Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.09.2019 14:50 Oświadczenia majątkowe: kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób wydających decyzje administracyjne złożone w trakcie roku 2019
31.05.2019 08:58 Oświadczenia majątkowe: wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta za rok 2018 złożone w 2019 roku
30.05.2019 15:19 Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Kłodzko za rok 2018 złożone w 2019 roku
16.01.2019 13:33 Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Kłodzko i Wójta Gminy złożone w ciągu 30 dni od ślubowania - VIII kadencja
12.10.2018 12:37 Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Kłodzko i Wójta Gminy Kłodzko złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji
30.08.2018 07:38 Wzór - oświadczenia majątkowego radnego (pdf)
30.08.2018 07:38 Wzór - oświadczenia majątkowego radnego
30.08.2018 07:36 Wzór - oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza, skarbnika, kierownika jednostki organizacyjnej oraz osób wydających decyzje administracyjne
30.08.2018 07:35 Wzór - oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza, skarbnika, kierownika jednostki organizacyjnej oraz osób wydających decyzje administracyjne (pdf)
12.06.2018 11:51 Oświadczenia majątkowe: wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta za rok 2017 złożone w 2018 roku

1 2 3 następna