Rejestr zmian w biuletynie

18.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zadanie "Sukcesywna dostawa akcesoriów komputerowych"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi dz. nr 1171/2 i 737 we wsi Jaszkowa Dolna - odwodnienie”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wynik rokowań na sprzedaż dz. nr 80/1 w Wojciechowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wynik rokowań na sprzedaż dz. nr 2178 w Krosnowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wynik rokowań na sprzedaż dz. nr 2177 w krosnowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 683/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 683/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 683/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 682/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ustalania harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniajacym w roku szkolnym 2018/2019 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 681/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 17 stycznia 2018 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko, z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 681/2018 Wójta Gminy Kłodzko zdnia 17 stycznia 2018 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 681/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 17 stycznia 2018 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko, z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz konsultacji"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 681/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 17 stycznia 2018 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko, z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 681/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 17 stycznia 2018 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko, z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 680/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dn. 16.01.2018 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budowy nowego budynku Centrum Biblioteczno-Kulturalnego - Filia w Żelaźnie w Gminie Kłodzko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o komisjach w miesiącu styczniu 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zamówienie z wolnej ręki pn. "Serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kłodzko w okresie od 01.01.2018 do dnia 31.12.2019 będącego własnością Tauron Dystrybucja S.A."
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zatrudnieniu pracownika socjalnego na zastępstwo
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zatrudnieniu pracownika socjalnego na zastępstwo
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla wyborców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla wyborców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 667/2017 z dn. 28.12.2017 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia wykaz nr33/2017"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 669/2017 z dn. 29.12.2017 r. w spr.zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 669A/2017 z dn. 29.12.2017 r. w spr.przekazania środka trwałego"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 664/2017 z dn. 15.12.2017 r. w spr.powołania stałej komisji ustalania szkód i szacowania stratpowstałych wskutek zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych naterenie gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 665/2017 z dn. 22.12.2017 r. w spr.powołania Gminnej Komisji Wyborczej Młodzieżowej Rady Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 666/2017 z dn. 22.12.2017 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia wykaz nr32/2017"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 662/2017 z dn. 13.12.2017 r. w spr.wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Kłodzko części lokaliprzeznaczonych na wynajem jako lokale socjalne"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 663/2017 z dn. 15.12.2017 r. w spr.ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresuupowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz powołania KomisjiKonkursowej do przeprowadzenia tego konkursu"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 1/2018 z dnia 11.01.2018 r -lokal mieszkalny Wojbórz 210a/2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 680/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dn. 16.01.2018 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budowy nowego budynku Centrum Biblioteczno-Kulturalnego - Filia w Żelaźnie w Gminie Kłodzko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna