Rejestr zmian w biuletynie

21.10.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. euro do katalogu Zamówienia Publiczne w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zamówienia Publiczne do katalogu Centrum Integracji Społecznej w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Podmioty odbierające odpady do katalogu Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w menu przedmiotowym

02.10.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu AKTUALNE PRZETARGI do katalogu Biblioteka Publiczna w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu PRZETARGI AKTUALNE w spisie podmiotów

01.10.2019

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Szalejowie Górnym Spisu podmiotów
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Szalejowie Górnym Spisu podmiotów
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Szalejowie Górnym Spisu podmiotów
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Szalejowie Górnym Spisu podmiotów
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Szalejowie Górnym Spisu podmiotów

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

17.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Rokowania na sprzedaż działki nr 613/9 w Wojciechowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rokowania na sprzedaż dz. nr 613/8 w Wojciechowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rokowania na sprzedaż dz. nr 613/7 w Wojciechowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rokowania na sprzedaż dz. nr 613/4 w Wojciechowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rokowania na sprzedaż dz. nr 613/3 w Wojciechowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rokowania na sprzedaż dz. 613/1 w Wojciechowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rokowania na sprzedaż dz. nr 613/2 w Wojciechowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Remont i przebudowa Filii Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko w Wojborzu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z konsultacji społecznych dotyczączych projektu uchwały Rocznego programu współpracy Gminy Kłodzko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
protokół konsultacji społecznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Kłodzko ogłasza wykaz nr 31/D/2019 z dnia 10.10.2019r. nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierzawy pod ogródek przydomowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Kłodzko ogłasza wykaz nr 30/D/2019 z dnia 10.10.2019r. nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierzawy pod obiekt nietrwały typu garaz blaszak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf"

16.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi gminnej nr 118897D we wsi Krosnowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszejoferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe: wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta za rok 2018 złożone w 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Panterałka Urszula - korekta.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 37/2019 - lokal mieszk. O-wice Kł. ul.Kłodzka 30/4
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 36/2019 - lokal mieszk. O-wice Kł. ul. Kłodzka 23/1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna