Rejestr zmian w biuletynie

26.01.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Informacja o umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2017 r. do katalogu Budżet w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Informacja o umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2017 r. do katalogu Budżet w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Informacja o umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2017 r. do katalogu Budżet w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Informacja o umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2017 r. do katalogu Budżet w menu przedmiotowym

16.01.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Rejestr wyborców do katalogu WYBORY I SPISY POWSZECHNE w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu WYBORY I SPISY POWSZECHNE Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu WYBORY I SPISY POWSZECHNE Menu przedmiotowego

12.01.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych do katalogu OGŁOSZENIA w menu podmiotowym

04.01.2018

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Sprzedaż nieruchomości do katalogu GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI w menu przedmiotowym

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna