Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.02.2018 08:56 Piszkowice I przetarg ograniczony na sprzedaż dz. nr 24/6
16.02.2018 13:59 Podzamek rokowania na sprzedaż dz. nr 97-2
16.02.2018 13:58 Podzamek rokowania na sprzedaż dz. nr 97-1
22.01.2018 13:27 Rokowania na sprzedaż działki nr 96 w Podzamku
05.10.2016 09:08 Wójt Gminy Kłodzko ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w Jaszkowej Dolnej, stanowiącej własność Gminy Kłodzko
05.10.2016 09:07 Wójt Gminy Kłodzko ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Wojciechowicach, stanowiącej własność Gminy Kłodzko
26.09.2016 14:20 Wójt Gminy Kłodzko ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starym Wielisławiu, stanowiącej własność Gminy Kłodzko nr dz. 913-53
26.09.2016 14:19 Wójt Gminy Kłodzko ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starym Wielisławiu, stanowiącej własność Gminy Kłodzko nr dz. 913-52
26.09.2016 14:17 Wójt Gminy Kłodzko zaprasza do zgłaszania udziału w rokowaniach osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości gruntowej położonej w Kłodzku, Obręb Jurandów, stanowiącej własność Gminy Kłodzko, przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe
22.09.2016 12:15 Wójt Gminy Kłodzko ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we wsi Stary Wielisław, stanowiącej własność Gminy Kłodzko, przeznaczonej w części pod rolnictwo w części pod zieleń leśną /symbol w planie Rp, Zl/

1 2 3 4 następna