Rejestr zmian w biuletynie

08.11.2016

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

07.10.2016

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Procedury zwalniania rodziców z opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole do katalogu Przedszkole Gminne w Krosnowicach w menu podmiotowym

05.10.2016

Treść zmiany:
Dodanie katalogu Ponowne wykorzystanie do menu przedmiotowego

22.09.2016

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Program wychowawczy Szkoły Integracyjnej w Szalejowie Górnym na rok szkolny 2016/2017 do katalogu Szkoła Integracyjna w Szalejowie Górnym w menu podmiotowym

20.09.2016

Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Harmonogram, dyżury i rozkład pracy pracowników socjalnych 2016 do katalogu Ośrodek Pomocy Społecznej w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Harmonogram, dyżury i rozkład pracy pracowników socjalnych 2016 do katalogu Funkcjonowanie Ośrodka w menu podmiotowym

19.09.2016

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Harmonogram zajęć dodatkowych do katalogu Organizacja placówki w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Ramowy rozkład dnia do katalogu Organizacja placówki w menu podmiotowym

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ...następna