia nr 544/2013 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 19 kwietnia2013r."
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 644/2017 z dn. 06.11.2017 r. w spr.powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargunieograniczonego pn. „Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych napotrzeby realizacji projektu pn. Adaptacja budynku przedszkola wJaszkowej Dolnej na Żłobek”"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 638/2017 z dn. 10.10.2017 r. w spr.wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo podczas nieobecnościdyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w SzalejowieGórnym "
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 639/2017 z dn. 30.10.2017 r. w spr.powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wbudynkach mieszkalnych i gospodarczych spowodowanych przez orkanGrzegorz w dniach 28-29.10.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 640/2017 z dn. 31.10.2017 r. w spr.zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2017"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 634/2017 z dn. 05.10.2017 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy12/D/2017"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 635/2017 z dn. 05.10.2017 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 636/2017 z dn. 05.10.2017 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 637/2017 z dn. 09.10.2017 r. w spr.przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracyGminy Kłodzko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotamiwymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymidziałalność pożytku publicznego na 2018 rok "
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 633/2017 z dn. 05.10.2017 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wykaz nr11/D/2017"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 631/2017 z dn. 29.09.2017 r. w spr.ustalenia liczby stypendiów im. Grzegorza Ciechowskiego i ichwysokości na rok szkolny i akademicki 2017/2018"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 631A/2017 z dn. 30.09.2017 r. w spr.przekazania środków trwałego ZWiK Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 632/2017 z dn. 03.10.2017 r. w spr.zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawieustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnejaptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiegona rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 653/2017 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 20 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 628/2017 z dn. 27.09.2017 r. w spr.ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego Urzędu GminyKłodzko"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 629/2017 z dn. 27.09.2017 r. w spr.powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargunieograniczonego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnychdziałki nr 579/3, 509 we wsi Starków – III przetarg” "
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 630/2017 z dn. 29.09.2017 r. w spr.zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2017"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 625/2017 z dn. 26.09.2017 r. w spr.ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu pracy Urzędu Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 626/2017 z dn. 26.09.2017 r. w spr.zaopiniowania powierzenia stanowiska wicedyrektora w Szkole Podstawowejw Wojborzu"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 627/2017 z dn. 26.09.2017 r. w spr.zaopiniowania powierzenia stanowiska wicedyrektora w Szkole Podstawowejim. Wł. St. Reymonta w Kłodzku"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 622/2017 z dn. 14.09.2017 r. w spr.powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargunieograniczonego pn. „Budowa sieci wodociągowej w Wojborzu, Podzamku,Wilczej oraz sieci kanalizacyjnej w Święcku – II przetarg”"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 623/2017 z dn. 14.09.2017 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 624/2017 z dn. 25.09.2017 r. w spr.zmian Regulaminu pracy Urzędu Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
PROTOKOŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr XLII.VII.2017 z Sesji Rady Gminy z dn.30.08.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
PROTOKOŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr XLIII.VII.2017 z Sesji Rady Gminy zdn. 29.09.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 16/D/2017 nieruchomości do dzierżawy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykza nr 29/2017 nieruchomości do sprzedaży w Jaszkówce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik HARMONOGRAM
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe pn. "Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunlanych w Gminie Kłodzko".
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

17.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Archiwum Urzędu Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ARCHIWUM URZĘDU GMINY KŁODZKO.docx
Dotyczy dokumentu:
Archiwum Urzędu Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ARCHIWUM URZĘDU GMINY KŁODZKO.docx"
Dotyczy dokumentu:
Archiwum Urzędu Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dokumenty zgłoszeniowe - ZUS
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dokumenty zgłoszeniowe - ZUS
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Warunki wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG-1)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XLVI Sesji Rady Gminy w dniu 24 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski dla zadań będących częścią projektu pn."Budowa sieci wodociągowej w Wojborzu, Podzamku i Wilczej oraz sieci kanalizacyjnej w Święcku."
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski dla zadań będących częścią projektu pn."Budowa sieci wodociągowej w Wojborzu, Podzamku i Wilczej oraz sieci kanalizacyjnej w Święcku."
Treść zmiany:
Dodano załącznik "opis - uzulełnienie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu pn. „Adaptacja budynku przedszkola w Jaszkowej Dolnej na żłobek”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na Zakup pomocy w postaci sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz zestawu do bezprzewodowego dostępu do sieci na potrzeby realizacji zadania związanego z utworzeniem Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji przy Szkole Podstawowej w Jaszkowej Dolnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZMIANA TERMINU !!! oraz modyfikacja treścizapytania ofertowego "
Dotyczy dokumentu:
Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dodatek energetyczny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KARTA INFORMACYJNA dodatek energetyczny RGK iI.docx"
Dotyczy dokumentu:
Przyznanie mieszkania komunalnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przyznanie mieszkania komunalnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KARTA INFORMACYJNA dodatek energetyczny RGK iI.docx
Dotyczy dokumentu:
Przyznanie mieszkania komunalnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o przydział lokalu komunalnego.doc"
Dotyczy dokumentu:
Przyznanie mieszkania komunalnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego.docx"
Dotyczy dokumentu:
Przyznanie mieszkania komunalnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WNIOSEK- przydział lokalu komunalnego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Przyznanie mieszkania komunalnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek o wzajemna zamiane lokalu.pdf
Dotyczy dokumentu:
Przyznanie mieszkania komunalnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przyznanie mieszkania komunalnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przyznanie mieszkania komunalnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KARTA INFORMACYJNA dodatek energetyczny RGK iI.docx"
Dotyczy dokumentu:
Przyznanie mieszkania komunalnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek o nabycie lokalu.pdf
Dotyczy dokumentu:
Usunięcie drzew
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta Informacyjna. - usunięcie drzew.doc
Dotyczy dokumentu:
Usunięcie drzew
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.doc
Dotyczy dokumentu:
Usunięcie drzew
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta informacyjna - usunięcie drzew lubkrzewów.docx"
Dotyczy dokumentu:
Usunięcie drzew
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.doc"
Dotyczy dokumentu:
Sprzedaż i użytkowanie nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o nabycie lokalu RMiZN.docx"
Dotyczy dokumentu:
Sprzedaż i użytkowanie nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprzedaż i użytkowanie nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacje ws sprzedaży i użytkowanianieruchomości.docx
Dotyczy dokumentu:
Archiwum Urzędu Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ARCHIWUM URZĘDU GMINY KŁODZKO.docx"
Dotyczy dokumentu:
Archiwum Urzędu Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ARCHIWUM URZĘDU GMINY KŁODZKO.docx

15.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Wynik I przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 672/3 w Jaszkowej Górnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wynik I przetargu ograniczonego na sprzedaż działkinr 96 w Podzamku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna