Rejestr zmian w biuletynie

21.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Protokół z konsultacji społecznych dotyczących ustalenia obowiązującego od dnia 1 września 2019 r. planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko oraz określenia granic ich obwodów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z konsultacji społecznych dotyczących ustalenia obowiązującego od dnia 1 września 2019 r. planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko oraz określenia granic ich obwodów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z konsultacji społecznych dotyczących ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kłodzko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z konsultacji społecznych dotyczących ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kłodzko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konserwacja drukarek, urządzeń kopiujących, niszczarek oraz skanerów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o X Sesji Rady Gminy Kłodzko w dniu 28 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg na sprzedaż działki nr 822 w Jaszkowej Górnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

18.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 165/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 11.06.2019 w spr. ustalenia Regulaminu Pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Kłodzko ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę cz. dz. nr 530/2 w Żelaźnie na dzień 22 lipca 2019r. godz. 10.15, z przeznaczeniem pod obiekt nietrwały reklamę
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Kłodzko ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę cz. dz. nr 758/7 w Ołdrzychowicach Kłodzkich na dzień 22 lipca 2019r. godz. 10.00 pod ogródek przydomowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja zaplecza gastronomicznego oraz Sali wystawowej w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 4 - obmiar zadanie 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja zaplecza gastronomicznego oraz Sali wystawowej w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 4 -obmiar zadanie 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja zaplecza gastronomicznego oraz Sali wystawowej w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 5 - STWiOR.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja zaplecza gastronomicznego oraz Sali wystawowej w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 6 - umowa zadanie 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja zaplecza gastronomicznego oraz Sali wystawowej w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 6 - umowa zadanie 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja zaplecza gastronomicznego oraz Sali wystawowej w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna