Rejestr zmian w biuletynie

10.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Rokowania na sprzedaż działki nr 301/57 w Wojborzu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rokowania na sprzedaż działki nr 301/56 w Wojborzu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jaszkówka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podzamek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie 2018
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "sprawozdanie 2.pdf" na "Informacja dosprawozdania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie 2018
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "sprawozdanie 1.pdf" na"Sprawozdanie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Bilans jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej w Krosnowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej za 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Kłodzko ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierzawę cz. dz. nr 84/2 w Jaszkowej Dolnej przeznaczonej pod obiekt nietrwały typu garaz blaszak, ogłoszony na dzień 10 czerwca 2019r. godz. 10.15
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Kłodzko ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierzawę cz. dz. nr 84/2 w Jaszkowej Dolnej przeznaczonej pod ogródek przydomowy, ogłoszony na dzień 10 czerwca 2019r. godz. 10.00
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu BUS w formie leasingu operacyjnego dla Centrum Integracji Społecznej Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ponowne zawiadomienie o wyborze oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe Gminy Kłodzko za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja dodatkowa za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe Gminy Kłodzko za 2018 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja dodatkowa za 2018 rok
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe pozostałych jednostek i zakładów budżetowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe pozostałych jednostek i zakładów budżetowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa chodnika wraz z oświetleniem oraz parkingu w Starym Wielisławiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa chodnika wraz z oświetleniem oraz parkingu w Starym Wielisławiu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 8 - Przedmiar - instalacjaelektryczna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa chodnika wraz z oświetleniem oraz parkingu w Starym Wielisławiu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 8 - Przedmiar robót - chodnik.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa chodnika wraz z oświetleniem oraz parkingu w Starym Wielisławiu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 8 - Przedmiar robót - parking.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa chodnika wraz z oświetleniem oraz parkingu w Starym Wielisławiu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 9 - Kosztorys ofertowy - chodnik.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa chodnika wraz z oświetleniem oraz parkingu w Starym Wielisławiu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 9 - Kosztorys ofertowy - instalacjaelektryczna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa chodnika wraz z oświetleniem oraz parkingu w Starym Wielisławiu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 9 - Kosztorys ofertowy - parking.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa chodnika wraz z oświetleniem oraz parkingu w Starym Wielisławiu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 10 - STWiOR - branża drogowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa chodnika wraz z oświetleniem oraz parkingu w Starym Wielisławiu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 10 - STWiOR - branża elektryczna poaktualizacji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa chodnika wraz z oświetleniem oraz parkingu w Starym Wielisławiu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 11 - Projekt umowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa chodnika wraz z oświetleniem oraz parkingu w Starym Wielisławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Kłodzko za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe Gminy Kłodzko za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe za rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja dodatkowa - wyciąg z danych"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Bilans 4.pdf" na "Informacjadodatkowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wolnych lokalach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Załączniki do podania o przydział lokalu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kłodzko 2019/2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przyznanie mieszkania komunalnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "deklaracja o dochodach 2019.doc"
Dotyczy dokumentu:
Przyznanie mieszkania komunalnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "oswiadczenie majatkowe członków gospodarstwadomowego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przyznanie mieszkania komunalnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "oświadczenie o tytule prawnym do innegolakalu.docx"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kłodzko - 28.02.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Wód Polskich o zatwierdzeniu taryfy 2018-2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe ZWiK Gminy Kłodzko za 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZWiK Gminy Kłodzko - taryfa za wodę i ścieki 2019/2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.05.2019

Dotyczy dokumentu:
sprawozdanie finansowe za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
sprawozdanie finansowe za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne dot. remontu i przebudoy Filii Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko w Wojborzu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne dot. remontu i przebudoy Filii Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko w Wojborzu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Dostawa fabrycznie nowego autobusu w formie leasingu operacyjnego przeznaczonego do przewozu osób
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa drogi dz. nr 382/3 we wsi Żelazno – II przetarg
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa drogi dz. nr 382/3 we wsi Żelazno – II przetarg
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa drogi dz. nr 382/3 we wsi Żelazno – II przetarg
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ograniczony na sprzedaż działki nr 230 w Gołogłowach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rokowania na sprzedaż działki nr 847/2 w Krosnowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kłodzko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kłodzko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozwój i integracja systemów informatycznych oraz wdrożenie e-usług publicznych na terenie Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie budżetu za I kwartał 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykonanie budżetu za I kwartał 2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie budżetu za I kwartał 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie budżetu za I kwartał 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykonanie budżetu za I kwartał 2019 r."

poprzednia ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... następna