Rejestr zmian w biuletynie

02.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - decyzja środowiskowa na wydobywanie kruszywa Bierkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
II przetarg na sprzedaż działki nr 2183 w Krosnowicach pod garaż
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
II przetarg na sprzedaż działki nr 2182 w Krosnowicach pod garaż
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
II przetarg na sprzedaż działki nr 2180 w Krosnowicach pod garaż
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
II przetarg na sprzedaż działki 2181 w Krosnowicach pod garaż
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
II przetarg na sprzedaż działki nr 2179 w krosnowicach pod garaż
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozwój i integracja systemów informatycznych oraz wdrożenie e-usług publicznych na terenie Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Bilans jednostki budżetowej - sprawozdanie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VIII KADENCJI 2018 - 2023 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 50.VIII.2019 z dn. 18.04.2019 r. wspr.rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VIII KADENCJI 2018 - 2023 ROK
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała nr 50.VIII.2019 z dn. 18.04.2019 r. wspr. rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kłodzko
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Kłodzko o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej Piszkowice-Bierkowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Kłodzko o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej Piszkowice-Bierkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o udostępnieniu spisów wyborców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ołdrzychowice Kłodzkie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe za rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZAŁĄCZNIKI"
Dotyczy dokumentu:
WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Kłodzko ogłosił wykaz nr 13/D/2019 z dnia 25 kwietnia 2019r. nieruchomosci gruntowej do dzierzawy pod obiekt nietrwały typu garaż blaszak cz. dz. nr 1901 w Krosnowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wilcza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

29.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Stary Wielisław
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Droszków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kadra
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Druki dla wyborców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DOGŁOSOWANIA"
Dotyczy dokumentu:
Druki dla wyborców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA"
Dotyczy dokumentu:
Druki dla wyborców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Analiza 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna