Rejestr zmian w biuletynie

13.11.2018

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY 2018/2019 w menu przedmiotowym (nowa nazwa WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY 2019)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY 2019 w menu przedmiotowym (nowa nazwa WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY 2018)

09.11.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY 2018/2019 do katalogu WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 w menu przedmiotowym

29.10.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Regulamin Rekrutacji klas I do katalogu Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Jaszkowej Dolnej w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Jaszkowej Dolnej Spisu podmiotów
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Jaszkowej Dolnej Spisu podmiotów
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Jaszkowej Dolnej Spisu podmiotów
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Jaszkowej Dolnej Spisu podmiotów
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Regulamin Rady Pedagogicznej do katalogu Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Jaszkowej Dolnej w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Regulamin Rady Pedagogicznej do katalogu Regulamin świetlicy w menu podmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

13.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Komunikat Komisarza Wybor. o przyjm. zgłoszeń kandyd. do Gminnej Komisji Wyborczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi dz. nr 588/7, 588/9, 588/12, 588/11 we wsi Wojbórz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komunikat Komisarza Wybor. o przyjm. zawiad. o utworzeniu komitetów wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi dz. nr 184/21 , 184/47 oraz dz. nr 184/6 we wsi Ławica
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 26/2018 nieruchomości do zbycia - lokal niemieszkalny w Krosnowicach ul. Fabryczna 18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 26/2018 nieruchomości do zbycia - lokal niemieszkalny w Krosnowicach ul. Fabryczna 18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna