Rejestr zmian w biuletynie

10.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Archiwum Urzędu Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dodatek mieszkaniowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przyznanie mieszkania komunalnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Działalność gpspodarcza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dowody osobiste
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja alkoholowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dodatek energetyczny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Archiwum Urzędu Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Usunięcie drzew
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nadanie numeru porządkowego budynku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Profil zaufany
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przyznanie mieszkania komunalnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wniosek o nabycie lokalu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przyznanie mieszkania komunalnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wniosek o wzajemna zamiane lokalu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nadanie numeru porządkowego budynku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Usunięcie drzew
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dowody osobiste
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dowody osobiste
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz zgłoszenia utraty i uszkodzenia dowoduosobistego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dowody osobiste
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o utracie dowodu osobistego.docx"
Dotyczy dokumentu:
Dowody osobiste
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dowody osobiste
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZABEZPIECZENIA NOWEGO_DOWODU OSOBISTEGO.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dowody osobiste
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dodatek energetyczny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dodatek mieszkaniowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przyznanie mieszkania komunalnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Profil zaufany
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Archiwum Urzędu Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ARCHIWUM URZĘDU GMINY KŁODZKO.docx"
Dotyczy dokumentu:
Archiwum Urzędu Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.11.2017

Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 373.VII.2017 z dn. 30.10.2017 r. w spr.rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 369.VII.2017 z dn. 30.10.2017 r. w spr.zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Nowa Ruda dotyczącegoprzewozu uczniów"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 370.VII.2017 z dn. 30.10.2017 r. w spr.wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie kierowania osób doCentrum Integracji Społecznej Gminy Kłodzko zamieszkałych na terenieMiasta Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 371.VII.2017 z dn. 30.10.2017 r. w spr.przyjęcia Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych GminyKłodzko za rok szkolny 2016/2017"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 372.VII.2017 z dn. 30.10.2017 r. w spr.przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Kłodzko z organizacjamipozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośćpożytku publicznego na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 367.VII.2017 z dn. 30.10.2017 r. w spr.wspólnej realizacji projektu „Singletrack Glacensis” w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 368.VII.2017 z dn. 30.10.2017 r. w spr.nadania statutu Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 363.VII.2017 z dn. 30.10.2017 r. w spr.wyrażenia zgody na nabycie od osób fizycznych prawa własnościnieruchomości "
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 364.VII.2017 z dn. 30.10.2017 r. w spr.wyrażenia zgody na nabycie od osób fizycznych prawa własnościnieruchomości "
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 365.VII.2017 z dn. 30.10.2017 r. w spr.wyrażenia zgody na przyjęcie od osób fizycznych darowizny nieruchomości w Młynowie,"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 366.VII.2017 z dn. 30.10.2017 r. w spr.wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu Gminy Kłodzko prawawłasności nieruchomości gruntowych stanowiących własność SkarbuPaństwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 361.VII.2017 z dn. 30.10.2017 r. w spr.zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 362.VII.2017 z dn. 30.10.2017 r. w spr.Programu Stypendialnego im. Grzegorza Ciechowskiego w Gminie Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 360.VII.2017 z dn. 17.10.2017 r. w spr.zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zadanie pn."Doświetlenie miejscowości Wojciechowice. Budowa oświetlenia drogowego przy drogach wewnętrznych nr 428 cz. i nr 117/11".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 359.VII.2017 z dn. 17.10.2017 r. w spr.zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zadanie pn."Doświetlenie miejscowości Wojciechowice. Budowa oświetlenia drogowego przy drogach wewnętrznych nr 428 cz. i nr 117/11".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wojciechowice_MPZP.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zadanie pn."Doświetlenie miejscowości Wojciechowice. Budowa oświetlenia drogowego przy drogach wewnętrznych nr 428 cz. i nr 117/11".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wojciechowice_Osw_Opis.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zadanie pn."Doświetlenie miejscowości Wojciechowice. Budowa oświetlenia drogowego przy drogach wewnętrznych nr 428 cz. i nr 117/11".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wojciechowice_Uzg_ZUDP.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zadanie pn."Doświetlenie miejscowości Wojciechowice. Budowa oświetlenia drogowego przy drogach wewnętrznych nr 428 cz. i nr 117/11".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wojciechowice_Wypis działek.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zadanie pn."Doświetlenie miejscowości Wojciechowice. Budowa oświetlenia drogowego przy drogach wewnętrznych nr 428 cz. i nr 117/11".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZWIK1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zadanie pn."Doświetlenie miejscowości Wojciechowice. Budowa oświetlenia drogowego przy drogach wewnętrznych nr 428 cz. i nr 117/11".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZWIK2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
PODATEK ROLNY DLA OSÓB PRAWNYCH
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zadanie pn."Doświetlenie miejscowości Wojciechowice. Budowa oświetlenia drogowego przy drogach wewnętrznych nr 428 cz. i nr 117/11".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "IE-01.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zadanie pn."Doświetlenie miejscowości Wojciechowice. Budowa oświetlenia drogowego przy drogach wewnętrznych nr 428 cz. i nr 117/11".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Woj_TDSA_1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zadanie pn."Doświetlenie miejscowości Wojciechowice. Budowa oświetlenia drogowego przy drogach wewnętrznych nr 428 cz. i nr 117/11".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Woj_TDSA_2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zadanie pn."Doświetlenie miejscowości Wojciechowice. Budowa oświetlenia drogowego przy drogach wewnętrznych nr 428 cz. i nr 117/11".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Woj_TDSA_3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zadanie pn."Doświetlenie miejscowości Wojciechowice. Budowa oświetlenia drogowego przy drogach wewnętrznych nr 428 cz. i nr 117/11".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Woj_Uzg_Gmina1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zadanie pn."Doświetlenie miejscowości Wojciechowice. Budowa oświetlenia drogowego przy drogach wewnętrznych nr 428 cz. i nr 117/11".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Woj_Uzg_Gmina2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zadanie pn."Doświetlenie miejscowości Wojciechowice. Budowa oświetlenia drogowego przy drogach wewnętrznych nr 428 cz. i nr 117/11".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Woj_Zapewnienie_mocy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zadanie pn."Doświetlenie miejscowości Wojciechowice. Budowa oświetlenia drogowego przy drogach wewnętrznych nr 428 cz. i nr 117/11".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Woj_ZDP_Uzgodnienie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zadanie pn."Doświetlenie miejscowości Wojciechowice. Budowa oświetlenia drogowego przy drogach wewnętrznych nr 428 cz. i nr 117/11".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wojcie_Mapa_Ewid.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zadanie pn."Doświetlenie miejscowości Wojciechowice. Budowa oświetlenia drogowego przy drogach wewnętrznych nr 428 cz. i nr 117/11".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wojciechowice_IE_ST.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zadanie pn."Doświetlenie miejscowości Wojciechowice. Budowa oświetlenia drogowego przy drogach wewnętrznych nr 428 cz. i nr 117/11".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PODATEK ROLNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz pracowników Urzędu Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz pracowników Urzędu Gminy Kłodzko.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz pracowników Urzędu Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz pracowników Urzędu Gminy Kłodzko.doc
Dotyczy dokumentu:
PODATEK LEŚNY DLA OSÓB PRAWNYCH
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Budowa sieci wodociągowej w Wojborzu, Podzamku, Wilczej oraz sieci kanalizacyjnej w Święcku – II przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
PODATEK LEŚNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DLA OSÓB PRAWNYCH
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomościzał. 5 do Uchwały 113.VII.2015 z dn. 29.10.2015.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ograniczony na sprzedaż działki nr 97/2 w Podzamku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ograniczony na sprzedaż działki nr 97/1 w Podzamku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
II przetarg na sprzedaż działki nr 60/2 w Bierkowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Działalność gpspodarcza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna