Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.07.2018 12:52 Owieszczenie o wszczęciu postępowania - decyzja środowiskowa budowa MEW Szalejów Dolny
28.06.2018 13:23 Protokół z rozpoznania cenowego na szacunki nieruchomości do przekazania w trwały zarząd
28.05.2018 14:08 Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pn. "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ołdrzychowice Kłodzkie od nr 1 do nr 17 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 392".
18.05.2018 16:52 Zapytanie ofertowe na adaptację pomieszczenia szatni na pomieszczenie sali lekcyjnej dla uczniów zerówki w Szkole Podstawowej w Kłodzku ul. Traugutta 1
17.05.2018 11:01 Zapytanie ofertowe na remont dachu nad salą widowiskową OKSiR Gminy Kłodzko ul. Kłodzka 20 w Ołdrzychowicach Kłodzkich
30.04.2018 15:31 Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn: "Przebudowa drogi dz. nr 559 we wsi Wojbórz"
26.04.2018 12:42 Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego projektu pn.”Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic”
23.04.2018 15:27 Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn."Przebudowa drogi dz. nr 588/7 i 588/9 we wsi Wojbórz".
20.03.2018 15:38 Ponowne zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski dla zadania pn.: „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Krosnowicach do cmentarza”
07.03.2018 14:30 Zapytanie ofertowe za zakup sprzętu drukującego na potrzeby realizacji zadania związanego z utworzeniem Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Jaszkowej Dolnej

1 2 3 4 5 6 następna