Rejestr zmian w biuletynie

12.10.2017

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w menu przedmiotowym (nowa nazwa Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi)
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych do katalogu Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w menu przedmiotowym

11.10.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Srawozdnia z zakresu gospodarowania odpadami do katalogu Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Poziomy odzysku odpadów do katalogu Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w menu przedmiotowym

10.10.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Informacje publiczne nieudostępnione do katalogu Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Rekrutacja do szkoły do katalogu Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Konkursy do katalogu Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wybrane Zarządzenia do katalogu Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Regulamin Samorządu Uczniowskiego do katalogu Wybrane regulaminy w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Regulamin Rady Rodziców do katalogu Wybrane regulaminy w menu podmiotowym

poprzednia ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ...następna