Rejestr zmian w biuletynie

26.06.2017

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

22.06.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wykaz podręczników - rok szkolny 2017-2018 do katalogu Szkoła Integracyjna w Szalejowie Górnym w menu podmiotowym

13.06.2017

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Gimnazjum Publiczne im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku Spisu podmiotów
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Konkursy do katalogu Gimnazjum Publiczne im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku w menu podmiotowym

30.05.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu NABÓR NA STANOWISKA DYREKTORÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH do katalogu NABORY NA STANOWISKA URZĘDNICZE w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu NABORY NA STANOWISKA URZĘDNICZE do katalogu głównego w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE do katalogu NABORY NA STANOWISKA URZĘDNICZE w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Ostrzeżenia do katalogu ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Aktualności do katalogu ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE w menu przedmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

29.06.2017

Dotyczy dokumentu:
PROTOKOŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROTOKOŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół nr XXXIX.VII.2017 r. z dnia 26 maja2017 r.
Dotyczy dokumentu:
PROTOKOŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół nr XXXIX.VII.2017 r. z dnia 26 maja 2017r."
Dotyczy dokumentu:
PROTOKOŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROTOKOŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół nr XXXIX.VII.2017 r. z dnia 26 maja 2017r."
Dotyczy dokumentu:
PROTOKOŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROTOKOŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Protokół nr XL.VII.2017 z 26 maja 201r." na "Protokół nr XL.VII.2017 z 26 maja 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
PROTOKOŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół nr XL.VII.2017 z 26 maja 2017 r.
Dotyczy dokumentu:
PROTOKOŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROTOKOŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół nr XL.VII.2017 z 26 maja 201 r."
Dotyczy dokumentu:
Budowa stawu rybnego na działce 44/2 wraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 44/5, 44/11, 81 AM-1 obręb Mikowice, Gmina Kłodzko
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Staw Mikowice Udzieleniezamówienia20170629.pdf" na "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Budowa stawu rybnego na działce 44/2 wraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 44/5, 44/11, 81 AM-1 obręb Mikowice, Gmina Kłodzko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa stawu rybnego na działce 44/2 wraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 44/5, 44/11, 81 AM-1 obręb Mikowice, Gmina Kłodzko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Staw Mikowice Udzielenie zamówienia20170629.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa stawu rybnego na działce 44/2 wraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 44/5, 44/11, 81 AM-1 obręb Mikowice, Gmina Kłodzko
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 54
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.06.2017

Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 326.VII.2017 z dn. 23.06.2017 r. wsprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegodla wybranych terenów w miejscowości Bierkowice"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 327.VII.2017 z dn. 23.06.2017 r. wsprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 328.VII.2017 z dn. 23.06.2017 r. wsprawie wyrażenia zgody na nabycie prze Gminę Kłodzko przedsiębiorstwa jako całości, w skład którego wchodzi prawoużytkowania wieczystego gruntów oraz posadowionych na nich budynków,położonych w Ołdrzychowicach Kłodzkich"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 322.VII.2017 z dn. 23.06.2017 r. wsprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kłodzko nr 311/VII/2017 z dnia 26maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 323.VII.2017 z dn. 23.06.2017 r. wsprawie zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2017,"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 324.VII.2017 z dn. 23.06.2017 r. wsprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 325.VII.2017 z dn. 23.06.2017 r. wsprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłodzkiemu,"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 319.VII.2017 z dn. 23.06.2017 r. wsprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodzko za rok 2016"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 320.VII.2017 z dn. 23.06.2017 r. wsprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kłodzko za rok 2016"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 321.VII.2017 z dn. 23.06.2017 r. wsprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kłodzko absolutorium z tytułuwykonania budżetu za 2016 rok"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie 557/2017 z dn. 21.06.2017 r. w sprawiepowołania komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargunieograniczonego pn. „Budowa Kanalizacji we wsi Szalejów Górny – Ietap”"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 558/2017 z dn. 23.06.2017 r. wsprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nadzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem kotłowni wmiejscowości Jaszkowa Dolna"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie 554/2017 z dn. 21.06.2017 rW sprawiepowołania komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargunieograniczonego pn. „Budowa Kanalizacji we wsi Szalejów Górny – Ietap”
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie 554/2017 z dn. 21.06.2017 r.W sprawiepowołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nadzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem kotłowni wmiejscowości Jaszkowa Dolna
Dotyczy dokumentu:
Konserwacja sprzętu drukującego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wynik zapytania ofertowego"
Dotyczy dokumentu:
Konserwacja sprzętu drukującego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na dostawę artykułów żywnościowych dla Przedszkola Gminnego ,ul. Sportowa 12 ; 57-362 Krosnowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na dostawę artykułów żywnościowych dla Przedszkola Gminnego ,ul. Sportowa 12 ; 57-362 Krosnowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Wójta Gminy Kłodzko o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko dla terenów położonych we wsiach: Jaszkowa Dolna, Boguszyn, Szalejów Górny oraz o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń projektu planu miejscowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Kłodzko o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości Bierkowice oraz o możliwościach zapoznania się z jego treścią
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja Gimnazjum Publicznego im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku – II przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszejoferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku przetargu - grunt pod obiekty nietrwałe typu garaż w Krosnowicach z dnia 27.06.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.06.2017

Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie 554/2017 z dn. 20.06.2017 r. W sprawieprzeniesienia nauczycielki Pani Joanny Bujak do Szkoły Podstawowej wKrosnowicach ze Szkoły Integracyjnej w Szalejowie Górnym"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie 555/2017 z dn. 20.06.2017 rW sprawiepowierzenia Panu Krzysztofowi Szkudlarkowi stanowiska dyrektora SzkołyPodstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Kłodzku"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie 556/2017 z dn. 21.06.2017 r. W sprawiepowołania komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargunieograniczonego pn. „Adaptacja budynku przedszkola w Jaszkowej Dolnejna żłobek”"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie 554/2017 z dn. 21.06.2017 rW sprawiepowołania komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargunieograniczonego pn. „Budowa Kanalizacji we wsi Szalejów Górny – Ietap”"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie 554/2017 z dn. 21.06.2017 r.W sprawiepowołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nadzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem kotłowni wmiejscowości Jaszkowa Dolna"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 553/2017 z dn. Wsprawie powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargunieograniczonego pn.”Budowa świetlicy wiejskiej w Marcinowie wraz zzagospodarowaniem terenu rekreacyjnego”" na "Zarządzenie nr 553/2017z dn.20.06.2017 r. W sprawie powołania Komisji Przetargowej iprzeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn.”Budowa świetlicywiejskiej w Marcinowie wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego”"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 551/2017 z dn. 13.06.2017 r. w spr.powołania zespołu do uruchomienia samochodowego transportu zbiorowegow Gminie Kłodzko"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 552/2017 z dn.19.06.2017 r. Wsprawie powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargunieograniczonego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3247D wmiejscowości Święcko – II przetarg”"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 553/2017 z dn. W sprawie powołaniaKomisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonegopn.”Budowa świetlicy wiejskiej w Marcinowie wraz z zagospodarowaniemterenu rekreacyjnego”"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. Termomodernizacja remizy OSP w Ołdrzychowicach Kłodzkich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. Termomodernizacja remizy OSP w Ołdrzychowicach Kłodzkich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 52
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. Termomodernizacja remizy OSP w Ołdrzychowicach Kłodzkich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa stawu rybnego na działce 44/2 wraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 44/5, 44/11, 81 AM-1 obręb Mikowice, Gmina Kłodzko
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

23.06.2017

Dotyczy dokumentu:
II przetarg na sprzedaż działki nr 13/4 w Roszycach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rokowania na sprzedaż działki r 53 w Wojborzu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna