Rejestr zmian w biuletynie

11.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o obwodach głosowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla Wyborców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla Wyborców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wniosek_rejestr_wyborcow.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla Wyborców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla Wyborców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla Wyborców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla Wyborców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla Wyborców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "deklaracja_RW.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla Wyborców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla Wyborców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wniosek-o-wpisanie-wyborcy-do-rejestru-wyborcow.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla Wyborców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla Wyborców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla Wyborców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. "Budowa sieci wodociągowej w Żelaźnie - Etap I"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyborze oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. "Budowa sieci wodociągowej w Żelaźnie - Etap I"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na Budowę odcinka sieci wodociągowej do budynku - Święcko 4a
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi dz. nr 184/21 we wsi Ławica
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi dz. nr 184/21 we wsi Ławica
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 2207/2 w krosnowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi dz. nr 184/21 we wsi Ławica
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko Głównego Księgowego ZWiK GK. - 10.09.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rokowania na sprzedaż dz. nr 1081 w Starym Wielisławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ograniczony na sprzedaż dz. nr 578 w Wojborzu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Poprawa bezpieczeństwa i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kłodzko z uwzględnieniem gór, dróg krajowych i międzynarodowych oraz akwenów wodnych. Zakup średniego samochodu pożarniczego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
PROTOKOŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół nr LVI.VII.2018 z Sesji Rady Gminy z dn.05.07.2018 r."
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja obiektu na potrzeby Dziennego Domu „Aktywny Senior” w Jaszkowej Górnej – V przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomiene o wyborze oferty - Zadanie nr 1.pdf"

07.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Poprawa bezpieczeństwa i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kłodzko z uwzględnieniem gór, dróg krajowych i międzynarodowych oraz akwenów wodnych. Zakup średniego samochodu pożarniczego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjaśnienia do SIWZ 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
PROTOKOŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół nr LIV.VII.2018 z Sesji Rady Gminy z dn.30.05.2018 r."
Dotyczy dokumentu:
PROTOKOŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół nr LV.VII.2018 z Sesji Rady Gminy z dn.15.06.2018 r."
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Poprawa bezpieczeństwa i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kłodzko z uwzględnieniem gór, dróg krajowych i międzynarodowych oraz akwenów wodnych. Zakup średniego samochodu pożarniczego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienia do SIWZ.pdf"

06.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Gminnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bierkowicach, Bierkowice 3, 57-300 Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty.docx"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 466.VII.2018 z dn. 30.08.2018 r. w spr.zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Nowa Ruda dotyczącegoprzyjęcia do realizacji zadań oświatowych"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 467.VII.2018 z dn. 30.08.2018 r. w spr.zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Nowa Ruda dotyczącegoprzewozów uczniów"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 465.VII.2018 z dn. 30.08.2018 r. w spr.wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od osób fizycznych prawawłasności nieruchomości położonych w Starym Wielisławiu"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 464.VII.2018 z dn. 30.08.2018 r. w spr.wyrażenia zgody na nabycie od osoby fizycznej prawa własnościnieruchomości położonej w Wojciechowicach"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 462.VII.2018 z dn. 30.08.2018 r. w spr.ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt wośrodkach wsparcia – schroniskach dla osób bezdomnych"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 463.VII.2018 z dn. 30.08.2018 r. w spr.udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłodzkiemu"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 460.VII.2018 z dn. 30.08.2018 r. w spr.uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterzesocjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kłodzko”"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 461.VII.2018 z dn. 30.08.2018 r. w spr.szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu„Aktywny Senior”"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 458.VII.2018 z dn. 30.08.2018 r. w spr.zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 459.VII.2018 z dn. 30.08.2018 r. w spr.zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna - rejestrowanie za pomocą urządzeń audiowizualnych przebiegu sesji Rady Gminy Kłodzko i posiedzeń komisji Rady Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa podjazdu (pochylni) dla osób niepełnosprawnych przy budynku Jaszkowa Górna 71, dz. nr 417 w ramach projektu Modernizacja obiektu na potrzeby Dziennego Domu „Aktywny Senior” w Jaszkowej Górnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik Nr 7 - STWiOR.zip"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa podjazdu (pochylni) dla osób niepełnosprawnych przy budynku Jaszkowa Górna 71, dz. nr 417 w ramach projektu Modernizacja obiektu na potrzeby Dziennego Domu „Aktywny Senior” w Jaszkowej Górnej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 7 - STWiOR.zip

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna