Rejestr zmian w biuletynie

07.12.2017

Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części dziąłki nr 846/9 i 846/8 w Ołdrzychowicach Kłodzkich - grunt pod garaż
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wykazach nieruchomości do dzierżawy nr 7/D/2017 i 8/D/2017 do użytkowania rolniczego i leśnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku przetargu - grunt pod obiekty nietrwałe typu garaż w Krosnowicach z dnia 27.06.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego o przyjęciu przez Sejmik Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obiweszcenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego o przedłużeniu terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejminu Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnosląskiego organiczeń w zakresie eksploatacji instalacji w których następuje spalanie paliw do 31 października 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obiweszcenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego o przedłużeniu terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejminu Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnosląskiego organiczeń w zakresie eksploatacji instalacji w których następuje spalanie paliw do 31 października 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obiweszcenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego o przedłużeniu terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejminu Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnosląskiego organiczeń w zakresie eksploatacji instalacji w których następuje spalanie paliw do 31 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Obiweszcenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego o przedłużeniu terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejminu Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnosląskiego organiczeń w zakresie eksploatacji instalacji w których następuje spalanie paliw do 31 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamieszczeniu w publicznym dostepnym wykazie danych wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego o przyjęciu przez Sejmik Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego o przyjęciu przez Sejmik Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamieszczeniu w publicznym dostepnym wykazie danych wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w spr. oceny oddziaływania na środowisko inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy Kłodzka w ciągu drogi krajowej nr 33
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszcenie o wydaniu decyzji środowiskowej - budowa obory dla 135 DJP Święcko, dz. nr 53/1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszcenie o wydaniu decyzji środowiskowej - budowa obory dla 135 DJP Święcko, dz. nr 53/1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I przetarg dnia 9 stycznia 2018r.na dzierżawę cz. nieruchomosci połozonych w Młynowie i Ołdrzychowicach Kłodzkich pod obiekt nietrwały typu garaż
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wynik rokowań na sprzedaż lokalu niemieszkalnego w Krosnowicach ul. Fabryczna 18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wynik II przetargu na sprzedaż działki nr 80/1 w Wojciechowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 31/2017 nieruchomości do sprzedaży - lokal mieszkalny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 31/2017 nieruchomości do sprzedaży - lokal mieszkalny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ponowne wykorzystanie informacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr zbiorów danych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

01.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 650/2017 Wójta Gminy Kłodzko w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszcającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kłodzko w okresie od 1 paxdziernika 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 650/2017 Wójta Gminy Kłodzko w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszcającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kłodzko w okresie od 1 paxdziernika 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski dla zadań będących częścią projektu pn."Budowa sieci wodociągowej w Wojborzu, Podzamku i Wilczej oraz sieci kanalizacyjnej w Święcku."
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie o wyborze oferty - nadzór.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski dla zadań będących częścią projektu pn."Budowa sieci wodociągowej w Wojborzu, Podzamku i Wilczej oraz sieci kanalizacyjnej w Święcku."
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego o przyjęciu przez Sejmik Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... następna