Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.03.2018 14:26 Przetarg nieograniczony pn. Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic
19.03.2018 10:44 Przetarg nieograniczony pn. Utworzenie Wiejskiego Miejsca Spotkań w Krosnowicach będącego częścią projektu pn.: ”Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic”
15.03.2018 14:57 Przetarg nieograniczony pn. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia pojazdów oraz NNW strażaków OSP Gminy Kłodzko
15.03.2018 09:44 Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku przy ul. Traugutta 1a
05.03.2018 13:29 UNIEWAŻNIENIE Zakup średniego używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Szalejowie Górnym
16.02.2018 14:45 Przetarg nieograniczony pn. „Remont mostu w ciągu drogi nr działki 90/5 we wsi Szalejów Dolny – II przetarg”
13.02.2018 12:44 Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Bierkowice – II przetarg”
29.01.2018 14:08 Przetarg nieograniczony pn. „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Krosnowicach do cmentarza”
26.01.2018 14:12 UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn."Remont mostu w ciągu drogi nr działki 90/5 we wsi Szalejów Dolny"
25.01.2018 14:29 UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Bierkowice”

1 2 następna