Rejestr zmian w biuletynie

09.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Rejestr kontroli zewnętrznych w podmiocie w roku 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
kontrola ex post prawidłowości realizacji procedur udzielania zamówień publicznych w projekcie RPDS.03.03.01-02-0040/16"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY KŁODZKO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 671.2018 Wójta Gminy Kłodzko z dn.02.01.2018 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
wizytacja obsługi wniosku o płatność dot. Projektu pn.Przebudowa drogi gminnej w Szalejowie Dolnym"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
kontrola NIK "realizacja zadań gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wizytacja projektu "Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujacych lokalne odnawilane źródła energii"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Notatka z kontroli uproszczonej NFOŚiGW dot. umowy dotacji nr 642/2014/Wn01/OAXN-04/D
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2018 ROK
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki przetargu ograniczonego na dzierżawę nieruchomości z dnia 21.12.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup paliwa na potrzeby Urzędu Gminy Kłodzko, sołectw i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup paliwa na potrzeby Urzędu Gminy Kłodzko, sołectw i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomnienie o wyborze oferty.jpg"

08.01.2018

Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 391.VII.2017 z dn. 28.12.2017 r. w spr.ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego2017 oraz ustalenie planu finansowego tych wydatków"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 389.VII.2017 z dn. 28.12.2017 r. w spr.zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 390.VII.2017 z dn. 28.12.2017 r. w spr.zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
PROTOKOŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr XLVI.VII.2017 z Sesji Rady Gminy z dn.24.11.2017 r."

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna