Rejestr zmian w biuletynie

05.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykaz pracowników Urzędu Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROTOKOŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr XLVII.VII.2017 z Sesji Rady Gminy zdn. 18.12.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
PROTOKOŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr XLVIII.VII.2017 z Sesji Rady Gminy zdn. 28.12.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 395.VII.2018 z dn. 29.01.2018 r. w spr.określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego dopublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołachpodstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 396.VII.2018 z dn. 29.01.2018 r. w spr.uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 397.VII.2018 z dn. 29.01.2018 r. w spr.zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 392.VII.2018 z dn. 29.01.2018 r. w spr.zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 393.VII.2018 z dn. 29.01.2018 r. w spr.wyrażenia zgody na przekazanie przez Gminę Kłodzko w formie darowiznyna cel publiczny, na rzecz Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko,nieruchomości gruntowej położonej w Żelaźnie, stanowiącejwłasność Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 394.VII.2018 z dn. 29.01.2018 r. w spr.zmiany uchwały Nr 362/VI/2013 Rady Gminy Kłodzko z dnia 27 marca 2013r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwieŻłobek Gminny w Ołdrzychowicach Kłodzkich"

31.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 3/2018 nieruchomości do sprzedaży dz. nr 57 w Podzamku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 2/2018 nieruchomości dz. nr 1081 w St. Wielisławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. oświaty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki mieszkaniowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut OKSiR Gm. kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Statut OKSiR GK"
Dotyczy dokumentu:
Statut OKSiR Gm. kłodzko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut OKSiR Gm. kłodzko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut OKSiR Gm. kłodzko
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Statut Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji GminyKłodzko
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zakup pomocy w postaci tablicy interaktywnej i projektora na potrzeby realizacji zadania związanego z utworzeniem Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji przy Szkole Podstawowej w Jaszkowej Dolnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna