Rejestr zmian w biuletynie

18.09.2018

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Szkole Integracyjnej w Szalejowie Górnym w menu podmiotowym (nowa nazwa Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego.)

14.09.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu zestaw podręczników i programów 2018-2019 do katalogu Zestaw programów i podręczników w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Program profilaktyki w spisie podmiotów
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Program wychowawczy w spisie podmiotów

06.09.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Klauzula Informacyjna do katalogu RADA GMINY w menu przedmiotowym

31.08.2018

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu PLAN PRACY SZKOŁY W SZALEJOWIE GÓRNYM NA ROK 2017/2018 w menu podmiotowym (nowa nazwa PLAN PRACY SZKOŁY W SZALEJOWIE GÓRNYM NA ROK 2018/2019)

21.08.2018

Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu ZGŁOSZENIA NA URZĘDNIKA WYBORCZEGO 2018 do katalogu WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie katalogu WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 do menu przedmiotowego

01.08.2018

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

19.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Wynik II przetargu na sprzedaż dz. nr 21/17 w Jaszkówce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki I przetargu z dnia 28 sierpnia 2018r. diałek do uzytkowania leśnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. "Doświetlenie miejscowości Jaszkowa Górna. Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej nr 79 - II przetarg"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf"

18.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Urzędnik wyborczy - dyżury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa dróg dz. nr 184/21,184/47 oraz dz. nr 184/6 we wsi Ławica”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 -Proj.bud. rys. 1.1 PZT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa dróg dz. nr 184/21,184/47 oraz dz. nr 184/6 we wsi Ławica”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 -Proj.bud. rys. 1.2 PZT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa dróg dz. nr 184/21,184/47 oraz dz. nr 184/6 we wsi Ławica”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 8 - STWiOR.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa dróg dz. nr 184/21,184/47 oraz dz. nr 184/6 we wsi Ławica”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 9 - Przedmiar.doc"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa dróg dz. nr 184/21,184/47 oraz dz. nr 184/6 we wsi Ławica”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 10 - KOSZTORYS OFERTOWY.docx"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa dróg dz. nr 184/21,184/47 oraz dz. nr 184/6 we wsi Ławica”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 11 - Projekt umowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa dróg dz. nr 184/21,184/47 oraz dz. nr 184/6 we wsi Ławica”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj.bud.Przekrój konstrukcyjnyrys. 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa dróg dz. nr 184/21,184/47 oraz dz. nr 184/6 we wsi Ławica”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj.bud. Plan zagosopdarowaniaterenu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa dróg dz. nr 184/21,184/47 oraz dz. nr 184/6 we wsi Ławica”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Proj.bud.rys. 1.3 PZT cz. 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa dróg dz. nr 184/21,184/47 oraz dz. nr 184/6 we wsi Ławica”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Projekt budowlany.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa dróg dz. nr 184/21,184/47 oraz dz. nr 184/6 we wsi Ławica”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Przekrój kostrukcyjny rys.2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa dróg dz. nr 184/21,184/47 oraz dz. nr 184/6 we wsi Ławica”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 -Proj.bud rys. 1.3 PZT cz. 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa dróg dz. nr 184/21,184/47 oraz dz. nr 184/6 we wsi Ławica”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja obiektu na potrzeby Dziennego Domu „Aktywny Senior” w Jaszkowej Górnej – V przetarg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Szalejowie Górnym- wrzesień 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg na sprzedaż działki nr 293/2 w Szalejowie Dolnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. Budowa sieci kanalizacji deszczowej Osiedle w Szalejowie Dolnym odbierającej wodę z rowu melioracyjnego R-73, dz. nr 201
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. Budowa sieci kanalizacji deszczowej Osiedle w Szalejowie Dolnym odbierającej wodę z rowu melioracyjnego R-73, dz. nr 201
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

17.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn: "Przebudowa drogi dz. nr 588/7 i 588/9 we wsi Wojbórz".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz pracowników Urzędu Gminy Kłodzko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WYKAZ SAMORZĄDOWYCH KOORDYNATORÓW WSI
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WYKAZ SAMORZĄDOWYCH KOORDYNATORÓW WSI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WYKAZ SAMORZĄDOWYCH KOORDYNATORÓW WSI.doc"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna