Rejestr zmian w biuletynie

14.03.2018

Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Zakup średniego używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Szalejowie Górnym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Zakup średniego używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Szalejowie Górnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Remont mostu w ciągu drogi nr działki 90/5 we wsi Szalejów Dolny – II przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Krosnowicach do cmentarza”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wynik I przetargu ograniczonego na sprzedaż dz. nr 5/6 w Jaszkówce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie z dnia 13.03.2018 o uniewaznieniu otwartego konkursu ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 725/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 13 marca 2018 r.w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na stanowisko opiekuna dziennego sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 725/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 13 marca 2018 r.w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na stanowisko opiekuna dziennego sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zm. 13.03.2018 informacji Dyrektora Delegatury KBW w Wałbrzychu z dnia 20.02.2018 o liczbie urzędników wyborczych .
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała PKW z dnia 12.03.2018 r. w sprawie określenia zakresu zadań urzędników wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zm. 13.03.2018 informacji Dyrektora Delegatury KBW w Wałbrzychu z dnia 20.02.2018 o liczbie urzędników wyborczych ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała PKW z dnia 12.03.2018 r. w sprawie określenia zakresu zadań urzędników wyborczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 725/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 13 marca 2018 r.w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na stanowisko opiekuna dziennego sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy ZWiK Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie II o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy ZWiK Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy ZWiK Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 726/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 13 marca 2018 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kłodzko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 726/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 13 marca 2018 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kłodzko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała PKW z dnia 12.03.2018 r. w sprawie określenia zakresu zadań urzędników wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zm. 13.03.2018 informacji Dyrektora Delegatury KBW w Wałbrzychu z dnia 20.02.2018 o liczbie urzędników wyborczych ...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zm. 13.03.2018 informacji Dyrektora Delegatury KBW w Wałbrzychu z dnia 20.02.2018 o liczbie urzędników wyborczych ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gmina Kłodzko poszukuje partnerów, którzy obejmą patronatem oraz będą współpracować i merytorycznie wspierać Gminę w operacji typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcję kulturalne" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejsckich" objęte PROW na lata 2014-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gmina Kłodzko poszukuje partnerów, którzy obejmą patronatem oraz będą współpracować i merytorycznie wspierać Gminę w operacji typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcję kulturalne" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejsckich" objęte PROW na lata 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie II o naborze na stanowisko głównego księgowego ZWiK GK.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego Księgowego w ZWiK GK.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o niebezpiecznym zjawisku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ostrzeżenie.docx"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o niebezpiecznym zjawisku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU.TXT
Dotyczy dokumentu:
Informacja o niebezpiecznym zjawisku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o komisjach w miesiącu marcu 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 8/2018 nieruchomości przeznaczonej do zbycia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 7/2018 nieruchomości przeznaczonej do zbycia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 6/2018 nieruchomości przeznaczonej do zbycia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 5/2018 nieruchomości przeznaczonej do zbycia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wzór - oświadczenia majątkowego radnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe radnego.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wzór - oświadczenia majątkowego radnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wzór - oświadczenia majątkowego radnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe radnego.doc
Dotyczy dokumentu:
Wzór - oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza, skarbnika, kierownika jednostki organizacyjnej oraz osób wydających decyzje administracyjne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta,sekretarza, skarbnika.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wzór - oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza, skarbnika, kierownika jednostki organizacyjnej oraz osób wydających decyzje administracyjne (pdf)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta,sekretarza, skarbnika.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wzór - oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza, skarbnika, kierownika jednostki organizacyjnej oraz osób wydających decyzje administracyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta,sekretarza, skarbnika.doc
Dotyczy dokumentu:
Wzór - oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza, skarbnika, kierownika jednostki organizacyjnej oraz osób wydających decyzje administracyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wzór - oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza, skarbnika, kierownika jednostki organizacyjnej oraz osób wydających decyzje administracyjne (pdf)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta,sekretarza, skarbnika.doc
Dotyczy dokumentu:
Wzór - oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza, skarbnika, kierownika jednostki organizacyjnej oraz osób wydających decyzje administracyjne (pdf)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wzór - oświadczenia majątkowego radnego (pdf)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe radnego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wzór - oświadczenia majątkowego radnego (pdf)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wzór - oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza, skarbnika, kierownika jednostki organizacyjnej oraz osób wydających decyzje administracyjne
Treść zmiany:
Przywrócenie poprzedniej wersji dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wzór - oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza, skarbnika, kierownika jednostki organizacyjnej oraz osób wydających decyzje administracyjne (pdf)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wzór - oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza, skarbnika, kierownika jednostki organizacyjnej oraz osób wydających decyzje administracyjne (pdf)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta,sekretarza, skarbnika.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wzór - oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza, skarbnika, kierownika jednostki organizacyjnej oraz osób wydających decyzje administracyjne (pdf)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wzór - oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza, skarbnika, kierownika jednostki organizacyjnej oraz osób wydających decyzje administracyjne (pdf)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór - oświadczenia majątkowego wójta,zastępcy wójta, sekretarza, skarbnika, kierownika jednostkiorganizacyjnej oraz osób wydających decyzje administracyjne.pdf

09.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na opracowanie projektu rozbudowy Szkoły Integracyjnej w Szalejowie Górnym.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyborze oferty II.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na opracowanie projektu rozbudowy Szkoły Integracyjnej w Szalejowie Górnym.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Akty prawa miejscowego 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Akty prawa miejscowego 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Akty prawa miejscowego 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Akty prawa miejscowego 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Akty prawa miejscowego 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

08.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Akty prawa miejscowego 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Akty prawa miejscowego 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pn. "Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Krosnowicach do cmentarza".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 405.VII.2018 z dn. 02.03.2018 r. w spr.zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 404.VII.2018 z dn. 26.02.2018 r. w spr.zmiany Uchwały Nr 50/VI/2011 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 marca 2011r. w spr. zasad udzielania dotacji celowych na realizacjęprzedsięwzięć związanych z ochroną środowiska i gospodarkąwodną"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 401.VII.2018 z dn. 26.02.2018 r. w spr.zmiany uchwały nr 184/VII/2016 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 maja 2016r. w spr. określenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekunazatrudnionego przez Gminę Kłodzko, zasad jego ustalania orazwysokości opłaty za pobyt u dziennego opiekuna oraz maksymalnejwysokości opłat za wyżywienie"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 402.VII.2018 z dn. 26.02.2018 r. w spr.przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci imłodzieży z terenu Gminy Kłodzko im. Grzegorza Ciechowskiego"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 403.VII.2018 z dn. 26.02.2018 r. w spr.warunków, trybu oraz zakresie udzielania pomocy uzdolnionym uczniom istudentom w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionychuczniów i studentów z terenu Gminy Kłodzko im. GrzegorzaCiechowskiego"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 398.VII.2018 z dn. 26.02.2018 r. w spr.zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 399.VII.2018 z dn. 26.02.2018 r. w spr.zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 400.VII.2018 z dn. 26.02.2018 r. w spr.utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Kłodzko, działającej wformie jednostki budżetowej pod nazwą „Zespół Żłobków GminyKłodzko” oraz nadania jej statutu"
Dotyczy dokumentu:
PROTOKOŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr XLIX.VII.2018 z Sesji Rady Gminy z dn.29.01.2018 r."
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram zebrań wiejskich na terenie Gminy Kłodzko w 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana terminu zebrania wiejskiego "
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na opracowanie projektu rozbudowy Szkoły Integracyjnej w Szalejowie Górnym.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyborze oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na opracowanie projektu rozbudowy Szkoły Integracyjnej w Szalejowie Górnym.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna