Rejestr zmian w biuletynie

19.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Modyfikacja SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 8 - Z27. Przedmiar ath remont lokaluPiszkowice 59 E - F.ath"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozwój i integracja systemów informatycznych oraz wdrożenie e-usług publicznych na terenie Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienia - 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 9 - Z19. STWiOR WYMAGANIAOGÓLNE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 9 - Z20. STWiOR POKRYCIE DACHOWEBLACHA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 9 - Z21. STWiOR SIECI WODOCIĄGOWE ZTWORZYW SZTUCZNYCH.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 9 - Z22. STWiOR ROBOTY ZIEMNE WYKOPYLINIOWE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 10 - Projekt umowy-Zadanie nr 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 10 - Projekt umowy-Zadanie nr 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 11 - Harmonogram rzeczowofinansowy.xlsx"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 -Z47. K04 PODCIĄG ŻELBETOWY.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 8 - Z23. Przedmiar budowaoczyszczalni i zagospodarowanie terenu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 8 -Z24. Przedmiar remont lokalumieszkalnego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 8 -Z25. Przedmiar remont dachu iczęści wspólnych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 8 -Z26. Przedmiar ath Piszkowice59e-f budowa oczyszczalni i zagospodarowanie terenu.ath"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 8 -Z28. Przedmiar ath Piszkowice 59e-f remont dachu i częćci wpólnych.ath"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 -Z36. K06 SCHODY PRZEKRÓJ 2-2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 -Z37. K07 RZUT STROPU.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 -Z38. K08 PŁYTA ŻELBETOWASCHODY.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 -Z39. K09 WIENIEC W1 I W2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 -Z40. K10 RZUT STROPODACHU.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 -Z41. Z01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 -Z42. Z02 DETAL A UTWARDZENIENAWIERZCHNI.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 -Z43. Z03 DETAL B REMONTNAWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 -Z44. Z04 DETAL C MIEJSCE NAODPADY.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 -Z45. Z05 DETAL D IZOLACJA PIONOWAŚCIAN FUNDAMENTOWYCH.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 -Z46 Z06 DETAL E PRZYDOMOWAOCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 -Z15. P03 PROJEKT RZUT WIĘŹBYDACHOWEJ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 -Z16. P04 PROJEKT RZUT DACHU.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 -Z17. P05 PROJEKT PRZEKRÓJWIĘŹBY DACHOWEJ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 -Z18 SZKIC LOKALU.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 -Z29. E01 INSTALACJAELEKTRYCZNA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 -Z30. E02 INSTALACJAELEKTRYCZNA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 -Z31. E03 INSTALACJAELEKTRYCZNA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 -Z32. K01 RZUT FUNDAMENTÓWK.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 -Z33. K02 STOPA FUNDAMENTOWA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 -Z34. K03 SŁUP ŻELBETOWY.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 -Z35. K05 SCHODY PRZEKRÓJ 1-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 -Z8. I 05 INWENTARYZACJA PRZEKRÓJWIĘŹBY DACHOWEJ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 -Z9. I 06 INWENTARYZACJA ELEWACJAWIDOK 1-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 -Z10. I 07 INWENTARYZACJA ELEWACJAWIDOK 2-2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 -Z11. I 08 INWENTARYZACJA ELEWACJAWIDOK 3-3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 -Z14. P02 PROJEKT PIĘTRA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 -Z3. I 00ZAGOSPODAROWANIETERENU.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 -Z4. I 01 INWENTARYZACJA RZUTPARTERU.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 -Z5. I 02 INWENTARYZACJA RZUT PIĘTRA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 -Z6. I 03 INWENTARYZACJA RZUTWIĘŹBY DACHOWEJ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 -Z7. I 04 INWENTARYZACJA RZUTDACHU.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu BUS w formie leasingu operacyjnego dla Centrum Integracji Społecznej Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu BUS w formie leasingu operacyjnego dla Centrum Integracji Społecznej Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o III Sesji Rady Seniorów Gminy Kłodzko w dniu 26.04.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorskiego dotyczącego realizacji projektu pn. "Budowa twórczych świetlic tematycznych w miejscowościach Gorzuchów, Droszków i Młynów"
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Formularz oferowy na nadzórinwestorskiego dotyczącego realizacji projektu pn. \\\"Budowatwórczych świetlic tematycznych w miejscowościach Gorzuchów,Droszków i Młynów\\\"" na "Formularz oferowy na nadzórinwestorskiego dotyczącego realizacji projektu pn. "Budowa twórczychświetlic tematycznych w miejscowościach Gorzuchów, Droszków iMłynów""
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorskiego dotyczącego realizacji projektu pn. "Budowa twórczych świetlic tematycznych w miejscowościach Gorzuchów, Droszków i Młynów"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorskiegodotyczącego realizacji projektu pn. "Budowa twórczych świetlictematycznych w miejscowościach Gorzuchów, Droszków i Młynów""
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorskiego dotyczącego realizacji projektu pn. "Budowa twórczych świetlic tematycznych w miejscowościach Gorzuchów, Droszków i Młynów"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz oferowy na nadzór inwestorskiegodotyczącego realizacji projektu pn. "Budowa twórczych świetlictematycznych w miejscowościach Gorzuchów, Droszków i Młynów""
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorskiego dotyczącego realizacji projektu pn. "Budowa twórczych świetlic tematycznych w miejscowościach Gorzuchów, Droszków i Młynów"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt umowy na nadzór inwestorskiego dotyczącegorealizacji projektu pn. "Budowa twórczych świetlic tematycznych wmiejscowościach Gorzuchów, Droszków i Młynów""
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorskiego dotyczącego realizacji projektu pn. "Budowa twórczych świetlic tematycznych w miejscowościach Gorzuchów, Droszków i Młynów"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie oferenta"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorskiego dotyczącego realizacji projektu pn. "Budowa twórczych świetlic tematycznych w miejscowościach Gorzuchów, Droszków i Młynów"
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zapytanie ofertowe na nadzórinwestorskiego dotyczącego realizacji projektu pn. \"Budowa twórczychświetlic tematycznych w miejscowościach Gorzuchów, Droszków iMłynów\"" na "Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorskiegodotyczącego realizacji projektu pn. "Budowa twórczych świetlictematycznych w miejscowościach Gorzuchów, Droszków i Młynów""
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorskiego dotyczącego realizacji projektu pn. "Budowa twórczych świetlic tematycznych w miejscowościach Gorzuchów, Droszków i Młynów"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorskiego dotyczącego realizacji projektu pn. "Budowa twórczych świetlic tematycznych w miejscowościach Gorzuchów, Droszków i Młynów"
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorskiego dotyczącego realizacji projektu pn. "Budowa twórczych świetlic tematycznych w miejscowościach Gorzuchów, Droszków i Młynów"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt umowy na nadzór inwestorskiegodotyczącego realizacji projektu pn. "Budowa twórczych świetlictematycznych w miejscowościach Gorzuchów, Droszków i Młynów"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorskiego dotyczącego realizacji projektu pn. "Budowa twórczych świetlic tematycznych w miejscowościach Gorzuchów, Droszków i Młynów"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Formularz ofertowy na nadzór inwestorskiegodotyczącego realizacji projektu pn. "Budowa twórczych świetlictematycznych w miejscowościach Gorzuchów, Droszków i Młynów"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorskiego dotyczącego realizacji projektu pn. "Budowa twórczych świetlic tematycznych w miejscowościach Gorzuchów, Droszków i Młynów"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorskiegodotyczącego realizacji projektu pn. "Budowa twórczych świetlictematycznych w miejscowościach Gorzuchów, Droszków i Młynów"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorskiego dotyczącego realizacji projektu pn. "Budowa twórczych świetlic tematycznych w miejscowościach Gorzuchów, Droszków i Młynów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorskiego dotyczącego realizacji projektu pn. "Budowa twórczych świetlic tematycznych w miejscowościach Gorzuchów, Droszków i Młynów"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświdczenie oferenta
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorskiego dotyczącego realizacji projektu pn. "Budowa twórczych świetlic tematycznych w miejscowościach Gorzuchów, Droszków i Młynów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wynik I przetargu na sprzedaż dz. nr 2183 w krosnowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wynik I przetargu na sprzedaż dz. nr 2177 w Krosnowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wynik I przetargu na sprzedaż dz. nr 2182 w Krosnowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wynik I przetargu na sprzedaż dz. nr 2181 w krosnowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wynik I przetargu na sprzedaż dz. nr 2180 w krosnowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki I przetargu na sprzedaż dz. nr 2178 w krosnowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wynik I przetargu na sprzedaż dz. nr 2179 w krosnowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wynik I przetargu na sprzedaż dz. nr 2177 w Krosnowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wynik I przetargu ograniczonego na sprzedaż dz. nr 537 w Starym Wielisławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o dyżurach Urzędnika Wyborczego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Młynów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 110/2019 z dn. 03.04.2019 r. w spr.wprowadzenia legitymacji służbowej dla członków Gminnej KomisjiRozwiązywania Problemów Alkoholowych"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 111/2019 z dn. 04.04.2019 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia 16/2019"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 112/2019 z dn. 04.04.2019 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wykaz nr7/D/2019"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 113/2019 z dn. 04.04.2019 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nr8/D/2019"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 114/2019 z dn. 08.04.2019 r. w spr.powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargunieograniczonego pn. „Dostawa fabrycznie nowego autobusu w formieleasingu operacyjnego przeznaczonego do przewozu osób”"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 115/2019 z dn. 10.04.2019 r. w spr.powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargunieograniczonego pn. „Budowa drogi dz. nr 382/3 we wsi Żelazno”"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 116/2019 z dn. 10.04.2019 r. w spr.powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargunieograniczonego pn. „Rozwój i integracja systemów informatycznychoraz wdrożenie e-usług publicznych na terenie Gminy Kłodzko”"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 108/2019 z dn. 01.04.2019 r. w spr.powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargunieograniczonego pn. „Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu BUS wformie leasingu operacyjnego dla Centrum Integracji Społecznej GminyKłodzko”"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 109/2019 z dn. 01.04.2019 r. w spr.powołania Zespołu do opracowania projektu raportu o stanie GminyKłodzko"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 101/2019 z dn. 22.03.2019 r. w spr.powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nadzierżawę nieruchomości niezabudowanych położonych w GminieKłodzko ogłoszonych na dzień 22 marca 2019 r."

16.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Kłodzko z dnia 16 kwietnia 2019 r. o numerach i siedzibach OKW
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Komisarza Wyborczego o zmienionych siedzibach OKW
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 107/2019 z dn. 29.03.2019 r. w spr.zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2019"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 101A/2019 z dn. 25.03.2019 r. w spr.przekazania środka trwałego Wodociąg dla wsi Podzamek, Wodociąg dlawsi Wilcza, Sieć kanalizacji sanitarnej w Święcku"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 102/2019 z dn. 26.03.2019 r. w spr.przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących remontu iprzebudowy pomieszczeń Filii Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko wWojborzu 138"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 103/2019 z dn. 26.03.2019 r. w spr.utworzenia Kapituły do spraw przyznawania Nagród Roku Gminy Kłodzko„Ranunculus Penicillatus” oraz ustanowienia Kategorii nagród"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 104/2019 z dn. 27.03.2019 r. w spr.przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowejsprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kłodzko orazsprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucjikultury za 2018r."
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 105/2019 z dn. 28.03.2019 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wykaz nr5/D/2019"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 106/2019 z dn. 28.03.2019 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wykaz nr6/D/2019"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 97/2019 z dn. 21.03.2019 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia wykaz nr12/2019"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 98/2019 z dn. 21.03.2019 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia wykaz nr13/2019"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 99/2019 z dn. 21.03.2019 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia wykaz nr14/2019"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 100/2019 z dn. 21.03.2019 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia wykaz nr15/2019"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 96/2019 z dn. 21.03.2019 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia wykaz nr11/2019"

15.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Dostawa fabrycznie nowego autobusu w formie leasingu operacyjnego przeznaczonego do przewozu osób
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjasnienia-3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 94/2019 z dn. 15.03.2019 r. w spr.powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargunieograniczonego pn. „Rozwój i integracja systemówteleinformatycznych oraz wdrożenie e-usług publicznych na terenieGminy Kłodzko”"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 95/2019 z dn. 21.03.2019 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia wykaz nr10/2019"
Dotyczy dokumentu:
Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego z 12.04.2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Interpretacja indywidualna"
Dotyczy dokumentu:
Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego z 12.04.2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Interpretacja indywidualna
Dotyczy dokumentu:
Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego z 12.04.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Łączna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Krosnowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna