Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.07.2018 10:50 WYNIKI i PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWE DZIAŁEK NA TERENIE GMINY KŁODZKO Z DNIA 17 LIPCA 2018R
20.07.2018 13:22 Wójt Gminy Kłodzko ogłasza Iprzetarg nieograniczony na dzierza cz. dz. nr 1158/1 o pow. 565 m w Ołdrzychowicach Kłodzkich pod ogródek przydomowy
20.07.2018 13:19 Wójt Gminy Kłodzko ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę cz. dz. 28/3 w Młynowie pod obiekt nietrwały typu garaż na dzień 20 sierpnia 2018r godz. 10.00
22.06.2018 13:50 Wykaz nr 22/D/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy do użytkowania rolniczego
22.06.2018 13:45 Wykaz nr 21/D/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy do użytkowania leśnego
21.06.2018 11:10 Wyniki przetargu nieogrnaiczonego ogłoszonego na dzień 19.06.2018r. godz. 11.00
21.06.2018 11:08 Wyniki z przetargu ograniczonego ogłoszonego na dzień 19.06.2018r. godz.10.00
18.06.2018 14:13 I przetagr ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomosci połozonej w Ołdrzychowicach Kłodzkich pod obiekt nietrwały typu garaż na dzień 17 lipca 2018r. godz.10.15
18.06.2018 14:11 I przetagr ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomosci połozonej w Krosnowicach pod obiekt nietrwały typu garaż na dzień 17 lipca 2018r. godz.10.00
15.06.2018 10:31 Ogłoszenie o wynikach przetargu na dzierżawę działek połozonych w Gminie Kłodzko z dnia 29.05.2018r.

1 2 3 4 5 6 następna