Rejestr zmian w biuletynie

23.04.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wykaz dziennych opiekunów do katalogu Oświata w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Analiza stanu gospodarki odpadami do katalogu Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w menu przedmiotowym

05.04.2018

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Harmonogram zebrań rad pedagogicznych w menu podmiotowym (nowa nazwa Harmonogram spotkań Rady Pedagogicznej)

03.04.2018

Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Wewnątrzszkolny System Oceniania z katalogu Prawo wewnątrzszkolne w menu podmiotowym

26.03.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu rekrutacja do szkoły do katalogu Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Ołdrzychowicach Kłodzkich w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Statut po zmianach z katalogu Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Ołdrzychowicach Kłodzkich w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Statut po zmianach z katalogu Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Ołdrzychowicach Kłodzkich w menu podmiotowym

23.03.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Statut po zmianach do katalogu Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Ołdrzychowicach Kłodzkich w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Statut po zmianach do katalogu Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Ołdrzychowicach Kłodzkich w menu podmiotowym

20.03.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Przetwarzanie danych osobowych do katalogu Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Szalejowie Górnym w menu podmiotowym

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ...następna