Rejestr zmian w biuletynie

31.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 154/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krosnowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 154/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krosnowicach
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik do Zarządzania nr 154/2019Wójta Gminy Kłodzko z dnia 31 maja 2019 r. - Ogłoszenie okonkursie.pdf" na "Załącznik do Zarządzenia nr 154/2019 Wójta GminyKłodzko z dnia 31 maja 2019 r. - Ogłoszenie o konkursie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 154/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krosnowicach
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik do Zarządzenia nr 154-2019Wójta Gminy Kłodzko z dnia 31 maja 2019 r. - Ogłoszenie okonkursie.pdf" na "Załącznik do Zarządzenia nr 154/2019 Wójta GminyKłodzko z dnia 31 maja 2019 r. - Ogłoszenie o konkursie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 154/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krosnowicach
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 154-2019 Wójta GminyKłodzko z dnia 31 maja 2019 r..pdf" na "Zarządzenie nr 154/2019 WójtaGminy Kłodzko z dnia 31 maja 2019 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 154/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krosnowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 154/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krosnowicach
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 154/2019 Wójta GminyKłodzko z dnia 31 maja 2019 r..pdf" na "Zarządzenie nr 154/2019 WójtaGminy Kłodzko z dnia 31 maja 2019 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 154/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krosnowicach
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik do Zarządzanie nr 154Wójta Gminy Kłodzko z dnia 30 maja 2019 r..pdf" na "Załącznik doZarządzania nr 154/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 31 maja 2019 r. -Ogłoszenie o konkursie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 154/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krosnowicach
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 154 Wójta GminyKłodzko z dnia 30 maja 2019 r..pdf" na "Zarządzenie nr 154/2019 WójtaGminy Kłodzko z dnia 31 maja 2019 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie Gminy Kłodzko za 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie Gminy Kłodzko za 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RAPORT O STANIE GMINY ZA 2018 30 06 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie Gminy Kłodzko za 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie Gminy Kłodzko za 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik RAPORT O STANIE GMINY ZA 2018 30 06 2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie Gminy Kłodzko za 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie Gminy Kłodzko za 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 154/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krosnowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Kłodzko ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierzawę cz. dz. nr 1901 w Krosnowicach przeznaczonej pod obiekt nietrwały typu garaż blaszak, ogłoszony na dzień 1 lipca 2019r. godz. 10.00
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg na sprzedaż działki nr 140/5 w Wojciechowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z funkcją grzania i chłodzenia pomieszczeń kuchni, zmywalni i przygotowalni wstępnej w budynku żłobka w Jaszkowej Dolnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe: wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta za rok 2018 złożone w 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.05.2019

Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 129/2019 z dn. 29.04.2019 r. w spr.zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2019"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 130/2019 z dn. 07.05.2019 r. w spr.powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargunieograniczonego pn. „Budowa drogi dz. nr 382/3 we wsi Żelazno –II przetarg”"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 131/2019 z dn. 09.05.2019 r. w spr.powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenie przetargunieograniczonego pn. „Budowa chodnika wraz z oświetleniem orazparkingu w Starym Wielisławiu”"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 123/2019 z dn. 18.04.2019 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 11/D/2019"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 124/2019 z dn. 18.04.2019 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy wykaz nr12/D/2019"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 125/2019 z dn. 19.04.2019 r. w spr.powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenie przetargunieograniczonego pn. „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f” "
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 126/2019 z dn. 25.04.2019 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 127/2019 z dn. 26.04.2019 r. w spr.ogłoszenia konkursu ofert na wybór Operatora Projektu w ramachrealizacji zadania publicznego na terenie gminy Kłodzko (wiejskiej) wformie regrantingu w zakresie kultury sztuki, ochrony dóbr kultury orazpowołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia tego konkursu"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 122/2019 z dn.18.04.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej dozbycia17/2019" na "Zarządzenie nr 122/2019 z dn. 18.04.2019 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia 17/2019"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 117/2019 z dn. 11.04.2019 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nr9/D/2019"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 118/2019 z dn. 11.04.2019 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nr10/D/2019"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 119/2019 z dn. 15.04.2019 r. w spr.wprowadzenia Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnychUrzędu Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 121/2019 z dn. 16.04.2019 r. w spr.zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Kłodzko nr 372/2012z dnia 29 czerwca2012r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu świetlic wiejskichstanowiących mienie komunalne Gminy Kłodzko, niebędących wużyczeniu Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji z/s w OłdrzychowicachKłodzkich"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 122/2019 z dn. 18.04.2019 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia17/2019"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek zamawiającego w sprawie przedłużeniaterminu związania ofertą.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY-termin zw.ofertą.docx"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o sprzedaży zużytych środków transportu ZWiK GK. i regulamin pisemnegokonkursu ofert - 24.05.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków oraz zagospodarowanie terenu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik Nr 9 - STWiOR ROBOTY ZIEMNE WYKOPYLINIOWE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków oraz zagospodarowanie terenu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik Nr 9 - STWiOR SIECI WODOCIĄGOWE ZTWORZYW SZTUCZNYCH.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków oraz zagospodarowanie terenu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik Nr 9 - STWiOR WYMAGANIA OGÓLNE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków oraz zagospodarowanie terenu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik Nr 10 - Projekt umowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków oraz zagospodarowanie terenu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 11 - Harmonogram rzeczowofinansowy.xlsx"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków oraz zagospodarowanie terenu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik Nr 7 - Proj.bud. - PROJEKTZAGOSPODAROWANIA TERENU.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków oraz zagospodarowanie terenu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik Nr 7 - Proj.bud. - ZAGOSPODAROWANIETERENU.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków oraz zagospodarowanie terenu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik Nr 8 - Przedmiar ath Piszkowice 59e-fbudowa oczyszczalni i zagospodarowanie terenu.ath"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków oraz zagospodarowanie terenu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik Nr 8 - Przedmiar budowa oczyszczalni izagospodarowanie terenu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków oraz zagospodarowanie terenu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik Nr 7 - Proj.bud. - DETAL B REMONTNAWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków oraz zagospodarowanie terenu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik Nr 7 - Proj.bud. - DETAL C MIEJSCE NAODPADY.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków oraz zagospodarowanie terenu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik Nr 7 - Proj.bud. - DETAL E PRZYDOMOWAOCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków oraz zagospodarowanie terenu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik Nr 7 - Proj.bud. - INWENTARYZACJAELEWACJA WIDOK 1-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków oraz zagospodarowanie terenu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik Nr 7 - Proj.bud. - INWENTARYZACJA RZUTPARTERU.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków oraz zagospodarowanie terenu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik Nr 7 - Proj.bud. - OPIS TECHNICZNY.docx"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków oraz zagospodarowanie terenu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik Nr 7 - Proj.bud. - DETAL A UTWARDZENIENAWIERZCHNI.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków oraz zagospodarowanie terenu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik Nr 7 - Proj.bud. - INWENTARYZACJAELEWACJA WIDOK 3-3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków oraz zagospodarowanie terenu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik Nr 7 - Proj.bud. - PROJEKT RZUTPARTERU.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków oraz zagospodarowanie terenu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z działalności OPS za 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Wyniki otwartego konkursu ofert na wybór Operatora Projektu w ramach ....regrantingu...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Kłodzko ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierzawę nieruchomosci niezabudownaych przeznaczonych do użytkowania rolniczego, ogłoszony na dzień 28 czerwca 2019r. godz. 10.15
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Kłodzko ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierzawę cz. dz. nr 791/47 w Krosnowicach przeznaczonej pod ogródek przydomowy, ogłoszony na dzień 28 czerwca 2019r. godz. 10.00
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Kłodzko ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierzawę nieruchomosci niezabudowanych przeznaczonych do użytkowania leśnego, ogłoszony na dzień 25 czerwca 2019r. godz. 11.30
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Kłodzko ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierzawę nieruchomosci niezabudowanych przeznaczonych do użytkowania leśnego, ogłoszony na dzień 25 czerwca 2019r. godz. 11.00
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Kłodzko ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierzawę nieruchomosci niezabudowanych przeznaczonych do użytkowania leśnego, ogłoszony na dzień 25 czerwca 2019r. godz. 10.30
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Kłodzko ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierzawę nieruchomosci niezabudowanych przeznaczonych do użytkowania leśnego, ogłoszony na dzień 25 czerwca 2019r. godz. 10.00
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Kłodzko ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierzawę nieruchomosci niezabudowanych przeznaczonych do użytkowania leśnego, ogłoszony na dzień 24 czerwca 2019r. godz. 11.30
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Kłodzko ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierzawę nieruchomosci niezabudowanych przeznaczonych do użytkowania leśnego, ogłoszony na dzień 24 czerwca 2019r. godz. 11.00
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Kłodzko ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierzawę nieruchomosci niezabudowanych przeznaczonych do użytkowania leśnego, ogłoszony na dzień 24 czerwca 2019r. godz. 10.30
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Kłodzko ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierzawę nieruchomosci niezabudowanych przeznaczonych do użytkowania leśnego, ogłoszony na dzień 24 czerwca 2019r. godz. 10.00
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna