Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.03.2018 15:36 Ogłoszenie z dnia 13.03.2018 o uniewaznieniu otwartego konkursu ofert
16.02.2018 15:09 Zarządzenie nr 706/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadańpuvblicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
02.02.2018 14:36 oferty złożonej przez Kłodzkie Stowarzyszenie „AMAZONKI” na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
16.01.2018 13:49 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
12.01.2018 14:33 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszecniania kultuiry fizycznej i sportu
27.10.2017 15:06 PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Rocznego programu współpracy Gminy Kłodzko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
13.10.2017 13:17 Oferta na realizacje zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu - GLKS Orlęta Krosnowice
09.10.2017 15:31 Zarządzenie nr 637/2017 Wójta Gminy Kłodzko z dn. 9.10.2017 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy Kłodzko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
28.08.2017 15:18 Zawiadomienie o wpłynięciu oferty na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - LKS ATS Wojbórz
27.07.2017 18:51 Ogłoszenie wyników otwartego twartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2017 r.

1 2 3 4 5 6 następna