Rejestr zmian w biuletynie

29.03.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Koncepcja pracy Szkoły Integracyjnej w Szalejowie Górnym na lata 2017-2022 do katalogu Szkoła Integracyjna w Szalejowie Górnym w menu podmiotowym

06.03.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Regulamin biblioteki szkolnej do katalogu Szkoła Integracyjna w Szalejowie Górnym w menu podmiotowym

19.01.2017

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w menu przedmiotowym (nowa nazwa PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH )
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Plany zamówień publicznych z katalogu PRZETARGI w menu przedmiotowym

18.01.2017

Treść zmiany:
Przywrócenie podkatalogu PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Plan zamówień publicznych w menu przedmiotowym (nowa nazwa PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH )
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Plan zamówień publicznych do katalogu PRZETARGI w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Plan zamówień publicznych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Plan zamówień publicznych z katalogu PRZETARGI w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Plan zamówień publicznych do katalogu PRZETARGI w menu przedmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

30.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3247D w miejscowości Święcko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 8-kosztorys ofertowy Święcko.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3247D w miejscowości Święcko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 8-kosztorys ofertowy Święcko.xls"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3247D w miejscowości Święcko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 9-Projekt umowy Święcko.docx"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3247D w miejscowości Święcko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7-STWiOR-SST Święcko całość.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3247D w miejscowości Święcko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7-STWiOR-D-06.04.01 Oczyszczenie iprofilowanie rowów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3247D w miejscowości Święcko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7-STWiOR-D-08.01.01_ D-08.01.02_D-08.01.10 Krawężniki betonowe, ławy betonowe.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3247D w miejscowości Święcko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7-STWiOR-D-08.03.01 Obrzeżabetonowe.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3247D w miejscowości Święcko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7-STWiOR-D-08.05.01 Ścieki  z prefabrykowanych elementów  betonowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3247D w miejscowości Święcko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7-STWiOR-D-05.03.05 Nawierzchnia z  betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg  PN-EN.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3247D w miejscowości Święcko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7-STWiOR-D-05.03.23 Nawierzchnia zkostki brukowej betonowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3247D w miejscowości Święcko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7-STWiOR-D-06.01.06 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3247D w miejscowości Święcko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7-STWiOR-D-06.01.10 Ścinanie  i uzupełnianie  poboczy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3247D w miejscowości Święcko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7-STWiOR-D-06.02.01 Przepusty podzjazdami.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3247D w miejscowości Święcko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7-STWiOR-D-03.01.01 Przepusty  pod koroną  drogi.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3247D w miejscowości Święcko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7-STWiOR-D-04.01.01_ D-04.01.02Koryto  wraz  z  profilowaniem  zagęszczaniem  podłoża.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3247D w miejscowości Święcko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7-STWiOR-D-04.04.00 Podbudowa  z kruszyw.  Wymagania ogólne_ D-04.04.02 Podbudowa  z  kruszywa łamanego st.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3247D w miejscowości Święcko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7-STWiOR-D-04.05.00_ D-04.05.01Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszywstabilizowanych spo.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3247D w miejscowości Święcko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7-STWiOR-D-05.03.05 Nawierzchnia zbetonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza wg PN-EN.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3247D w miejscowości Święcko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7-STWiOR-0_okładka.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3247D w miejscowości Święcko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7-STWiOR-1_D-M-00.00.00 Wymaganiaogólne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3247D w miejscowości Święcko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7-STWiOR-D-01.01.01 Odtworzenie trasyi punktów wysokościowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3247D w miejscowości Święcko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7-STWiOR-D-01.03.02 Rozbiórkaelementów dróg.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3247D w miejscowości Święcko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7-STWiOR-D-01.03.04 Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy przebudowie i budowiedróg.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3247D w miejscowości Święcko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 6-Projekt budowlany-kanalizacja planzagospodarowania terenu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3247D w miejscowości Święcko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 6-Projekt budowlany-PBŚwięcko zpoprzecznymi.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3247D w miejscowości Święcko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

29.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Koncepcja pracy Szkoły Integracyjnej w Szalejowie Górnym na lata 2017-2022
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów na dz. nr 1191-4 w St. Wielisławiu i dz. 439 w Wojborzu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.03.2017

Dotyczy dokumentu:
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OKSiR GK ZA ROK 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
DEKLARACJE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
DEKLARACJE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi we wsi Jaszkowa Dolna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytanie Ofertowe.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi we wsi Jaszkowa Dolna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi we wsi Jaszkowa Dolna
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapytanie ofertowe.pdf

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna