Rejestr zmian w biuletynie

06.06.2019

Dotyczy dokumentu:
WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020 - 2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020 - 2023
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA.docx
Dotyczy dokumentu:
WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020 - 2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA.docx"
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Kłodzko ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Informatyk urzędu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont dachu, części wspólnych i lokalu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienia - 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont dachu, części wspólnych i lokalu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Decyzja - pozwolenie na prowadzenie robótbudowlanych przy zabytku.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont dachu, części wspólnych i lokalu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pismo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.pdf"
Dotyczy dokumentu:
WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020 - 2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020 - 2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
protokół kontroli PUP w Kłodzku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.06.2019

Dotyczy dokumentu:
UWAGA - zmiana terminu składania ofert. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia Gminy Kłodzko i jednostek organizacyjnych, których interesy majątkowe są objęte ubezpieczeniem
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia(4)03a gm kłodzko zał nr1 ogień 2019-2022.pdf
Dotyczy dokumentu:
UWAGA - zmiana terminu składania ofert. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia Gminy Kłodzko i jednostek organizacyjnych, których interesy majątkowe są objęte ubezpieczeniem
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia(3)03 gm kłodzko wniosek og. 2019 2022.pdf
Dotyczy dokumentu:
UWAGA - zmiana terminu składania ofert. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia Gminy Kłodzko i jednostek organizacyjnych, których interesy majątkowe są objęte ubezpieczeniem
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 8 - Projekt umowy generalnej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UWAGA - zmiana terminu składania ofert. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia Gminy Kłodzko i jednostek organizacyjnych, których interesy majątkowe są objęte ubezpieczeniem
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 9 - gm kłodzko_Dodatkowe informacje oryzyku Zał Nr 9.doc"
Dotyczy dokumentu:
UWAGA - zmiana terminu składania ofert. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia Gminy Kłodzko i jednostek organizacyjnych, których interesy majątkowe są objęte ubezpieczeniem
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik Nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia- Zad BWykazy mienia pdf połaczony.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UWAGA - zmiana terminu składania ofert. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia Gminy Kłodzko i jednostek organizacyjnych, których interesy majątkowe są objęte ubezpieczeniem
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia (1)gmkłodzko Karta Ryzyka 2019 zad A pdf połączony.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UWAGA - zmiana terminu składania ofert. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia Gminy Kłodzko i jednostek organizacyjnych, których interesy majątkowe są objęte ubezpieczeniem
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia(2)02b ANEKS gm kłodzko do wn OC 2019-2022.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UWAGA - zmiana terminu składania ofert. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia Gminy Kłodzko i jednostek organizacyjnych, których interesy majątkowe są objęte ubezpieczeniem
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia (3)03gm kłodzko wniosek og. 2019 2022.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UWAGA - zmiana terminu składania ofert. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia Gminy Kłodzko i jednostek organizacyjnych, których interesy majątkowe są objęte ubezpieczeniem
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia(4)03a gm kłodzko zał nr1 ogień 2019-2022.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UWAGA - zmiana terminu składania ofert. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia Gminy Kłodzko i jednostek organizacyjnych, których interesy majątkowe są objęte ubezpieczeniem
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia(5)03og gm kłodzko 2019 Zad B pdf połaczony.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UWAGA - zmiana terminu składania ofert. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia Gminy Kłodzko i jednostek organizacyjnych, których interesy majątkowe są objęte ubezpieczeniem
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia (6)04miu gm kłodzko Zad B 2019 pdf połaczony.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UWAGA - zmiana terminu składania ofert. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia Gminy Kłodzko i jednostek organizacyjnych, których interesy majątkowe są objęte ubezpieczeniem
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia (7)05kr gm kłodzko 2019 Zad B pdf połaczony.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UWAGA - zmiana terminu składania ofert. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia Gminy Kłodzko i jednostek organizacyjnych, których interesy majątkowe są objęte ubezpieczeniem
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia (8)06sel gm kłodzko 2019 Zad B pdf połaczony.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UWAGA - zmiana terminu składania ofert. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia Gminy Kłodzko i jednostek organizacyjnych, których interesy majątkowe są objęte ubezpieczeniem
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia(9)Gmina Kłodzko_zestawienie szkód na dzień 2019 05 17_Majątek_InterRisk_excel.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UWAGA - zmiana terminu składania ofert. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia Gminy Kłodzko i jednostek organizacyjnych, których interesy majątkowe są objęte ubezpieczeniem
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont dachu, części wspólnych i lokalu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 8 - Przedmiar - Z26.PrzedmiarPiszkowice 59 e-f remont dachu i części wspólnych.ath"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont dachu, części wspólnych i lokalu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 9 - Z21. STWiOR SIECI WODOCIĄGOWE ZTWORZYW SZTUCZNYCH.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont dachu, części wspólnych i lokalu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 9 - Z19. STWiOR WYMAGANIAOGÓLNE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont dachu, części wspólnych i lokalu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 9 - Z20. STWiOR POKRYCIE DACHOWEBLACHA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont dachu, części wspólnych i lokalu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 9 - Z22. STWiOR ROBOTY ZIEMNE WYKOPYLINIOWE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont dachu, części wspólnych i lokalu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 10 - Projekt umowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont dachu, części wspólnych i lokalu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj. bud. -Z40. Z05 DETAL DIZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont dachu, części wspólnych i lokalu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj. bud. -Z41. K04 PODCIĄGŻELBETOWY.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont dachu, części wspólnych i lokalu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 8 - Przedmiar - Z23. Przedmiar remont lokalu mieszkalnego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont dachu, części wspólnych i lokalu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 8 - Przedmiar - Z24. Przedmiar remontdachu i części wspólnych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont dachu, części wspólnych i lokalu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 8 - Przedmiar - Z25. Przedmiar ath remont lokalu Piszkowice 59 E - F.ath"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont dachu, części wspólnych i lokalu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj. bud. -Z35. K07 RZUTSTROPU.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont dachu, części wspólnych i lokalu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj. bud. -Z36. K08 PŁYTAŻELBETOWA SCHODY.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont dachu, części wspólnych i lokalu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj. bud. -Z37. K09 WIENIEC W1 IW2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont dachu, części wspólnych i lokalu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj. bud. -Z38. K10 RZUTSTROPODACHU.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont dachu, części wspólnych i lokalu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj. bud. -Z39. Z01 PROJEKTZAGOSPODAROWANIA TERENU.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont dachu, części wspólnych i lokalu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj. bud. -Z30. K01 RZUTFUNDAMENTÓWK.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont dachu, części wspólnych i lokalu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj. bud. -Z31. K02 STOPAFUNDAMENTOWA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont dachu, części wspólnych i lokalu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj. bud. -Z32. K03 SŁUPŻELBETOWY.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont dachu, części wspólnych i lokalu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj. bud. -Z33. K05 SCHODYPRZEKRÓJ 1-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont dachu, części wspólnych i lokalu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj. bud. -Z34. K06 SCHODYPRZEKRÓJ 2-2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont dachu, części wspólnych i lokalu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj. bud. -Z16. P04 PROJEKT RZUT DACHU.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont dachu, części wspólnych i lokalu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj. bud. -Z18 SZKIC LOKALU.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont dachu, części wspólnych i lokalu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj. bud. -Z27. E01 INSTALACJAELEKTRYCZNA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont dachu, części wspólnych i lokalu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj. bud. -Z28. E02 INSTALACJAELEKTRYCZNA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont dachu, części wspólnych i lokalu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj. bud. -Z29. E03 INSTALACJAELEKTRYCZNA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont dachu, części wspólnych i lokalu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj. bud. -Z6. I 03INWENTARYZACJA RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont dachu, części wspólnych i lokalu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj. bud. -Z7. I 04INWENTARYZACJA RZUT DACHU.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont dachu, części wspólnych i lokalu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj. bud. -Z8. I 05INWENTARYZACJA PRZEKRÓJ WIĘŹBY DACHOWEJ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont dachu, części wspólnych i lokalu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj. bud. -Z9. I 06 INWENTARYZACJA ELEWACJA WIDOK 1-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont dachu, części wspólnych i lokalu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj. bud. -Z10. I 07 INWENTARYZACJA ELEWACJA WIDOK 2-2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont dachu, części wspólnych i lokalu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj. bud. -Z11. I 08 INWENTARYZACJA ELEWACJA WIDOK 3-3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont dachu, części wspólnych i lokalu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj. bud. -Z12. I 09 INWENTARYZACJA ELEWACJA WIDOK 4-4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont dachu, części wspólnych i lokalu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj. bud. -Z13. P01 PROJEKT RZUT PARTERU.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont dachu, części wspólnych i lokalu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj. bud. -Z14. P02 PROJEKT PIĘTRA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont dachu, części wspólnych i lokalu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj. bud. -Z15. P03 PROJEKT RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont dachu, części wspólnych i lokalu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj. bud. - Z1.PB OPISTECHNICZNY.docx"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont dachu, części wspólnych i lokalu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj. bud. -17. P05 PROJEKT PRZEKRÓJ WIĘŹBY DACHOWEJ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont dachu, części wspólnych i lokalu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj. bud. -Z3. I00ZAGOSPODAROWANIE TERENU.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont dachu, części wspólnych i lokalu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj. bud. -Z4. I 01INWENTARYZACJA RZUT PARTERU.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont dachu, części wspólnych i lokalu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj. bud. -Z5. I 02INWENTARYZACJA RZUT PIĘTRA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont dachu, części wspólnych i lokalu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 19/2019 nieruchomości do zbycia - lokal mieszkalny krosnowice ul. Fabryczna 3/12
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rokowania na sprzedaż dz. nr 115/4 w Romanowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
II przetarg na sprzedaż dz. nr 961/14 w Ołdrzychowicach Kł.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
II przetarg na sprzedaż dz. nr 966/2 w Ołdrzychowicach Kł.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Budowa drogi dz. nr 382/3 we wsi Żelazno – II przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania-Zadanienr 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Kłodzko ogłosił wykaz nr 16/D/2019 z dnia 30 maja 2019r. nieruchomosci gruntowej do dzierzawy pod ogródek przydomowy cz. dz. nr 499/7 w Ołdrzychowicach Kłodzkich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 154/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krosnowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 154/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krosnowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 154/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krosnowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 154/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krosnowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna RODO.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 154/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krosnowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna RODO.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 154/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krosnowicach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula informacyjna RODO.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 154/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krosnowicach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula informacyjna RODO.pdf

03.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z funkcją grzania i chłodzenia pomieszczeń kuchni, zmywalni i przygotowalni wstępnej w budynku żłobka w Jaszkowej Dolnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z funkcją grzania i chłodzenia pomieszczeń kuchni, zmywalni i przygotowalni wstępnej w budynku żłobka w Jaszkowej Dolnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt umowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na sprzedaż zużytych środków transportu - 03.06.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Wykaz podręczników - rok szkolny 2019-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz podręczników - rok szkolny 2019-2020 (do zakupienia przez rodziców)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna