Rejestr zmian w biuletynie

24.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Postanowienie o zaopiniowaniu Projektu robót geologicznych dla reambulacji Szczegółowej mapy geologicznej Sudetów w skali 1;25000 arkusz Szalejów Górny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wolnych lokalach mieszkalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa chodnika wraz z oświetleniem oraz parkingu w Starym Wielisławiu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomieni o IX Sesji Rady Gminy Kłodzko w dniu 30 maja 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 18/2019 nieruchomości do zbycia dz. nr 1191/4 w St. Wielisławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 145/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr149-2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 21 maja 2019 r. - SzkołaPodstawowa im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku.pdf" na "Załącznik nr 3 doZarządzenia nr 145/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 21 maja 2019 r. -Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 145/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr149-2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 21 maja 2019 r. - PrzedszkoleGminne w Ołdrzychowicach Kłodzkich.pdf" na "Załącznik nr 1 doZarządzenia nr 145-2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 21 maja 2019 r. -Przedszkole Gminne w Ołdrzychowicach Kłodzkich.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 145/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr145-2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 21 maja 2019 r. - PrzedszkoleGminne w Ołdrzychowicach Kłodzkich.pdf" na "Załącznik nr 1 doZarządzenia nr 145/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 21 maja 2019 r. -Przedszkole Gminne w Ołdrzychowicach Kłodzkich.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 145/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr149-2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 21 maja 2019 r. - SzkołaPodstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Jaszkowej Dolnej.pdf" na"Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 145/2019 Wójta Gminy Kłodzko zdnia 21 maja 2019 r. - Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczykaw Jaszkowej Dolnej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 145/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr149-2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 21 maja 2019 r. - SzkołaPodstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Jaszkowej Dolnej.pdf" na"Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 145/2019 Wójta Gminy Kłodzko zdnia 21 maja 2019 r. - Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczykaw Jaszkowej Dolnej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 145/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr149-2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 21 maja 2019 r. - SzkołaPodstawowa im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku.pdf" na "Załącznik nr 3 doZarządzenia nr 145/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 21 maja 2019 r. -Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 145/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr149-2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 21 maja 2019 r. - PrzedszkoleGminne w Ołdrzychowicach Kłodzkich.pdf" na "Załącznik nr 1 doZarządzenia nr 145/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 21 maja 2019 r. -Przedszkole Gminne w Ołdrzychowicach Kłodzkich.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 145/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna RODO.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 145/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula informacyjna RODO.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 145/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna RODO.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 145/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula informacyjna RODO.pdf
Dotyczy dokumentu:
Jaszkowa Dolna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I przetarg na sprzedaż działki nr 822 w Jaszkowej Górnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg na sprzedaż działki nr 107/2 w jaszkowej Górnej /Gaj/
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa drogi dz. nr 382/3 we wsi Żelazno – II przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf"

22.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 10
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Akty prawa miejscowego 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Akty prawa miejscowego 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Kłodzko ogłosił wykaz nr 15/D/2019 z dnia 16 maja 2019r. nieruchomosci gruntowej do dzierzawy pod ogródek przydomowy cz. dz. nr 758/7 w Ołdrzychowicach Kłodzkich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Akty prawa miejscowego 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Kłodzko ogłosił wykaz nr 14/D/2019 z dnia 16 maja 2019r. nieruchomosci gruntowej do dzierzawy pod reklamę cz. dz. nr 530/2 w Żelaźnie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 145/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 145/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Szalejowie Górnym - rok szkolny 2018/2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Procedury współpracy z rodzicami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Rady Pedagogicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kalendarz roku szkolnego 2018-2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kalendarz roku szkolnego 2018-2019"
Dotyczy dokumentu:
Kalendarz roku szkolnego 2018-2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kalendarz imprez i uroczystości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram spotkań z rodzicami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Rozwój i integracja systemów informatycznych oraz wdrożenie e-usług publicznych na terenie Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf"

21.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego o sprostowaniu oczywistych omyłek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Boguszyn
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Boguszyn
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. "Odwodnienie terenu działki nr 93 w Gołogłowach na odcinku 118 mb".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ULGI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZA 2018 ROK
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ULGI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZA 2018 ROK
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 144/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 21 maja 2019 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących ustalenia obowiązującego od dnia 1 września 2019 r. planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko oraz określenia granic ich obwodów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 144-2019 WójtaGminy Kłodzko z dnia 21 maja 2019 r. - Formularz konsultacji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 144/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 21 maja 2019 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących ustalenia obowiązującego od dnia 1 września 2019 r. planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko oraz określenia granic ich obwodów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 144/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 21 maja 2019 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących ustalenia obowiązującego od dnia 1 września 2019 r. planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko oraz określenia granic ich obwodów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 143-2019Wójta Gminy Kłodzko z dnia 21 maja 2019 r. - Formularz konsultacji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 144/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 21 maja 2019 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących ustalenia obowiązującego od dnia 1 września 2019 r. planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko oraz określenia granic ich obwodów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 143/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 21 maja 2019 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kłodzko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 144/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 21 maja 2019 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących ustalenia obowiązującego od dnia 1 września 2019 r. planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko oraz określenia granic ich obwodów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 143/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 21 maja 2019 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kłodzko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja-aktualne_sklady_ObKW
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna