Rejestr zmian w biuletynie

12.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa twórczej świetlicy tematycznej w miejscowości Droszków w ramach projektu pod nazwą „Budowa twórczych świetlic tematycznych w miejscowości Droszków, Gorzuchów i Młynów” - II przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa twórczej świetlicy tematycznej w miejscowości Gorzuchów w ramach projektu pod nazwą „Budowa twórczych świetlic tematycznych w miejscowości Droszków, Gorzuchów i Młynów” - II przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Dostawa fabrycznie nowego autobusu w formie leasingu operacyjnego przeznaczonego do przewozu osób
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienia-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Dostawa fabrycznie nowego autobusu w formie leasingu operacyjnego przeznaczonego do przewozu osób
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Bilans za 2016 rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Dostawa fabrycznie nowego autobusu w formie leasingu operacyjnego przeznaczonego do przewozu osób
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Bilans za 2017 rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Dostawa fabrycznie nowego autobusu w formie leasingu operacyjnego przeznaczonego do przewozu osób
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o zatrudnieniu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Dostawa fabrycznie nowego autobusu w formie leasingu operacyjnego przeznaczonego do przewozu osób
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rachunek zysków i strat za 2016 rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Dostawa fabrycznie nowego autobusu w formie leasingu operacyjnego przeznaczonego do przewozu osób
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rachunek zysków i strat za 2017 rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Dostawa fabrycznie nowego autobusu w formie leasingu operacyjnego przeznaczonego do przewozu osób
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienia-2.pdf"

11.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozwój i integracja systemów informatycznych oraz wdrożenie e-usług publicznych na terenie Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozwój i integracja systemów informatycznych oraz wdrożenie e-usług publicznych na terenie Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozwój i integracja systemów informatycznych oraz wdrożenie e-usług publicznych na terenie Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Usunięto załącznik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozwój i integracja systemów informatycznych oraz wdrożenie e-usług publicznych na terenie Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozwój i integracja systemów informatycznych oraz wdrożenie e-usług publicznych na terenie Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozwój i integracja systemów informatycznych oraz wdrożenie e-usług publicznych na terenie Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Gminy Kłodzko w dniu 18 kwietnia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa twórczej świetlicy tematycznej w miejscowości Roszyce w ramach projektu pod nazwą „Budowa twórczych świetlic tematycznych w miejscowości Łączna, Kamieniec i Roszyce
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa drogi dz. nr 559 we wsi Wojbórz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa twórczej świetlicy tematycznej w miejscowości Kamieniec w ramach projektu pod nazwą „Budowa twórczych świetlic tematycznych w miejscowości Łączna, Kamieniec i Roszyce
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Przetarg nieograniczony pn. Serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kłodzko w latach 2019-2021 będącego własnością Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Kłodzko część 1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. Budowa sieci kanalizacji deszczowej Osiedle w Szalejowie Dolnym odbierającej wodę z rowu melioracyjnego R-73, dz. nr 201 – III przetarg
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. Budowa twórczej świetlicy tematycznej w miejscowości Kamieniec w ramach projektu pod nazwą „Budowa twórczych świetlic tematycznych w miejscowości Łączna, Kamieniec i Roszyce
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa twórczej świetlicy tematycznej w miejscowości Łączna w ramach projektu pod nazwą „Budowa twórczych świetlic tematycznych w miejscowości Łączna, Kamieniec i Roszyce”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Dostawa artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku przy ul. Traugutta 1a
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn.Modernizacja Domu Ludowego w Szalejowie Dolnym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi dz. nr 588/7, 588/9, 588/12, 588/11 we wsi Wojbórz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa twórczej świetlicy tematycznej w miejscowości Droszków w ramach projektu pod nazwą „Budowa twórczych świetlic tematycznych w miejscowości Droszków, Gorzuchów i Młynów” - II przetarg
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa twórczej świetlicy tematycznej w miejscowości Gorzuchów w ramach projektu pod nazwą „Budowa twórczych świetlic tematycznych w miejscowości Droszków, Gorzuchów i Młynów” - II przetarg
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Dostawa artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku przy ul. Traugutta 1a
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa drogi dz. nr 382/3 we wsi Żelazno
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Dostawa fabrycznie nowego autobusu w formie leasingu operacyjnego przeznaczonego do przewozu osób
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu BUS w formie leasingu operacyjnego dla Centrum Integracji Społecznej Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Kłodzko ogłosił wykaz nr 8/D/2019 z dnia 4 kwietnia 2019r. nieruchomosci gruntowych do dzierzawy pod ogródek przydomowy dz. nr 781 w Ołdrzychowicach Kłodzkich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Kłodzko ogłosił wykaz nr 7/D/2019z dnia 4 kwietnia 2019r. nieruchomosci gruntowych do dzierzawy do uzytkowania leśnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa drogi dz. nr 382/3 we wsi Żelazno
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa drogi dz. nr 382/3 we wsi Żelazno
Treść zmiany:
Usunięto załącznik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa drogi dz. nr 382/3 we wsi Żelazno
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wynik I przetargu na sprzedaż dz. 853 w Szalejowie Górnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż dz 588/10 w Wojborzu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż lokalu niemieszkalnego w Krosnowicach ul. Fabryczna 18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wynik I przetragu nieograniczonego na sprzedaż dz. 606/5 w Starym Wielisławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozwój i integracja systemów informatycznych oraz wdrożenie e-usług publicznych na terenie Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty oraz unieważnieniupostępowania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 16/2019 nieruchomości do zbycia dz. 140/5 w Wojciechowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 16/2019 nieruchomości do zbycia dz. 140/5 w Wojciechowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna