Rejestr zmian w biuletynie

08.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. budżetu oświaty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WYKAZ SOŁTYSÓW Z TERENU GMINY KŁODZKO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz sołtysów z terenu gminy Kłodzko kadencja2015-2019.doc
Dotyczy dokumentu:
WYKAZ SOŁTYSÓW Z TERENU GMINY KŁODZKO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz sołtysów z terenu gminy Kłodzko kadencja2015-2019.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wojciechowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr cz. 65, cz. 77, 73, 74, 44/5, 44/3, cz. 71 we wsi Młynów – II przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr cz. 65, cz. 77, 73, 74, 44/5, 44/3, cz. 71 we wsi Młynów – II przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ.docx"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr cz. 65, cz. 77, 73, 74, 44/5, 44/3, cz. 71 we wsi Młynów – II przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 6 do SIWZ - Rys. 5 - przekrójpoprzeczny B-B.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr cz. 65, cz. 77, 73, 74, 44/5, 44/3, cz. 71 we wsi Młynów – II przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 6 do SIWZ - Rys. 3 - przekrójkonstrukcyjny - wylot WYL 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr cz. 65, cz. 77, 73, 74, 44/5, 44/3, cz. 71 we wsi Młynów – II przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 6 do SIWZ - Rys. 1 - planzagospodarowania terenu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr cz. 65, cz. 77, 73, 74, 44/5, 44/3, cz. 71 we wsi Młynów – II przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 6 do SIWZ - profil podłużny - droganr dz. 73.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr cz. 65, cz. 77, 73, 74, 44/5, 44/3, cz. 71 we wsi Młynów – II przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 6 do SIWZ - Rys. 7 - przekrójpoprzeczny C-C.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr cz. 65, cz. 77, 73, 74, 44/5, 44/3, cz. 71 we wsi Młynów – II przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 6 do SIWZ - Rys. 6 - przekrójkonstrukcyjny - wylot WYL 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr cz. 65, cz. 77, 73, 74, 44/5, 44/3, cz. 71 we wsi Młynów – II przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 6 do SIWZ -Rys. 4 - przekrójpoprzeczny (umocnienie rowu oraz remont poboczy DP 3226D).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr cz. 65, cz. 77, 73, 74, 44/5, 44/3, cz. 71 we wsi Młynów – II przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 6 do SIWZ -Rys. 2 - przekrójpoprzeczny A-A.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr cz. 65, cz. 77, 73, 74, 44/5, 44/3, cz. 71 we wsi Młynów – II przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 6 do SIWZ -Opis techniczny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr cz. 65, cz. 77, 73, 74, 44/5, 44/3, cz. 71 we wsi Młynów – II przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 6 do SIWZ -Opis techniczny - SOR.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr cz. 65, cz. 77, 73, 74, 44/5, 44/3, cz. 71 we wsi Młynów – II przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 6 do SIWZ - Rys. 12 - SOR.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr cz. 65, cz. 77, 73, 74, 44/5, 44/3, cz. 71 we wsi Młynów – II przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 6 do SIWZ - Rys. 10 - przekrójkonstrukcyjny - łapacz nr 1 oraz 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr cz. 65, cz. 77, 73, 74, 44/5, 44/3, cz. 71 we wsi Młynów – II przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 6 do SIWZ - Rys. 9 - przekrójpoprzeczny E-E.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr cz. 65, cz. 77, 73, 74, 44/5, 44/3, cz. 71 we wsi Młynów – II przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 6 do SIWZ -Rys. 8 - przekrójpoprzeczny D-D.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr cz. 65, cz. 77, 73, 74, 44/5, 44/3, cz. 71 we wsi Młynów – II przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 8 do SIWZ - przedmiar droga nr 65,77, 37-5, 37-7.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr cz. 65, cz. 77, 73, 74, 44/5, 44/3, cz. 71 we wsi Młynów – II przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 8 do SIWZ - przedmiar droga nr 44-3,44-5, 73, 74.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr cz. 65, cz. 77, 73, 74, 44/5, 44/3, cz. 71 we wsi Młynów – II przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 8 do SIWZ - przedmiar droga 71.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr cz. 65, cz. 77, 73, 74, 44/5, 44/3, cz. 71 we wsi Młynów – II przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7 do SIWZ - SSTWiOR.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr cz. 65, cz. 77, 73, 74, 44/5, 44/3, cz. 71 we wsi Młynów – II przetarg
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o LV Sesji Rady Gminy Kłodzko w dniu 15 czerwca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie szacunków nieruchomości przeznaczonych do oddania w Zarząd na rzecz ZWiK Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór umowy"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie szacunków nieruchomości przeznaczonych do oddania w Zarząd na rzecz ZWiK Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.06.2018

Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja obiektu na potrzeby Dziennego Domu „Aktywny Senior” w Jaszkowej Górnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja obiektu na potrzeby Dziennego Domu „Aktywny Senior” w Jaszkowej Górnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz podręczników - rok szkolny 2018-2019 (do zakupienia przez rodziców)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 18/D/2018 z dnia 1 czerwca 2018r. nieruchomosci gruntowej przeznaczonej do dzierżawy pod działalność gospodarczą położona w Ołdrzychowicach Kłodzkich cz. dz. 553/23
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 17/D/2018 z dnia 1 czerwca 2018r. nieruchomosci gruntowych przeznaczonych do dzierżawy pod ogródek przydomowy w Ołdrzychowicach Kłodzkich cz.dz. nr 1158/1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta usług - wymeldowanie z pobytu stałegi lubczasowego.doc
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta usług - wymeldowanie z pobytu stałegi lubczasowego.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta usług - Zameldowanie na pobyt czasowy.doc"
Dotyczy dokumentu:
I przetar ustny ograniczony na sprzedaż dz. nr 60/4 w Ścinawicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I rzetag ustnu ograniczony na sprzedaż dz. nr 59/2 w Ścinawicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta usług - Zameldowanie na pobyt czasowy.doc
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie pobytu stałego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta usług -Zameldowaniena pobyt stały.doc
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie pobytu stałego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta usług -Zameldowaniena pobyt stały.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zgłozenie wyjazdu poza granice RP i zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta usług - Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP izgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granie RP.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zgłozenie wyjazdu poza granice RP i zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta usług - Zgłoszenie wyjazdu poza granice RPi zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granie RP.doc
Dotyczy dokumentu:
I przetarg nieograniczony na sprzedaż dz. nr 61 w Ścinawicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ograniczony na sprzedaż dz. nr 60/4 w Ścinawicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ograniczony na sprzedaż dz. 59/2 w Ścinawicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o ochronie danych osobowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Kłodzko za rok 2017 złożone w 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Bednarz Marcin.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Kłodzko za rok 2017 złożone w 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Biel-Lutosławska Teresa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Kłodzko za rok 2017 złożone w 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Brogowska Marta.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Kłodzko za rok 2017 złożone w 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Jastrzębski Mariusz.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Kłodzko za rok 2017 złożone w 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kozak Mariola.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Kłodzko za rok 2017 złożone w 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lis Jerzy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Kłodzko za rok 2017 złożone w 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Mądro Łucja.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Kłodzko za rok 2017 złożone w 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Nakwasińska Mariola.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Kłodzko za rok 2017 złożone w 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Piotrowska Wanda.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Kłodzko za rok 2017 złożone w 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Suchoń Jacek.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Kłodzko za rok 2017 złożone w 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Tur Daniela.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Kłodzko za rok 2017 złożone w 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Tur Zbigniew.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Kłodzko za rok 2017 złożone w 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Winnicki Jan.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Kłodzko za rok 2017 złożone w 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Witos Halina.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Kłodzko za rok 2017 złożone w 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Żytyński Grzegorz.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG-1)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik CEIDG-MW_2018-04-24.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG-1)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik CEIDG-1_2018-04-24.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG-1)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG-1)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG-1)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik CEIDG-SC_2018-04-24.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG-1)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik CEIDG-RD_2018-04-24.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG-1)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik CEIDG-RB_2018-04-24.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG-1)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik CEIDG-PN_2018-04-24.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Kłodzko za rok 2017 złożone w 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kłodzko, w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w Gminie Kłodzko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i sprzętu multimedialnego do przedszkola i żłobka w Jaszkowej Dolnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Kłodzko ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Informatyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w zakresie ochrony zwierząt
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na cykliczną dostawę opału na sezon grzewczy 20182019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na cykliczną dostawę opału na sezon grzewczy 20182019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłozenie wyjazdu poza granice RP i zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie pobytu stałego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze Główny Specjalista Informatyk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze Główny Specjalista Informatyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna