Piotr Nieckarz

Stanowisko
Podinspektor ds. organizacji pozarządowych
Miejsce pracy
Urząd Gminy Kłodzko
Telefon
746474166
E-mail:
p.nieckarz@gmina.klodzko.pl