Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.06.2019 15:18 Zarządzenie Nr 165/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 11.06.2019 w spr. ustalenia Regulaminu Pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
16.05.2019 15:17 Zarządzenie nr 137/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 14 maja 2019 r. w spr. przetwarzania danych osobowych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kłodzko
16.05.2019 15:15 Zarządzenie nr 136/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 14 maja 2019 r. w spr. powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłodzku
16.05.2019 15:13 Zarządzenie nr 135/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 14 maja 2019 r. w spr. powołania Komisji do przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
11.01.2018 11:22 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
24.01.2017 14:44 Protokół z konsultacji społecznych dotyczących Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy na rok 2017
11.01.2017 15:08 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017
02.05.2012 20:15 PUNKT DLA UZALEŻNIONYCH
01.03.2012 18:57 Placówki świadczące pomoc terapeutyczną dla młodzieży nadużywającej /uzależnionej od alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych.
01.03.2012 18:54 Całodobowe Oddziały Terapii Uzależnienia od Alkoholu

1 2 następna