Rejestr zmian w biuletynie

21.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XLVIII Sesji Rady Gminy Kłodzko w dniu 28 grudnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko - pracownik socjalny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o odwołaniu I przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę nieuchomosci dz. nr 1081 o pow. 1,31 ha w Starym Wielisławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Rokowania na sprzedaż działki nr 60/2 w Bierkowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na Zakup pomocy w postaci sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz zestawu do bezprzewodowego dostępu do sieci na potrzeby realizacji zadania związanego z utworzeniem Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji przy Szkole Podstawowej w Jaszkowej Dolnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na Zakup pomocy w postaci sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz zestawu do bezprzewodowego dostępu do sieci na potrzeby realizacji zadania związanego z utworzeniem Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji przy Szkole Podstawowej w Jaszkowej Dolnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na Zakup pomocy w postaci sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz zestawu do bezprzewodowego dostępu do sieci na potrzeby realizacji zadania związanego z utworzeniem Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji przy Szkole Podstawowej w Jaszkowej Dolnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na Zakup pomocy w postaci sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz zestawu do bezprzewodowego dostępu do sieci na potrzeby realizacji zadania związanego z utworzeniem Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji przy Szkole Podstawowej w Jaszkowej Dolnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na Zakup pomocy w postaci sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz zestawu do bezprzewodowego dostępu do sieci na potrzeby realizacji zadania związanego z utworzeniem Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji przy Szkole Podstawowej w Jaszkowej Dolnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyborze "
Dotyczy dokumentu:
Wyniki przetargu z dnia 14.12.2017 r. na dzierżawę
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZGŁOSZENIE WYJAZDU.doc"
Dotyczy dokumentu:
Udostępnianie danych z rejestru
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UDOSTĘPNIENIE DANYCH Z REJSTRU....doc"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę RP
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę RP
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Udostępnianie danych z rejestru
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Wynik przetargu z dnia 12 grudnia 2017r. na najem pomieszczenia o pow. 163 m w Ołdrzychowicach Kłodzkich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki przetargo z dnia 12 grudnia 2017r. na dzierżawę nieruchomosci połozonych w Ołdrzychowicach Kłodzkich z przeznaczeniem pod parking
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Kłodzko w spr. ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadańpublicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kłodzko w 2018 roku będących własnością Gminy Kłodzko”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kłodzko w 2018 roku będących własnością Gminy Kłodzko”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kłodzko w 2018 roku będących własnością Gminy Kłodzko”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wyniki I przetargu ograniczonego na sprzedaż dz. nr 97/2 w Podzamku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki I przetargu ograniczonego na sprzedaż dz. 97/1 w Podzamku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rokowania na sprzedaż dzaiłki nr 2178 w Krosnowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rokowania na sprzedaż działki nr 2177 wKkrosnowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rokowania na sprzedaż działki nr 80/1 w Wojciechowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna