Rejestr zmian w biuletynie

04.07.2018

Dotyczy dokumentu:
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 10.286.900 PLN
Treść zmiany:
Usunięto załącznik OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf
Dotyczy dokumentu:
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 10.286.900 PLN
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 10.286.900 PLN
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY KŁODZKO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 826.2018 Wójta Gminy Kłodzko z dn.02.07.2018 r. w spr. zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu GminyKłodzko"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. pn. Modernizacja obiektu na potrzeby Dziennego Domu „Aktywny Senior” w Jaszkowej Górnej – III przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7 - STWiOR.zip"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. pn. Modernizacja obiektu na potrzeby Dziennego Domu „Aktywny Senior” w Jaszkowej Górnej – III przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 8 - przedmiar - Zadanie nr 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. pn. Modernizacja obiektu na potrzeby Dziennego Domu „Aktywny Senior” w Jaszkowej Górnej – III przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 8 - przedmiar - Zadanie nr 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. pn. Modernizacja obiektu na potrzeby Dziennego Domu „Aktywny Senior” w Jaszkowej Górnej – III przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 9 do SIWZ-Projekt umowy-Zadanie nr1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. pn. Modernizacja obiektu na potrzeby Dziennego Domu „Aktywny Senior” w Jaszkowej Górnej – III przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 9 do SIWZ-Projekt umowy-Zadanie nr2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. pn. Modernizacja obiektu na potrzeby Dziennego Domu „Aktywny Senior” w Jaszkowej Górnej – III przetarg
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na cykliczną dostawę opału na sezon grzewczy 20182019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty "

03.07.2018

Dotyczy dokumentu:
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OKSiR GK ZA ROK 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OKSiR GK ZA ROK 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Owieszczenie o wszczęciu postępowania - decyzja środowiskowa budowa MEW Szalejów Dolny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 454.VII.2018 z dn. 15.06.2018 r. w spr.wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego dokąpieli w 2018 roku na terenie Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 452.VII.2018 z dn. 15.06.2018 r. w spr.maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych naterenie Gminy Kłodzko, w spr. zasad usytuowania na terenie Gminy miejscsprzedaży i podawania napojów alkoholowych w Gminie Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 453.VII.2018 z dn. 15.06.2018 r. w spr.zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 450.VII.2018 z dn. 15.06.2018 r. w spr.uchylenia uchwały nr 402/VII/2018 Rady Gminy Kłodzko z dnia 26 lutego2018r. w spr. Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dziecii młodzieży z terenu Gminy Kłodzko im. Grzegorza Ciechowskiego"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 451.VII.2018 z dn. 15.06.2018 r.dotycząca uchylenia uchwały nr 403/VII/2018 Rady Gminy Kłodzko z dnia26 lutego 2018r. w spr. warunków, trybu oraz zakresie udzielania pomocyuzdolnionym uczniom i studentom w ramach Lokalnego programu wspieraniaedukacji uzdolnionych uczniów i studentów z terenu Gminy Kłodzko im.Grzegorza Ciechowskiego"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 447.VII.2018 z dn. 15.06.2018 r. w spr.udzielenia Wójtowi Gminy Kłodzko absolutorium z tytułu wykonaniabudżetu za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 448.VII.2018 z dn. 15.06.2018 r. w spr.zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 449.VII.2018 z dn. 15.06.2018 r. w spr.zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 445.VII.2018 z dn. 15.06.2018 r. w spr.zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodzko za rok 2017, "
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 446.VII.2018 z dn. 15.06.2018 r. w spr.zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kłodzko za rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na roboty remontowe tarasu Przedszkola Gminnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bierkowicach 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.07.2018

Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 21/17 w Jaszkówce
Treść zmiany:
Usunięto załącznik I przetarg ustny nieograniczony na sprzedażdziałki nr 21/17 w Jaszkówce
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 21/17 w Jaszkówce
Treść zmiany:
Dodano załącznik "I przetarg ustny nieograniczony na sprzedażdziałki nr 21/17 w Jaszkówce"
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 21/17 w Jaszkówce
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż dz. 5/5 w Jaszkówce
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż dz. 5/5 wJaszkówce"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż dz. 5/5 w Jaszkówce
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż dz. 5/5 w Jaszkówce
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż dz. 5/5 wJaszkówce
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Kłodzko ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż ruchomości pochodzącej z demontażu kotłów grzewczych i bojlera
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przetarg ofertowy na sprzedaż ruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Kłodzko ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż ruchomości pochodzącej z demontażu kotłów grzewczych i bojlera
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Kłodzko ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż ruchomości pochodzącej z demontażu kotłów grzewczych i bojlera
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Kłodzko ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż ruchomości pochodzącej z demontażu kotłów grzewczych i bojlera
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o sprzedaży ruchomości
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Kłodzko ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż ruchomości pochodzącej z demontażu kotłów grzewczych i bojlera
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż dz. 5/5 w Jaszkówce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 21/17 w Jaszkówce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Poprawione .Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów żywnościowych do Przedszkola Gminnego w Krosnowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na cykliczną dostawę opału na sezon grzewczy 20182019
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

29.06.2018

Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja obiektu na potrzeby Dziennego Domu „Aktywny Senior” w Jaszkowej Górnej – II przetarg
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja obiektu na potrzeby Dziennego Domu „Aktywny Senior” w Jaszkowej Górnej – II przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy- Administrator Systemu Informatycznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy- Administrator Systemu Informatycznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie w sprawie zatrudnienia opiekuna osoby starszej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z rozpoznania cenowego na szacunki nieruchomości do przekazania w trwały zarząd
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zadanie: Wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obowiązek informacyjny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zadanie: Wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt umowy zał. nr 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zadanie: Wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zadanie: Obsługa informatyczna Urzędu Gminy Kłodzko w okresie od 01.08.2018 r. do 31.07.2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obowiązek informacyjny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 23/D/2018 nieruchomości przeznaczonych do najmu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 23/D/2018 nieruchomości przeznaczonych do najmu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 15/2018 nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o LVI Sesji Rady Gminy Kłodzko w dniu 5 lipca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna