Rejestr zmian w biuletynie

04.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 31/2017 nieruchomości do sprzedaży - lokal mieszkalny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 31/2017 nieruchomości do sprzedaży - lokal mieszkalny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ponowne wykorzystanie informacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr zbiorów danych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

01.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 650/2017 Wójta Gminy Kłodzko w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszcającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kłodzko w okresie od 1 paxdziernika 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 650/2017 Wójta Gminy Kłodzko w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszcającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kłodzko w okresie od 1 paxdziernika 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski dla zadań będących częścią projektu pn."Budowa sieci wodociągowej w Wojborzu, Podzamku i Wilczej oraz sieci kanalizacyjnej w Święcku."
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie o wyborze oferty - nadzór.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski dla zadań będących częścią projektu pn."Budowa sieci wodociągowej w Wojborzu, Podzamku i Wilczej oraz sieci kanalizacyjnej w Święcku."
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego o przyjęciu przez Sejmik Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - zakup kolorowego urządzenia drukującego A4
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - zakup kolorowego urządzenia drukującego A4
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - zakup kolorowego urządzenia drukującego A4
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - zakup kolorowego urządzenia drukującego A4
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Pozostałe wnioski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasadrogowego drog gminnych
Dotyczy dokumentu:
Pozostałe wnioski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasadrogowego drog wewnetrznych
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 376.VII.2017 z dn. 24.11.2017 r. w spr.utworzenia Żłobka Gminnego w Jaszkowej Dolnej"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała nr 376.VII.2017 z dn. 24.11.2017 r. wspr. utworzenia Żłobka Gminnego w Jaszkowej Dolnej
Dotyczy dokumentu:
Rejestr zbiorów danych osobowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ponowne wykorzystanie informacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ponowne wykorzystanie informacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula do zbierania danych osobowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - zakup kolorowego urządzenia drukującego A4
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - utworzenie PSZOK
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - usługi weterynaryjne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - transport i utylizacja zwłok zwierzęcych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 380.VII.2017 z dn. 24.11.2017 r. w spr.wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu Gminy Kłodzko prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własnośćSpółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Szalejów Górny w SzalejowieGórnym"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 381.VII.2017 z dn. 24.11.2017 r.dotycząca uchylenia uchwały nr 362/VII/2017 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 października 2017 roku, w sprawie Programu Stypendialnego im.Grzegorza Ciechowskiego w Gminie Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 376.VII.2017 z dn. 24.11.2017 r. w spr.utworzenia Żłobka Gminnego w Jaszkowej Dolnej"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 377.VII.2017 z dn. 24.11.2017 r. w spr.zmiany uchwały Nr 302/IV/06 Rady Gminy w Kłodzku z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzaniaścieków"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 378.VII.2017 z dn. 24.11.2017 r. w spr.zmiany statutu Młodzieżowej Rady Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 379.VII.2017 z dn. 24.11.2017 r. w spr.określenia wysokości dotacji dla zakładu budżetowego CentrumIntegracji Społecznej Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 374.VII.2017 z dn. 24.11.2017 r. w spr.zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 375.VII.2017 z dn. 24.11.2017 r. w spr.zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
Wyniki II przetargu na sprzedaż dz. 2177 i 2178 w Krosnowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROTOKOŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr XLIV.VII.2017 z Sesji Rady Gminy z dn.17.10.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
PROTOKOŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr XLV.VII.2017 z Sesji Rady Gminy z dn.30.10.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Wykaz pracowników Urzędu Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Rada Rodziców 2017/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Samorząd Uczniowski 2017/2018 i Poczet Flagowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Samorząd Uczniowski 2017/2018 i Poczet Flagowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkolny zestaw podręczników 2017/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Program wychowawczo-profilaktyczny 2017/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Organizacja roku szkolnego 2017/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kalendarz imprez szkolnych 2017-2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kadra Pedagogiczna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 30/2017 nieruchomości do sprzedaży dz. nr 553/28 w Ołdrzychowicach Kł.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 30/2017 nieruchomości do sprzedaży dz. nr 553/28 w Ołdrzychowicach Kł.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 30/2017 nieruchomości do sprzedaży dz. nr 553/28 w Ołdrzychowicach Kł.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn."Przebudowa drogi dz. 93 we wsi Gołogłowy".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn."Przebudowa drogi dz. 134 we wsi Ścinawica".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie o wyborze oferty Ścinawica.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn."Przebudowa drogi dz. 134 we wsi Ścinawica".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn."Przebudowa drogi dz. 93 we wsi Gołogłowy".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie o wyborze oferty Gołogłowy.pdf"

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna