Rejestr zmian w biuletynie

27.04.2018

Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Wykaz dziennych opiekunów do katalogu OŚWIATA w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Wykaz dziennych opiekunów do katalogu Oświata w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Wykaz dziennych opiekunów do katalogu Oświata w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Wykaz dziennych opiekunów do katalogu Oświata w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Rejestr żłobków i klubów dziecięcych do katalogu OŚWIATA w menu przedmiotowym

23.04.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Rejestr żłobków i klubów dziecięcych do katalogu Oświata w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wykaz dziennych opiekunów do katalogu Oświata w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Analiza stanu gospodarki odpadami do katalogu Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w menu przedmiotowym

05.04.2018

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Harmonogram zebrań rad pedagogicznych w menu podmiotowym (nowa nazwa Harmonogram spotkań Rady Pedagogicznej)

03.04.2018

Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Wewnątrzszkolny System Oceniania z katalogu Prawo wewnątrzszkolne w menu podmiotowym

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna