Rejestr zmian w biuletynie

02.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 11/D/2018 z dnia 26 kwietnia 2018r. nieruchomosci gruntowych przeznaczoych do dzierżawy pod ogródek przydomowy w Krosnowicach i Ołdrzychowicach Kłodzkich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
II przetarg ograniczony na sprzedaż dz. 1081 w Starym Wielisławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg na sprzedaż działki nr1139/1 w Starym Wielisławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg na sprzedaż działki nr 590 w Wojborzu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz Dziennych Opiekunów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dowody osobiste
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dowody osobiste
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO.pdf
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i sprzętu multimedialnego do przedszkola i żłobka w Jaszkowej Dolnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienia-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i sprzętu multimedialnego do przedszkola i żłobka w Jaszkowej Dolnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienia-2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn: "Przebudowa drogi dz. nr 559 we wsi Wojbórz"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół zdawczo-odbiorczy wodomierza/urządzenia pomiarowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół zdawczo-odbiorczy wodomierza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół zdawczo-odbiorczy wodomierza/urządzenia pomiarowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o niebezpiecznym zjawisku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Dyrektora z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany informacji o naborze kandydatów do Korpusu Urzędników Wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja kwoty dotacji na ucznia na 31 marca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała PKW z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie liczby, trybu i warunków powoływania urzedników wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Dyrektora z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany informacji o naborze kandydatów do Korpusu Urzędników Wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 12/2018 nieruchomości dz. nr 634/1 w Wojborzu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna