Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.08.2019 11:56 Obwieszczenie Wójta Gminy Kłodzko o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w miejscowościach: Ołdrzychowice Kłodzkie, Żelazno, Stary Wielisław, Szalejów Górny oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej wyżej wymienionego planu miejscowego
30.04.2019 14:58 Obwieszczenie Wójta Gminy Kłodzko o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej Piszkowice-Bierkowice
24.10.2018 12:11 Ogłoszenie Wójta Gminy Kłodzko w wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Ołdrzychowice Kłodzkie, położonego przy ul. Kłodzkiej i ul. Fabrycznej" wraz z "prognozą oddziaływania na środowisko", sporządzoną w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń przedmiotowego projektu planu miejscowego.
10.07.2018 11:40 Obwieszczenie Wójta Gminy Kłodzko o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia w Młynowie
10.07.2018 11:38 Obwieszczenie Wójta Gminy Kłodzko o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia w Święcku
17.05.2018 15:20 Obwieszczenie Wójta Gminy Kłodzko o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa świetlicy w Gorzuchowie
17.05.2018 15:19 Obwieszczenie Wójta Gminy Kłodzko o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa świetlicy w Droszkowie
17.04.2018 15:16 Obwieszczenie Wójta Gminy Kłodzko o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa świetlicy w Droszkowie
17.04.2018 15:15 Obwieszczenie Wójta Gminy Kłodzko o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa świetlicy w Gorzuchowie
21.02.2018 13:10 Ogłoszenie Wójta Gminy Kłodzko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodzko, dla wsi Szalejów Dolny", wraz z "prognozą oddziaływania na środowisko", a także o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń przedmiotowego projektu zmiany planu miejscowego.

1 2 3 4 5 6 następna