Rejestr zmian w biuletynie

16.08.2019

Dotyczy dokumentu:
I przetarg na sprzedaż dz. nr 54/2 w Ścinawicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I przetarg na sprzedaż dz. nr 54/2 w Ścinawicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg na sprzedaż dz. nr 54-2 w Ścinaiwcy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.08.2019

Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOWÓZ UCZNIÓW DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wzór umowy zad VII.doc
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOWÓZ UCZNIÓW DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOWÓZ UCZNIÓW DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOWÓZ UCZNIÓW DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "klauzula informacyjna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOWÓZ UCZNIÓW DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór umowy zad I.doc"
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOWÓZ UCZNIÓW DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do umowy Zad I.doc"
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOWÓZ UCZNIÓW DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór umowy zad II.doc"
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOWÓZ UCZNIÓW DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załacznik nr 1 do umowy Zad II.doc"
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOWÓZ UCZNIÓW DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór umowy zad III.doc"
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOWÓZ UCZNIÓW DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1do umowy ZAd III.doc"
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOWÓZ UCZNIÓW DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór umowy zad IV.doc"
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOWÓZ UCZNIÓW DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1do umowy Zad IV.doc"
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOWÓZ UCZNIÓW DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór umowy zad V.doc"
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOWÓZ UCZNIÓW DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załacznik nr 1 do umowy Zad V.doc"
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOWÓZ UCZNIÓW DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór umowy zad VI.doc"
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOWÓZ UCZNIÓW DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załacznik nr 1 do umowy Zad VI.doc"
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOWÓZ UCZNIÓW DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór umowy zad VII.doc"
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOWÓZ UCZNIÓW DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór umowy zad VII.doc"
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOWÓZ UCZNIÓW DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 1 do umowy Zad VII.doc"
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOWÓZ UCZNIÓW DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór umowy zad VIII.doc"
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOWÓZ UCZNIÓW DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 1 do umowy Zad VIII.doc"
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOWÓZ UCZNIÓW DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 1do formulrza ofertowego nr 1stanowiący integralną część umowy.doc
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOWÓZ UCZNIÓW DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wzór umowy zad IV.doc
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOWÓZ UCZNIÓW DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 1do formulrza ofertowego nr 1stanowiący integralną część umowy.doc
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOWÓZ UCZNIÓW DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wzór umowy zad III.doc
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOWÓZ UCZNIÓW DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik załacznik nr 1 do formularza ofertowego nr 1stanowiacy integralna część umowy.doc
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOWÓZ UCZNIÓW DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wzór umowy zad VII.doc
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOWÓZ UCZNIÓW DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik załacznik nr 1 do formularza ofertowego nr 1stanowiacy integralna część umowy.doc
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOWÓZ UCZNIÓW DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wzór umowy zad VI.doc
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOWÓZ UCZNIÓW DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik załacznik nr 1 do formularza ofertowego nr 1stanowiacy integralna część umowy.doc
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOWÓZ UCZNIÓW DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wzór umowy zad V.doc
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOWÓZ UCZNIÓW DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik klauzula informacyjna.pdf
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOWÓZ UCZNIÓW DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wzór-umowy-powierzenia-zgodny-z-RODO-1.docx
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOWÓZ UCZNIÓW DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik załacznik nr 1 do formularza ofertowego nr 1stanowiacy integralna część umowy.doc
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOWÓZ UCZNIÓW DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wzór umowy zad VIII.doc
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOWÓZ UCZNIÓW DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wzór umowy zad I.doc
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOWÓZ UCZNIÓW DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wzór umowy zad I.doc
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOWÓZ UCZNIÓW DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wzór umowy zad II.doc
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOWÓZ UCZNIÓW DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik załacznik nr 1 do formularza ofertowego nr 1stanowiacy integralna część umowy.doc
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOWÓZ UCZNIÓW DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pozwolenie wodnoprawne na usługi wodne tj. odprowadzaie wód opadowych i roztopowych istniejącymi wylotami z dróg wojewódzkich nr 390 i 392 w Ołdrzychowicach Kłodzkich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rokowania na sprzedaż dz. nr 613/9 w Wojciechowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rokowania na sprzedaż dz. nr 613/7 w Wojciechowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rokowania na sprzedaż dz. nr 613/8 w Wojciechowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rokowania na sprzedaż dz. nr 613/4 w Wojciechowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rokowania na sprzedaż działki nr 613/2 w Wojciechowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rokowania na sprzedaż dz. nr 613/3 w Wojciechowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rokowania na sprzedaż dz. nr 613/1 w Wojciechowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na budowę odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Krosnowicach w stronę Starkowa i Łysej Góry.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wybór oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na budowę odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Krosnowicach w stronę Starkowa i Łysej Góry.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na budowę odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej nr 118931D w Ołdrzychowicach Kłodzkich (dz. nr 721) do budynków 5-7".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wybór oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na budowę odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej nr 118931D w Ołdrzychowicach Kłodzkich (dz. nr 721) do budynków 5-7".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Kłodzko ogłasza Wykaz nr 23/D/2019 z dnia 8 sierpnia 2019r. nieruchomosci gruntowych przeznaczonych do dzierzawy pod ogródek przydomowy cz.dz. nr 784/9 i 783/56 w Krosnowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg na sprzedaż dz. nr 435 w Wojborzu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja zaplecza gastronomicznego oraz Sali wystawowej w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko – III przetarg
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja zaplecza gastronomicznego oraz Sali wystawowej w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko – III przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 5 - STWIOR.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja zaplecza gastronomicznego oraz Sali wystawowej w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko – III przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 6 - Projekt umowy - zadanie 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja zaplecza gastronomicznego oraz Sali wystawowej w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko – III przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 6 - Projekt umowy - zadanie 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja zaplecza gastronomicznego oraz Sali wystawowej w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko – III przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 4 - obmiar zadanie 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja zaplecza gastronomicznego oraz Sali wystawowej w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko – III przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 4 - obmiar zadanie 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja zaplecza gastronomicznego oraz Sali wystawowej w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko – III przetarg
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty w sprawie wykonania dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem stosownych zezwoleń na odwodnienie drogi nr 610 w Wojborzu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Szalejowie Górnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
I przetarg na sprzedaż dz. nr 363/3 w Wojciechowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg na sprzedaż dz. nr 363/2 w Wojciechowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg na sprzedaż dz. nr 363/1 w Wojciechowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna