Agnieszka Borcz

Stanowisko
Podinspektor ds. płac
Miejsce pracy
Urząd Gminy Kłodzko
Telefon
746474123
E-mail:
a.borcz@gmina.klodzko.pl