Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.09.2016 11:22 Wójt Gminy Kłodzko ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Ołdrzychowicach Kłodzkich, sklasyfikowanej w ewidencji jako PsIII
07.09.2016 14:52 Wójt Gminy Kłodzko ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Ołdrzychowicach Kłodzkich, sklasyfikowanej w ewidencji jako PsIII, PsIV
07.09.2016 14:49 Wójt Gminy Kłodzko ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we wsi Ołdrzychowice Kłodzkie, stanowiącej własność Gminy Kłodzko, przeznaczonej pod dolesienie /symbol w planie Zld/
07.09.2016 14:46 Wójt Gminy Kłodzko ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we wsi Ścinawica, stanowiącej własność Gminy Kłodzko, w ewidencji gruntów sklasyfikowanej jako RIIIa, PsIII, PsV, PsVI, LsIV - działka 79/3
07.09.2016 14:44 Wójt Gminy Kłodzko ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we wsi Ścinawica, stanowiącej własność Gminy Kłodzko, w ewidencji gruntów sklasyfikowanej jako RIIIa, PsIII, PsV, PsVI, LsIV - działka 79/2
25.08.2016 13:01 Wójt Gminy Kłodzko ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we wsi Krosnowice, stanowiącej własność Gminy Kłodzko - działka nr 795-113
25.08.2016 12:58 Wójt Gminy Kłodzko ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we wsi Krosnowice, stanowiącej własność Gminy Kłodzko - działka nr 795-112
22.08.2016 14:14 Wójt Gminy Kłodzko ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we wsi Szalejów Górny, stanowiącej własność Gminy Kłodzko, w ewidencji gruntów sklasyfikowana jako ŁIII
22.08.2016 14:07 Wójt Gminy Kłodzko ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej we wsi Krosnowice, przeznaczonej w części pod budownictwo mieszkaniowe w części pod użyki rolne
19.08.2016 14:59 Wójt Gminy Kłodzko ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Wojciechowicach, stanowiącej własność Gminy Kłodzko

poprzednia 1 2 3 4 następna