Rejestr zmian w biuletynie

26.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Protokół z konsultacji społecznych dotyczących tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z konsultacji społecznych dotyczących tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 15/2019 nieruchomości - pomieszczenia mieszkalnego w Żelaźnie 108 do zbycia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 14/2019 nieruchomości dz. nr 96/4 w Gorzuchowie do zbycia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 13/2019 nieruchomości dz. nr 613/1 - 613/9 w Wojciechowicach do zbycia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 12/2019 nieruchomości dz. nr 107/2 w Jaszkowej Górnej do zbycia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 11/2019 nieruchomości dz. nr 822 w Jaszkowej Górnej do zbycia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 10/2019 nieruchomości dz. nr 174 w Ścinawicy do zbycia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa twórczej świetlicy tematycznej w miejscowości Gorzuchów w ramach projektu pod nazwą „Budowa twórczych świetlic tematycznych w miejscowości Droszków, Gorzuchów i Młynów” - II przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienia-2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa twórczej świetlicy tematycznej w miejscowości Droszków w ramach projektu pod nazwą „Budowa twórczych świetlic tematycznych w miejscowości Droszków, Gorzuchów i Młynów” - II przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienia-3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa twórczej świetlicy tematycznej w miejscowości Droszków w ramach projektu pod nazwą „Budowa twórczych świetlic tematycznych w miejscowości Droszków, Gorzuchów i Młynów” - II przetarg
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wyjaśnienia-3.pdf
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa twórczej świetlicy tematycznej w miejscowości Gorzuchów w ramach projektu pod nazwą „Budowa twórczych świetlic tematycznych w miejscowości Droszków, Gorzuchów i Młynów” - II przetarg
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wyjaśnienia-2.pdf

25.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozwój i integracja systemów informatycznych oraz wdrożenie e-usług publicznych na terenie Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na "Dostawę fabrycznie nowego samochodu typu BUS w formie leasingu operacyjnego dla Centrum Integracji Społecznej Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o rozstrzygnięciu zapytaniaofertowego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa twórczej świetlicy tematycznej w miejscowości Gorzuchów w ramach projektu pod nazwą „Budowa twórczych świetlic tematycznych w miejscowości Droszków, Gorzuchów i Młynów” - II przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienia-2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa twórczej świetlicy tematycznej w miejscowości Droszków w ramach projektu pod nazwą „Budowa twórczych świetlic tematycznych w miejscowości Droszków, Gorzuchów i Młynów” - II przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienia-3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa twórczej świetlicy tematycznej w miejscowości Droszków w ramach projektu pod nazwą „Budowa twórczych świetlic tematycznych w miejscowości Droszków, Gorzuchów i Młynów” - II przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do wyjaśnień - uzgodnienieświetlica Droszków.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Dostawa artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku przy ul. Traugutta 1a
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert z dnia 25-03-2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa twórczej świetlicy tematycznej w miejscowości Gorzuchów w ramach projektu pod nazwą „Budowa twórczych świetlic tematycznych w miejscowości Droszków, Gorzuchów i Młynów” - II przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 8 - Przedmiar Świetlica GorzuchówP1.ath"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa twórczej świetlicy tematycznej w miejscowości Droszków w ramach projektu pod nazwą „Budowa twórczych świetlic tematycznych w miejscowości Droszków, Gorzuchów i Młynów” - II przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 8 - Przedmiar Świetlica DroszkówP1.ATH"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn.Modernizacja Domu Ludowego w Szalejowie Dolnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na sporządzenie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy Filii Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko w Wojborzu 138
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz statystycznej liczby uczniów - styczeń 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz statystycznej liczby uczniów - styczeń 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dlaprzedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz statystycznej liczbyuczniów - styczeń 2019 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz statystycznej liczby uczniów - styczeń 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dlaprzedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz statystycznej liczbieuczniów - styczeń 2019 r.pdf
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz statystycznej liczby uczniów - styczeń 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Akty prawa miejscowego 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę MEW w Szalejowie Dolnym na działce nr 38/3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę MEW w Szalejowie Dolnym na działce nr 38/3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna