Rejestr zmian w biuletynie

07.06.2018

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Wykaz podręczników - rok szkolny 2017-2018 w menu podmiotowym (nowa nazwa Wykaz podręczników - rok szkolny 2018-2019 (do zakupienia przez rodziców))
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu KLAUZULA INFORMACYJNA - ochrona danych osobowych do katalogu Przedszkole Gminne w Krosnowicach w menu podmiotowym

29.05.2018

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu PORADNIK INTERESANTA - Jak załatwić sprawę Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Planowanie przestrzenne do katalogu PORADNIK INTERESANTA - Jak załatwić sprawę w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu PORADNIK INTERESANTA - Jak załatwić sprawę Menu przedmiotowego

25.05.2018

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

23.05.2018

Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Kontrola podatkowa z katalogu Podatki i opłaty lokalne w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Kontrola podatkowa do katalogu Podatki i opłaty lokalne w menu przedmiotowym

14.05.2018

Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁODZKO ZA 2017 ROK z katalogu Budżet w menu przedmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

18.06.2018

Dotyczy dokumentu:
I przetagr ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomosci połozonej w Ołdrzychowicach Kłodzkich pod obiekt nietrwały typu garaż na dzień 17 lipca 2018r. godz.10.15
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetagr ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomosci połozonej w Krosnowicach pod obiekt nietrwały typu garaż na dzień 17 lipca 2018r. godz.10.00
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PODATEK ROLNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego"
Dotyczy dokumentu:
PODATEK ROLNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego
Dotyczy dokumentu:
Gmina Kłodzko zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swoim zasięgiem subregiony Wałbrzyski i Jeleniogórski (NUTS 3), zwanej „Strategia Sudety 2030”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gmina Kłodzko zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swoim zasięgiem subregiony Wałbrzyski i Jeleniogórski (NUTS 3), zwanej „Strategia Sudety 2030”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Czym jest Strategia Rozwoju Sudety 2030?"

15.06.2018

Dotyczy dokumentu:
WYKAZ SOŁTYSÓW Z TERENU GMINY KŁODZKO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz sołtysów z terenu gminy Kłodzko kadencja2015-2019.doc
Dotyczy dokumentu:
WYKAZ SOŁTYSÓW Z TERENU GMINY KŁODZKO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz sołtysów z terenu gminy Kłodzko kadencja2015-2019.doc"
Dotyczy dokumentu:
/ WYKAZ SAMORZĄDOWYCH KOORDYNATORÓW WSI
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WYKAZ SAMORZĄDOWYCH KOORDYNATORÓW WSI.doc
Dotyczy dokumentu:
/ WYKAZ SAMORZĄDOWYCH KOORDYNATORÓW WSI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WYKAZ SAMORZĄDOWYCH KOORDYNATORÓW WSI.doc"
Dotyczy dokumentu:
Stary Wielisław
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 10.286.900 PLN
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Gmina Kłodzko zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swoim zasięgiem subregiony Wałbrzyski i Jeleniogórski (NUTS 3), zwanej „Strategia Sudety 2030”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gmina Kłodzko zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swoim zasięgiem subregiony Wałbrzyski i Jeleniogórski (NUTS 3), zwanej „Strategia Sudety 2030”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o konsultacjach.docx"
Dotyczy dokumentu:
Gmina Kłodzko zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swoim zasięgiem subregiony Wałbrzyski i Jeleniogórski (NUTS 3), zwanej „Strategia Sudety 2030”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "obwieszczenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Gmina Kłodzko zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swoim zasięgiem subregiony Wałbrzyski i Jeleniogórski (NUTS 3), zwanej „Strategia Sudety 2030”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ogłoszenie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Gmina Kłodzko zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swoim zasięgiem subregiony Wałbrzyski i Jeleniogórski (NUTS 3), zwanej „Strategia Sudety 2030”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik obwieszczenie.docx
Dotyczy dokumentu:
Gmina Kłodzko zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swoim zasięgiem subregiony Wałbrzyski i Jeleniogórski (NUTS 3), zwanej „Strategia Sudety 2030”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wynikach przetargu na dzierżawę działek połozonych w Gminie Kłodzko z dnia 29.05.2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie szacunków nieruchomości przeznaczonych do oddania w Zarząd na rzecz ZWiK Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz ofertowy.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie szacunków nieruchomości przeznaczonych do oddania w Zarząd na rzecz ZWiK Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie szacunków nieruchomości przeznaczonych do oddania w Zarząd na rzecz ZWiK Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie szacunków nieruchomości przeznaczonych do oddania w Zarząd na rzecz ZWiK Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

14.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 801/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 13.06.208 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznianiepełnosprawnego"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 801/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 13.06.208 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. Rachunek o zwrot kosztów przejazdu ucznianiepełnosprawnego oraz jego rodzica do szkoły (ośrodka) środkamikomunikacji publicznej"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 801/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 13.06.208 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. Rachunek o zwrot kosztów przejazdu ucznianiepełnosprawnego do szkoły(ośrodka) prywatnym samochodem osobowym."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 801/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 13.06.208 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 801/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 13.06.208 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. Rachunek o zwrot kosztów przejazdu ucznianiepełnosprawnego do szkoły(ośrodka) prywatnym samochodem osobowym.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 801/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 13.06.208 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rachunek o zwrot kosztów przejazdu ucznianiepełnosprawnego oraz jego rodzica do szkoły (ośrodka) środkamikomunikacji publicznej
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 801/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 13.06.208 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o zwrot ko sztów przejazdu ucznianiepelnosprawnego ( dokument do pobrania )
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 801/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 13.06.208 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 801/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 13.06.208 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna