Rejestr zmian w biuletynie

25.05.2018

Dotyczy dokumentu:
wYKAZ NR 16/D/2018 zdnia 24 maja 2018r. nieruchomosci gruntowych przeznaczonych do dzierżawy pod ogódek przydomowy cz. dz. 2154, 2159/2 i 2199 w Krosnowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 15/D/2018 z dnia 24 maja 2018r. nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy na cele komunikacyjne dz. nr 405 w Wojciechowicach, dz. nr.178 w Ławicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku przetarguz dnia 24.05.2018r. na dzierżawę cz. dz. nr 529/2 w Żelaźnie pod obiekt nietrwały typu reklama
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zajęcie pasa drogowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zajęcie pasa drogowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek o zajęcie pasa drogowego.docx
Dotyczy dokumentu:
Zajęcie pasa drogowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wniosek o zajęcie pasa drogowego.docx"
Dotyczy dokumentu:
Przyznanie mieszkania komunalnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o przydział lokalu komunalnego.doc
Dotyczy dokumentu:
Przyznanie mieszkania komunalnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WNIOSEK o przydział lokalu komunalnego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przyznanie mieszkania komunalnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dodatek mieszkaniowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WNIOSEK o przyznanie dodatku mieszkaniowego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dodatek mieszkaniowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dodatek mieszkaniowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WNIOSEK o przyznanie dodatku mieszkaniowego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Dodatek energetyczny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dodatek energetyczny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WNIOSEK o przyznanie dodatku energetycznego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dodatek energetyczny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WNIOSEK o przyznanie dodatku energetycznego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Komisja alkoholowa
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Komisja Alkoholowa wniosek o....docx
Dotyczy dokumentu:
Komisja alkoholowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wszczęcie postępowania w stosunku doosoby nadużywają.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Dostawa lekkiego oleju opałowego do trzech jednostek oświatowych Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz pracowników Urzędu Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz pracowników Urzędu Gminy Kłodzko.doc
Dotyczy dokumentu:
Wykaz pracowników Urzędu Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz pracowników Urzędu Gminy Kłodzko.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz pracowników Urzędu Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Kłodzko ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości dz. nr 791/47 w Krosnowicach przeznaczonej pod ogródek przydomowy na dzień 26.06.2018 r. godz. 10.00
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obsługa osób niesłyszących
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie zamiaru skorzystania z usług tłumaczaPJM, SJM, SKOG.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ponowne wykorzystanie informacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektorapublicznego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obsługa osób niesłyszących
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zgłoszenie zamiaru skorzystania z usługtłumacza.docx
Dotyczy dokumentu:
Ponowne wykorzystanie informacji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji.docx
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie informacji publicznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek o udostępnienie informacjipublicznej.docx
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie informacji publicznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Stawki opłat za odbiór odpadów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycje
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Petycja - formularz (wzór).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Petycje
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Petycja - formularz (wzór).docx
Dotyczy dokumentu:
Schemat procedury kontroli
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Schemat procedury kontroli
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.

24.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Deklaracje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Deklaracje
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o dotację do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydzierżawienie nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprzedaż i użytkowanie nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o zwrot podatku akcyzowego"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek na wycięcie drzewa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja obiektu na potrzeby Dziennego Domu „Aktywny Senior” w Jaszkowej Górnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja obiektu na potrzeby Dziennego Domu „Aktywny Senior” w Jaszkowej Górnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Modyfikacja SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja obiektu na potrzeby Dziennego Domu „Aktywny Senior” w Jaszkowej Górnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DLA OSÓB PRAWNYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DLA OSÓB PRAWNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DLA OSÓB PRAWNYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DN-1 załącznik nr 1 do Uchwały Rady GminyKłodzko nr 128VII2015 z dnia 26 XI 2015 r.-deklaracja na podatek odnieruchomości.pdf
Dotyczy dokumentu:
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik IN-1 Informacja w sprawie podatku odnieruchomości zał. 5 do Uchwały 113.VII.2015 z dn. 29.10.2015.pdf
Dotyczy dokumentu:
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PODATEK LEŚNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego"
Dotyczy dokumentu:
PODATEK LEŚNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PODATEK LEŚNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik IL-1 Informacja ws podatku leśnego zał. nr3 douchwały 113.VII.2015.pdf
Dotyczy dokumentu:
PODATEK LEŚNY DLA OSÓB PRAWNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PODATEK LEŚNY DLA OSÓB PRAWNYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DL-1 Deklaracja na podatek leśny zał. nr 1 doUchwały 113.VII.2015.pdf
Dotyczy dokumentu:
PODATEK LEŚNY DLA OSÓB PRAWNYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DL-1 Deklaracja na podatek leśny"
Dotyczy dokumentu:
PODATEK ROLNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik IR-1 Informacja ws podatku rolnego zał. 6 doUchwały 113.VII.2015.pdf
Dotyczy dokumentu:
PODATEK ROLNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego "
Dotyczy dokumentu:
PODATEK ROLNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PODATEK ROLNY DLA OSÓB PRAWNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PODATEK ROLNY DLA OSÓB PRAWNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PODATEK ROLNY DLA OSÓB PRAWNYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DR-1 deklaracja na podatek rolny"
Dotyczy dokumentu:
PODATEK ROLNY DLA OSÓB PRAWNYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DR-1 Deklaracja na podatek rolny zał. nr 4 douchwały 113.VII.2015.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Kłodzko zaprasza do składania ofert na kompleksową organizację wesołego miasteczka podczas "Dożynek Gminy Kłodzko Gorzuchów 2018"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zaproszenie do składania ofert.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Kłodzko zaprasza do składania ofert na kompleksową organizację wesołego miasteczka podczas "Dożynek Gminy Kłodzko Gorzuchów 2018"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zaproszenie do składania ofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 782/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dn. 23.05.2018 w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w spr. maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kłodzko, w spr. zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w Gminie Kłodzko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 782/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dn. 23.05.2018 w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w spr. maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kłodzko, w spr. zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w Gminie Kłodzko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Kłodzko zaprasza do składania ofert na kompleksową organizację wesołego miasteczka podczas "Dożynek Gminy Kłodzko Gorzuchów 2018"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tabela cen i stawek opłat za usługi dodatkowe wykonywane przez ZWiK GK. na rzecz odbiorcy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Akt założycielski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Majątek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Majątek SP im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Akt założycielski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Akty prawa miejscowego 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Akty prawa miejscowego 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Akty prawa miejscowego 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Akty prawa miejscowego 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Akty prawa miejscowego 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Akty prawa miejscowego 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Akty prawa miejscowego 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Akty prawa miejscowego 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Utworzenie Wiejskiego Miejsca Spotkań w Krosnowicach będącego częścią projektu pn.: ”Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic – III przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 9 - Przedmiar - Z41. PRZEDMIAR BUDOWLANE, SANIT..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Utworzenie Wiejskiego Miejsca Spotkań w Krosnowicach będącego częścią projektu pn.: ”Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic – III przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 9 - Pzedmiar. - Z42. PRZEDMIARINSTALACJE ELEKTRYCZNE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Utworzenie Wiejskiego Miejsca Spotkań w Krosnowicach będącego częścią projektu pn.: ”Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic – III przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7- Proj. Bud. - Z40. ZESTAWIENIESTALI ZBROJENIOWEJ.xls"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Utworzenie Wiejskiego Miejsca Spotkań w Krosnowicach będącego częścią projektu pn.: ”Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic – III przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 8 - STWiOR. - Z29. STWIOR.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Utworzenie Wiejskiego Miejsca Spotkań w Krosnowicach będącego częścią projektu pn.: ”Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic – III przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj. Bud. - Z38..ZESTAWIENIEWIĘŹBY PERGOLA.xls"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Utworzenie Wiejskiego Miejsca Spotkań w Krosnowicach będącego częścią projektu pn.: ”Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic – III przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj. Bud. - Z39. ZESTAWIENIEWIĘŹBY WIATA.xls"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Utworzenie Wiejskiego Miejsca Spotkań w Krosnowicach będącego częścią projektu pn.: ”Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic – III przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7- Proj. Bud. - Z35. WARUNKIKANALIZACJA DESZCZOWA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Utworzenie Wiejskiego Miejsca Spotkań w Krosnowicach będącego częścią projektu pn.: ”Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic – III przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj. Bud. - Z32. UZGODNIENIEWOD-KAN 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Utworzenie Wiejskiego Miejsca Spotkań w Krosnowicach będącego częścią projektu pn.: ”Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic – III przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj. Bud. - Z33. UZGODNIENIEWOD-KAN 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Utworzenie Wiejskiego Miejsca Spotkań w Krosnowicach będącego częścią projektu pn.: ”Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic – III przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj. Bud. - Z34. UZGODNIENIEWOD-KAN. zał. graf..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Utworzenie Wiejskiego Miejsca Spotkań w Krosnowicach będącego częścią projektu pn.: ”Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic – III przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj. Bud. - Z36. WARUNKI WOD -KAN.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Utworzenie Wiejskiego Miejsca Spotkań w Krosnowicach będącego częścią projektu pn.: ”Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic – III przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj. Bud. - Z37. WARUNKIPRZYŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Utworzenie Wiejskiego Miejsca Spotkań w Krosnowicach będącego częścią projektu pn.: ”Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic – III przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj. Bud. - Z26. DRENAŻPRZEKROJE POPRZECZNE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Utworzenie Wiejskiego Miejsca Spotkań w Krosnowicach będącego częścią projektu pn.: ”Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic – III przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj. Bud. - Z27. SCHEMAT ZASIL.I ROZDZ. EN. EL.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Utworzenie Wiejskiego Miejsca Spotkań w Krosnowicach będącego częścią projektu pn.: ”Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic – III przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj. Bud. - Z28. INST EL.KONTENER, WIATA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Utworzenie Wiejskiego Miejsca Spotkań w Krosnowicach będącego częścią projektu pn.: ”Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic – III przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj. Bud. - Z30. UZGODNIENIEDRENAŻU 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Utworzenie Wiejskiego Miejsca Spotkań w Krosnowicach będącego częścią projektu pn.: ”Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic – III przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj. Bud. - Z31.UZGODNIENIEDRENAŻU zał graf.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 14/D/2018 z dnia 17 maja 2018r. nieruchomości gruntowych do dzierżawy pod obiekt nietrwały typu garaż
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Utworzenie Wiejskiego Miejsca Spotkań w Krosnowicach będącego częścią projektu pn.: ”Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic – III przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj. Bud. - Z21. SKATEPARKPRZEKRÓJ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Utworzenie Wiejskiego Miejsca Spotkań w Krosnowicach będącego częścią projektu pn.: ”Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic – III przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj. Bud. - Z22. STUDNIAWODOMIERZOWA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Utworzenie Wiejskiego Miejsca Spotkań w Krosnowicach będącego częścią projektu pn.: ”Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic – III przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj. Bud. - Z23. PRZYŁĄCZEWOD-KAN. RZUT PRZYZIEMIA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Utworzenie Wiejskiego Miejsca Spotkań w Krosnowicach będącego częścią projektu pn.: ”Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic – III przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj. Bud. - Z24. PROFILKANALIZACJI SANIT..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Utworzenie Wiejskiego Miejsca Spotkań w Krosnowicach będącego częścią projektu pn.: ”Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic – III przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj. Bud. - Z25. INST.ROZSĄCZAJĄCA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Utworzenie Wiejskiego Miejsca Spotkań w Krosnowicach będącego częścią projektu pn.: ”Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic – III przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj. Bud. - Z16. STOPYFUNDAMENTOWE WIATY.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Utworzenie Wiejskiego Miejsca Spotkań w Krosnowicach będącego częścią projektu pn.: ”Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic – III przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj. Bud. - Z17. PERGOLA ŁUKOWARZUT PRZYZIEMIA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Utworzenie Wiejskiego Miejsca Spotkań w Krosnowicach będącego częścią projektu pn.: ”Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic – III przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj. Bud. - Z18. PERGOLAŁUKOWA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Utworzenie Wiejskiego Miejsca Spotkań w Krosnowicach będącego częścią projektu pn.: ”Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic – III przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj. Bud. - Z19. PERGOLA STOPYFUNDAMENTOWE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Utworzenie Wiejskiego Miejsca Spotkań w Krosnowicach będącego częścią projektu pn.: ”Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic – III przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj. Bud. - Z20. SKATEPARKMINIRAMPA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Utworzenie Wiejskiego Miejsca Spotkań w Krosnowicach będącego częścią projektu pn.: ”Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic – III przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj. Bud. - Z6.NAWIERZCHNIE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Utworzenie Wiejskiego Miejsca Spotkań w Krosnowicach będącego częścią projektu pn.: ”Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic – III przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj. Bud. - Z7. KONTENER,SCENA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Utworzenie Wiejskiego Miejsca Spotkań w Krosnowicach będącego częścią projektu pn.: ”Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic – III przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj. Bud. - Z8. FUNDAMENTYSCENY.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Utworzenie Wiejskiego Miejsca Spotkań w Krosnowicach będącego częścią projektu pn.: ”Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic – III przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj. Bud. - Z9. ELEWACJEWIATY.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Utworzenie Wiejskiego Miejsca Spotkań w Krosnowicach będącego częścią projektu pn.: ”Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic – III przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj. Bud. - Z10. FUNDAMENTYWIATY.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Utworzenie Wiejskiego Miejsca Spotkań w Krosnowicach będącego częścią projektu pn.: ”Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic – III przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj. Bud. - Z11. PRZEKROJEWIATY.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Utworzenie Wiejskiego Miejsca Spotkań w Krosnowicach będącego częścią projektu pn.: ”Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic – III przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj. Bud. - Z12. RZUT PRZYZIEMIAWIATY.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Utworzenie Wiejskiego Miejsca Spotkań w Krosnowicach będącego częścią projektu pn.: ”Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic – III przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj. Bud. - Z13. RZUT WIĘŹBYWIATY.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Utworzenie Wiejskiego Miejsca Spotkań w Krosnowicach będącego częścią projektu pn.: ”Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic – III przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj. Bud. - Z14. RZUT DACHUWIATY.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Utworzenie Wiejskiego Miejsca Spotkań w Krosnowicach będącego częścią projektu pn.: ”Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic – III przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj. Bud. - Z15. STOPY I ŁAWYWIATY.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Utworzenie Wiejskiego Miejsca Spotkań w Krosnowicach będącego częścią projektu pn.: ”Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic – III przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj. Bud. - Z1. OPISTECHNICZNY.doc"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Utworzenie Wiejskiego Miejsca Spotkań w Krosnowicach będącego częścią projektu pn.: ”Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic – III przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj. Bud. - Z2. A0 ZABUDOWA IZAGOSPODAROWANIE TERENUPB KROSNOWICE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Utworzenie Wiejskiego Miejsca Spotkań w Krosnowicach będącego częścią projektu pn.: ”Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic – III przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj. Bud. - Z3. A1 SZCZEGÓŁ.ZABUDOWA I ZAGOSPODAROWANIE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Utworzenie Wiejskiego Miejsca Spotkań w Krosnowicach będącego częścią projektu pn.: ”Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic – III przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj. Bud. - Z4. A2 NAWIERZCHNIEZABUDOWA I ZAGOSPODAROWANIE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Utworzenie Wiejskiego Miejsca Spotkań w Krosnowicach będącego częścią projektu pn.: ”Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic – III przetarg”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj. Bud. - Z5. OGRODZENIE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Utworzenie Wiejskiego Miejsca Spotkań w Krosnowicach będącego częścią projektu pn.: ”Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic – III przetarg”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 13/D/2018 z dnia 17 maja 2018r. nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżwy pod ogródek przydomowy w Ołdrzychowicach Kłodzkich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 12/D/2018 z dnia 10 maja 2018r. nieruchomości gruntowych przeznaconych do dzierżawy pod ogródek przydomowy w Krosnowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i sprzętu multimedialnego do przedszkola i żłobka w Jaszkowej Dolnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o LIV Sesji Rady Gminy Kłodzko w dniu 30 maja 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ULGI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZA 2017 ROK
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ULGI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZA 2017 ROK
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Schemat procedury kontroli
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrola podatkowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Dostawa lekkiego oleju opałowego do trzech jednostek oświatowych Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG-1)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "CEIDG-1_2018-04-24.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG-1)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "CEIDG-MW_2018-04-24.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG-1)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "CEIDG-PN_2018-04-24.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG-1)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "CEIDG-RB_2018-04-24.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG-1)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "CEIDG-RD_2018-04-24.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG-1)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "CEIDG-SC_2018-04-24.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG-1)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG-1)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wpis do centralnej ewidencji iinformacji o działalności gospodarczej (CEIDG-1)
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG-1)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ceidg-sc_w1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG-1)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ceidg-rd_w1-8-3.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG-1)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ceidg-rb_w1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG-1)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ceidg-pn.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG-1)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ceidg-mw.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Działalność gpspodarcza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna