Rejestr zmian w biuletynie

26.04.2019

Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu - dodatkowe zgłoszenia kandydatów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu - dodatkowe zgłoszenia kandydatów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Dostawa fabrycznie nowego autobusu w formie leasingu operacyjnego przeznaczonego do przewozu osób
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie - Wójt Gminy Kłodzko ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór Operatora Projektu, w ramach realizacji zadania publicznego na terenie gminy Kłodzko (wiejskiej) w formie regrantingu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie - Wójt Gminy Kłodzko ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór Operatora Projektu, w ramach realizacji zadania publicznego na terenie gminy Kłodzko (wiejskiej) w formie regrantingu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "regranting_wzor_oferty.docx"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie - Wójt Gminy Kłodzko ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór Operatora Projektu, w ramach realizacji zadania publicznego na terenie gminy Kłodzko (wiejskiej) w formie regrantingu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PLATFORMA ZAKUPOWA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PLATFORMA ZAKUPOWA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PLATFORMA ZAKUPOWA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PLATFORMA ZAKUPOWA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Starków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz pracowników Urzędu Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz pracowników Urzędu Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.04.2019

Dotyczy dokumentu:
PROTOKOŁY RADY GMINY KŁODZKO VIII KADENCJI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROTOKOŁY RADY GMINY KŁODZKO VIII KADENCJI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr V.VIII.2019 z Sesji Rady Gminy z dnia25 stycznia 2019 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
PROTOKOŁY RADY GMINY KŁODZKO VIII KADENCJI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr VI.VIII.2019 z dnia 28 lutego 2019r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VIII KADENCJI 2018 - 2023 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 48.VIII.2019 z dn. 18.04.2019 r. w spr.zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2019"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VIII KADENCJI 2018 - 2023 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 49.VIII.2019 z dn. 18.04.2019 r. w spr.zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VIII KADENCJI 2018 - 2023 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 50.VIII.2019 z dn. 18.04.2019 r. w spr.rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VIII KADENCJI 2018 - 2023 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 51.VIII.2019 z dn. 18.04.2019 r. w spr.przystąpienia Gminy Kłodzko do Stowarzyszenia DolnośląskaOrganizacja Turystyczna z siedzibą we Wrocławiu"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VIII KADENCJI 2018 - 2023 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 52.VIII.2019 z dn. 18.04.2019 r. w spr.zamiaru przekształcenia gminnego zakładu budżetowego - ZakładuWodociągów i Kanalizacji Gminy Kłodzko - poprzez jego likwidację wcelu utworzenia spółki prawa handlowego–Zakład Wodociągów iKanalizacji Gminy Kłodzko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VIII KADENCJI 2018 - 2023 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 45.VIII.2019 z dn. 29.03.2019 r. w spr.zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VIII KADENCJI 2018 - 2023 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 46.VIII.2019 z dn. 29.03.2019 r. w spr.przejęcia części drogi krajowej nr DK 33 w miejscowości Żelazno wcelu zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VIII KADENCJI 2018 - 2023 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 47.VIII.2019 z dn. 29.03.2019 r.wprowadzająca zmiany do uchwały nr 16/VIII/2018 Rady Gminy Kłodzko zdnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programuwspółpracy Gminy Kłodzko z organizacjami pozarządowymi orazinnymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego narok 2019"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VIII KADENCJI 2018 - 2023 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 39.VIII.2019 z dn. 29.03.2019 r. w spr.zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Kłodzko z/s w Krosnowicach zobowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu GminyKłodzko, ustalonej na koniec roku 2018"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VIII KADENCJI 2018 - 2023 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 40.VIII.2019 z dn. 29.03.2019 r. w spr.programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiabezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodzko w 2019 roku"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VIII KADENCJI 2018 - 2023 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 41.VIII.2019 z dn. 29.03.2019 r. w spr.wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w Romanowie"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VIII KADENCJI 2018 - 2023 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 42.VIII.2019 z dn. 29.03.2019 r. w spr.wyrażenia zgody na odwołanie darowizny nieruchomości położonej wŻelaźnie, przekazanej na cel publiczny, na rzecz BibliotekiPublicznej Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VIII KADENCJI 2018 - 2023 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 43.VIII.2019 z dn. 29.03.2019 r. w spr.wyrażenia zgody na przekazanie przez Gminę Kłodzko w formie darowiznyna cel publiczny, na rzecz Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko,nieruchomości lokalowej – pomieszczeń Biblioteki Publicznej GminyKłodzko Filii w Wojborzu 138, stanowiącej własność Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VIII KADENCJI 2018 - 2023 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 44.VIII.2019 z dn. 29.03.2019 r. w spr.ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieliprzedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowychprowadzonych przez Gminę Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VIII KADENCJI 2018 - 2023 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 38.VIII.2019 z dn. 29.03.2019 r. w spr.zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VIII KADENCJI 2018 - 2023 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 37.VIII.2019 z dn. 29.03.2019 r. w spr.zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2019"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XIII.11.2019 RIO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XIII.11.2019 RIO"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XIII.11.2019 RIO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Romanowo
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Kłodzko ogłosił wykaz nr 12/D/2019 z dnia 18 kwietnia 2019r. nieruchomosci gruntowych do dzierzawy do uzytkowania rolniczego na terenie Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Kłodzko ogłosił wykaz nr 11/D/2019 z dnia 18 kwietnia 2019r. nieruchomosci gruntowych do dzierzawy pod ogródek przydomow cz. dz. nr 791/47 w Krosnowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa drogi dz. nr 382/3 we wsi Żelazno
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Akty prawa miejscowego 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Marcinów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa twórczej świetlicy tematycznej w miejscowości Gorzuchów w ramach projektu pod nazwą „Budowa twórczych świetlic tematycznych w miejscowości Droszków, Gorzuchów i Młynów” - II przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf"

24.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Druki CEIDG
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Druki CEIDG
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozwój i integracja systemów informatycznych oraz wdrożenie e-usług publicznych na terenie Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wynik IIprzetargu ograniczonego na sprzedaż dz. nr 115-4 w Romanowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wynik II przetargu na sprzedaż działki nr 847/2 w Krosnowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ławica
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

23.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Wojciechowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Dostawa fabrycznie nowego autobusu w formie leasingu operacyjnego przeznaczonego do przewozu osób
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 17/2019 nieruchomości do zbycia dz. nr 606/6 w St. Wielisławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wojbórz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wojbórz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna