Rejestr zmian w biuletynie

10.10.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wewnątrzszkolny System Oceniania do katalogu Prawo wewnątrzszkolne w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Statut do katalogu Prawo wewnątrzszkolne w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Rada Rodziców do katalogu Organy szkoły w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Prawo wewnątrzszkolne do katalogu Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Samorząd Uczniowski do katalogu Organy szkoły w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Samorząd Uczniowski do katalogu Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Rada Pedagogiczna do katalogu Organy szkoły w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Dyrektor do katalogu Organy szkoły w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Organy szkoły do katalogu Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa do katalogu Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku w menu podmiotowym

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ...następna