Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.03.2018 15:11 Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pn. "Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Krosnowicach do cmentarza".
07.03.2018 14:30 Zapytanie ofertowe za zakup sprzętu drukującego na potrzeby realizacji zadania związanego z utworzeniem Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Jaszkowej Dolnej
20.02.2018 10:54 Zapytanie ofertowe na opracowanie projektu rozbudowy Szkoły Integracyjnej w Szalejowie Górnym.
18.01.2018 14:10 Zapytanie ofertowe na zadanie "Sukcesywna dostawa akcesoriów komputerowych"
22.12.2017 10:36 Zakup paliwa na potrzeby Urzędu Gminy Kłodzko, sołectw i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kłodzko
22.12.2017 10:24 Zapytanie ofertowe na utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Kłodzko. Poprzednie zapytanie (z 23 listopada) zostało anulowane z powodu braku środków w budżecie gminy.
22.11.2017 12:16 Zapytanie ofertowe na: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym przez wykonawcę na rzecz Urzędu Gminy Kłodzko
14.11.2017 08:10 Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski dla zadań będących częścią projektu pn."Budowa sieci wodociągowej w Wojborzu, Podzamku i Wilczej oraz sieci kanalizacyjnej w Święcku."
09.11.2017 14:35 Zapytanie ofertowe na zadanie pn."Doświetlenie miejscowości Wojciechowice. Budowa oświetlenia drogowego przy drogach wewnętrznych nr 428 cz. i nr 117/11".
06.10.2017 15:09 Zapytanie ofertowe na zadanie pn."Budowa przyłącza do zasilenia oświetlenia drogowego przy ul. Przemysłowej w miejscowości Jaszkowa Dolna".

1 2 3 4 5 6 następna